1. Marca ”Proprietar de transport” poate fi primită de oricare utilizator înregistrat (persoană fizică – întreprinzător sau persoană juridică) al serverului (site-ului) informațional și de transport lardi-trans.com.

 

2. Pentru primirea mărcii ”Proprietar de transport” utilizatorul depune o cerere corespunzătoare administrației site-ului prin intermediul tastării butonului de program pe pagina utilizatorului.

 

3. Marca ”Proprietar de transport” este oferită utilizatorului, în cazul în care administrației i-au fost prezentate documente care confirmă dreptul de proprietate sau dreptul de utilizare a mijlocului de transport (mijloacelor de transport). Astfel de documente pot fi (dar nu exclusiv):
- certificatul de înregistrare a mijlocului de transport (pașaport tehnic), în care utilizatorul este indicat drept proprietar, coproprietar sau persoană cu dreptul de a utiliza mijlocul de transport;
- licența, permisiunea sau oricare alt document cu referire la dreptul de efectuare a transportărilor internaționale cu autotransportul, eliberat pe numele utilizatorului;
- contractul de arendă, leasing al mijlocului de transport sau oricare alt contract în formă scrisă în care, partea ce primește dreptul de utilizare a mijlocului de transport (mijloacelor de transport) este utilizatorul;
- procură pe numele utilizatorului cu referire la dreptul de utilizare a mijlocului de transport.

 

4. În cazul existenței îndoielilor în privința veridicității documentelor prezentate, în conformitate cu punctul 3, administrația site-ului are dreptul de a cere autentificarea copiilor actelor prezentate prin semnătura persoanei plenipotențiare a utilizatorului și prin amprenta sigiliului (în cazul utilizării acesteia), precum și prezentarea documentelor adiționale sau a informațiilor pentru confirmarea temeiului pentru primirea mărcii.

 

5. Marca ”Proprietar de transport” este oferită pentru o perioadă nu mai mare, decât termenul de valabilitate al contractului existent sau al procurii care au fost prezentate administrației, însă, în orice caz, nu mai mult decât pentru 6 luni calendaristice din momentul primirii mărcii.

 

6. Conform plângerilor de la alți utilizatori sau la propria inițiativă, administrația serverului informațional și de transport lardi-trans.com poate să ceară documentele indicate la punctul 3 sau alte acte și/ sau informații, pentru confirmarea existenței la utilizator a dreptului de proprietate sau dreptului de utilizare a mijlocului de transport (mijloacelor de transport).

 

7. Administrația site-ului are dreptul de a refuza utilizatorului acordarea mărcii ”Proprietar de transport” fără explicarea motivelor acestui refuz, indiferent de actele prezentate.

 

Data ultimei reînnoiri: 2019-06-21