1. Informație generală

 

1.1. Cerere – mesaj care este publicat de către Utilizator în secțiile ”Încărcături” și ”Transport” pe site-ul Lardi-Trans prin completarea unei forme speciale și conține, exclusiv, propunerea despre necesitatea de transportare a încărcăturii și/ sau propunerea despre existența transportului disponibil pentru transportarea încărcăturii.

 

1.2. Oricare Utilizator poate să publice cereri exclusiv după înregistrarea cu succes pe site-ul Lardi-Trans.

 

1.3. Oricare cerere poate fi verificată de administrația site-ului în privința corespunderii cerințelor acestor Reguli.

 

1.4. La plângerea Utilizatorului, administrația site-ului verifică în mod obligator cererea în privința corespunderii cerințelor legislației actuale a Ucrainei, cerințelor Condițiilor de utilizare a site-ului Lardi-Trans și cerințelor acestor Reguli.

 

1.5. Utilizatorii site-ului, la care este conectat serviciul ”Vizualizare cereri”, primesc acces deplin la cereri pe site, la terminal, în aplicațiile mobile, precum și prin intermediul primirii de newsletter.

 

1.6. Persoanele care nu sunt Utilizatori înregistrați ai site-ului Lardi-Trans pot să vizualizeze cererile și să utilizeze filtrele corespunzătoare de căutare a cererilor, dar nu pot vedea informația de contact din cereri.

 

2. Reguli de publicare a cererilor

 

2.1. Pentru a publica o cerere cu propunerea necesității de transportare a încărcăturii și/ sau despre existența transportului disponibil pentru transportarea încărcăturii, este necesar de completat toate câmpurile obligatorii desemnate cu asterisc roșu în secția corespunzătoare a site-ului, în forma de adăugare a cererii.

 

2.2. Toate informațiile din cerere trebuie să coincidă cu informațiile Utilizatorului care publică cererea.

 

2.3. Responsabilitatea pentru veridicitatea informației indicate în cerere îi revine Utilizatorului care a publicat cererea corespunzătoare.

 

2.4. Toate feedback-urile pozitive și negative despre îndeplinirea cererilor sunt adresate și vizează exclusiv Utilizatorul care a publicat cererea și Utilizatorul care a acceptat cererea (a acceptat condițiile acesteia).

 

2.5. Publicarea cererii și acceptarea acesteia (acceptarea condițiilor ei) poate fi efectuată cu aplicarea metodelor adiționale de verificare, de exemplu, prin introducerea de către Utilizator a codurilor trimise acestuia la poșta electronică sau la numărul de telefon indicat în profil.

 

2.6. În cazul neîndeplinirii metodelor adiționale de verificare, cererea nu se publică pe site-ul Lardi-Trans.

 

2.7. La publicarea cererii despre existența încărcăturii sau a transportului disponibil, Utilizatorul are dreptul de a adăuga fotografie sau altă imagine grafică care permite primirea unei informații mai ample sau a închipuirii desfășurate despre încărcătură și/ sau mijlocul de transport indicat în cererea respectivă.

 

3. Restricții la publicarea cererilor

 

3.1. Este interzisă publicarea cererii în interesul persoanelor terțe și/ sau din numele persoanelor fizice, juridice, sau persoane fizice-întreprinzători care nu sunt Utilizatori înregistrați ai site-ului Lardi-Trans.

 

3.2. Este interzisă publicarea cererilor care conțin altă informație, decât propuneri despre necesitatea de transportare a încărcăturii și/ sau propuneri despre existența transportului accesibil pentru transportarea încărcăturii.

 

3.3. Este interzisă utilizarea limbajului obscen și/ sau a limbajului indecent voalat (în special, dar nu exclusiv, cuvinte (fraze) de limbaj obscen, litere aparte care sunt înlocuite de alte simboluri).

 

3.4. Este interzisă scrierea cuvintelor întregi cu litere mari, cu excepția denumirilor oficiale și/ sau a abreviaturilor.

 

3.5. Este interzisă indicarea în cerere a informației care nu coincide cu datele din profilul Utilizatorului care publică cererea.

 

3.6. Este interzisă reînnoirea cererii mai frecvent, decât 1 dată la 30 de minute.

 

3.7. Este interzisă indicarea uneia și aceleiași încărcături în câteva cereri identice (clone).

 

3.8. Este interzisă scrierea cuvintelor cu spațiu între litere astfel: ”U R G E N T Î N C Ă R C Ă T U R Ă”, ”K I E V” și așa mai departe.

