1. Marca ”Proprietar de încărcătură” poate fi primită de oricare utilizator înregistrat (persoană fizică – întreprinzător sau persoană juridică) al serverului (site-ului) informațional și de transport lardi-trans.com.

 

2. Pentru primirea mărcii ”Proprietar de încărcătură” utilizatorul depune o cerere corespunzătoare administrației site-ului prin intermediul tastării butonului de program pe pagina utilizatorului.

 

3. Marca ”Proprietar de încărcătură” este oferită utilizatorului, în cazul în care administrației i-au fost prezentate documente care confirmă existența producerii produselor care sunt indicate drept încărcătură în cererile utilizatorului sau dreptul de proprietate asupra produselor care sunt indicate drept încărcătură în cererile utilizatorului. Astfel de documente pot fi (dar nu exclusiv):
- extrasul din registrele oficiale de stat, în care sunt indicate tipurile de activitate care corespund producerii și/ sau vânzării – cumpărării produselor care sunt indicate drept încărcătură în cererile utilizatorului;
- certificatele de conformitate, permisiuni, licențe și alte, acte care confirmă faptul producerii produselor indicate drept încărcătură în cererile utilizatorului;
- contractul de vânzare-cumpărare, furnizare sau alte afaceri, care confirmă transmiterea dreptului de proprietate utilizatorului sau de la utilizator asupra produselor indicate drept încărcătură în cererile utilizatorului.

 

4. În cazul existenței îndoielilor în privința veridicității documentelor prezentate, în conformitate cu punctul 3, administrația site-ului are dreptul de a cere autentificarea copiilor actelor prezentate prin semnătura persoanei plenipotențiare a utilizatorului și prin amprenta sigiliului (în cazul utilizării acesteia), precum și prezentarea documentelor adiționale sau a informațiilor pentru confirmarea temeiului pentru primirea mărcii.

 

5. Marca ”Proprietar de încărcătură” este oferită pentru o perioadă nu mai mare, decât termenul de valabilitate al contractului existent, al certificatului sau al altor acte care au fost prezentate administrației, însă, în orice caz, nu mai mult decât pentru 6 luni calendaristice din momentul primirii mărcii.

 

6. Conform plângerilor de la alți utilizatori sau la propria inițiativă, administrația serverului informațional și de transport lardi-trans.com poate să ceară documentele indicate la punctul 3 sau alte acte și/ sau informații, pentru confirmarea producerii produselor indicate drept încărcătură în cererile utilizatorului sau dreptul de proprietate asupra produselor indicate drept încărcătură în cererile utilizatorului.

 

7. Administrația site-ului are dreptul de a refuza utilizatorului acordarea mărcii ”Proprietar de încărcătură” fără explicarea motivelor acestui refuz, indiferent de actele prezentate.

 

Data ultimei reînnoiri: 2019-06-21