 

3.9. Este interzisă adăugarea informației de contact în cereri (telefon, adrese, ICQ și altele) în orice câmpuri în afară de ”Informație de contact”.

 

3.10. În ”Mențiuni” se poate de indicat doar acea informație, pentru care nu au fost prevăzute câmpuri speciale în forma de publicare a cererii.

 

3.11. Completarea formei cererii cu informație trebuie sa se efectueze exclusiv corespunzător cu câmpurile indicate.

 

3.12. În cererea de transportare a încărcăturii este necesar de indicat punctele exacte de încărcare/ descărcare în câmpurile corespunzătoare.

 

3.13. La adăugarea la cerere a fotografiei sau altei imagini grafice a încărcăturiii și/ sau a mijlocului de transport, este interzisă adăugarea fotografiilor sau altor imagini grafice care:

3.13.1. conțin ORICE informație, în afară de informația despre încărcătură și/ sau mijloc de transport, indicată în cererea corespunzătoare,

3.13.2. conțin orice informație publicitară, de exemplu (dar nu exclusiv): numere de telefon, texte ale anunțurilor, slogane publicitare și altele,

3.13.3. conțin informație personală a autorului cererii sau a oricăror persoane terțe, de exemplu (dar nu exclusiv): imagini ale oamenilor, clădirilor, actelor personale și altele,

3.13.4. conțin informații care sunt protejate de dreptul de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală, de exemplu (dar nu exclusiv): imagini cu opere de artă, mărci comerciale, logo-uri, caractere (font) și altele,

3.13.5. conține informație care încalcă pozițiile legislației actuale a Ucrainei, a țărilor CSI și a Uniunii europene, de exemplu (dar nu exclusiv): imagini care conțin îndemn de a provoca dușmănie pe motive religioase sau de naționalitate, imagini pornografice și altele.

 

4. Ștergerea cererilor și responsabilitatea Utilizatorilor pentru nerespectarea Regulilor de publicare a cererilor

 

4.1. În cazul nerespectării de către Utilizator a pozițiilor din punctele 3.1., 3.2., 3.3. secțiunea 3 a acestor Reguli de publicare a cererilor – cererea indicată este ștearsă, iar Utilizatorului care a publicat-o îi este blocată posibilitatea de a publica cereri.

 

4.2. Deblocarea posibilității de a publica cereri este efectuată de administrația site-ului după examinarea adresării Utilizatorului la administrația site-ului cu explicarea motivelor de încălcare a cerințelor acestor Reguli.

 

4.3. În cazul încălcării repetate de către Utilizator a pozițiilor din punctele 3.1., 3.2., 3.3. secția 3 a acestor Reguli de publicare a cererilor – cererea indicată este ștearsă, iar Utilizatorului care a publicat-o îi este blocată posibilitatea de a publica cereri pentru totdeauna.

 

4.4. În cazul nerespectării de către Utilizator a pozițiilor din punctele 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., 3.13 secția 3 a acestor Reguli de publicare a cererilor - cererea indicată este ștearsă.

 

4.5. În cazul încălcării repetate de către Utilizator a pozițiilor din punctele 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., 3.13 secția 3 a acestor Reguli de publicare a cererilor – cererea indicată este ștearsă, iar Utilizatorului care a publicat-o îi este blocată posibilitatea de a publica cereri.

 

4.6. Deblocarea posibilității de a publica cereri este efectuată de administrația site-ului după examinarea adresării Utilizatorului la administrația site-ului cu explicarea motivelor de încălcare a cerințelor acestor Reguli.

 

4.7. Administrația site-ului Lardi-Trans păstrează dreptul de a ștergere cererile care nu corespund cerințelor legislației actuale a Ucrainei, cerințelor Condițiilor de utilizare a site-ului Lardi-Trans și cerințelor acestor Reguli, precum și de a refuza Utilizatorului deblocarea posibilității de a publica cereri conform rezultatelor examinării adresării Utilizatorului.

 

5. Ștergerea cererilor neactuale

 

5.1. Cererile sunt șterse automat din baza site-ului când se sfârșește data indicată în câmpul ”Data încărcării de la” sau în câmpul ”Date de încărcare până la” al formei de publicare a cererii.

 

5.2. În cazul în care cererea este închisă mai devreme de termenul indicat, Utilizatorul este obligat să șteargă cererile închise sau neactuale de sine stătător.

 

5.3. Cererile șterse nimeresc în coș. Mărimea coșului respectiv constituie: pentru Utilizatorii contra plată – 500 de cereri, pentru Utilizatorii care nu achită pachetele corespunzătoare – 150 de cereri.

 

Data ultimei reînnoiri: 2020-03-10