Pe parcursul transportării, încărcăturile nimeresc sub influența unui șir întreg de riscuri care pot duce la deteriorarea sau pierderea acestora:

- nimerire în accidente rutiere a transportului care transportă încărcătura;

- furt;

- deteriorare în rezultatul zdruncinării sau a clătinării pe parcursul transportării;

- deteriorare în timpul încărcării/ descărcării;

- deteriorare în rezultatul fenomenelor naturale;

- incendii;

- și multe altele.

Pentru a asigura securitatea utilizatorilor săi, compania Lardi-Trans introduce serviciul - – asigurarea încărcăturii online, care permite compensarea daunelor primite în rezultatul deteriorării, pierderii sau stricăciunii încărcăturii, indiferent de existența sau absența vinovăției transportatorului.

 

Varianta Dvs. de acoperire de asigurare:

”Cu responsabilitate pentru toate riscurile”:

Sunt supuse rambursării daunele de la deteriorarea și distrugerea totală a încărcăturii sau unei părți a acesteia, care au avut loc din oricare motiv;

 

Restricții de asigurare

 

Acoperirea de asigurare nu este oferită pentru următoarele încărcături:

- transportarea încărcăturilor perisabile

- transportarea animalelor vii

- transportarea mijloacelor de transport (terestre, zburătoare, plutitoare)

- transportarea armelor, a muniției

- transportarea operelor de artă, anticariat

- transportarea pielii naturale, blănurilor și a produselor din ele

- transportarea pietrelor și metalelor prețioase și semiprețioase

- transportarea țigărilor, tutunului sau altor produse din tabac

- transportarea sticlei, foilor de sticlă sau produselor din sticlă

- transportarea îngrășămintelor minerale

- transportarea medicamentelor

Partenerul de asigurare este Societatea pe Acțiuni Privată ”CA Euroins Ucraina” (https://euroins.com.ua/uk/), care intră în compoziția EUROINS INSURANCE GROUP AD, activează în șapte țări europene și are mai mult de 2 milioane de clienți, 1400 de lucrători, iar venitul ei anual este de mai mult de 250 de milioane de euro.

 

FAQ referitor la asigurarea încărcăturii

 

Cine poate să încheie un contract de asigurare?

Orice persoană juridică, inclusiv persoană fizică – întreprinzător, utilizator al serviciului Lardi-Trans.

 

Care încărcături pot fi asigurate?

- Orice fel de încărcături cu un cost care nu depășește 7 milioane de hrivne, în afară de încărcăturile prețioase (bijuterii, hârtii de valoare, premii (ordine, medalii), anticariat, opere de artă, băuturi de colecție, produse din blană) și încărcăturile fragile (din ceramică, porțelan, produse din sticlă și cristal, machete).

Acoperirea de asigurare nu este oferită în raport cu încărcăturile următoare:

- transportarea încărcăturilor perisabile

- transportarea animalelor vii

- transportarea mijloacelor de transport (terestre, zburătoare, plutitoare)

- transportarea armelor, a muniției

- transportarea operelor de artă, anticariat

- transportarea pielii naturale, blănurilor și a produselor din ele

- transportarea pietrelor și metalelor prețioase și semiprețioase

- transportarea țigărilor, tutunului sau altor produse din tabac

- transportarea sticlei, foilor de sticlă sau produselor din sticlă

- transportarea îngrășămintelor minerale

- transportarea medicamentelor

 

Transportatorul are deja contract de asigurare a responsabilității transportatorului/ expeditorului, de ce este nevoie de asigurarea separată a încărcăturii?

Contractul de asigurare a responsabilității este valabil doar în cazul în care încărcătura este deteriorată din cauza vinovăției dovedite a transportatorului. În cazul în care încărcătura va fi deteriorată din alte cauze (fenomene naturale, deteriorare în rezultatul clătinării, a răpirii și altele) va fi imposibil de primit rambursarea conform unui asemenea contract. De asemenea, plata conform contractului de asigurare a responsabilității se efectuează doar după demonstrarea vinovăției transportatorului, inclusiv în ordine juridică și poate să se extindă pe o perioadă nedeterminată de timp.

 

Care sunt avantajele încheierii contractului de asigurare cu Lardi-Trans?

1) contractul poate fi încheiat la publicarea cererii de transportare a încărcăturii, nemijlocit pe site-ul Lardi-Trans;

2) nu este necesar să prezentați careva acte sau să completați anchete pentru identificarea de către asigurator a costului asigurării;

3) achitarea contractului de asigurare poate fi efectuată online.

 

Cum se identifică suma de asigurare?

Suma de asigurare, conform contractului, este indicată de sine stătător la completarea cererii de asigurare a încărcăturii. Vă recomandăm să indicați o sumă de asigurare egală cu costul real al încărcăturii, în caz contrar, compensația de asigurare va fi îndeplinită parțial.

 

În cazul căror incidente este valabilă acoperirea de asigurare?

Acoperirea de asigurare este valabilă în cazul deteriorării sau distrugerii totale a încărcăturii sau a unei părți a acesteia care au avut loc din cauzele, indicate în contract.

 

De ce depinde costul asigurării?

Rata de asigurare depinde de opțiunile selectate la completarea cererii de asigurare a încărcăturii nemijlocit pe site-ul Lardi-Trans.

 

Pe care teritoriu este valabil contractul de asigurare?

Contractul de asigurare este valabil pe teritoriul Ucrainei și al Europei, în direcțiile sau în limitele rutei de transportare (în afară de teritoriul Republicii Autonome Crimeea, a regiunii Donețk și Luhansk (Ucraina) referitor doar la transportările terestre, incluzând însă orașul și portul Mariupol și porturile mării Azov, stocarea temporară în portul Mariupol și porturile mării Azov – până la 30 de zile).

 

Ce este de făcut când se întâmplă un caz de asigurare?

La deteriorarea încărcăturii este necesar:

1) în decurs de 24 (douăzeci și patru) de ore din momentul când s-a aflat despre deteriorarea încărcăturii, de anunțat compania de asigurare despre aceasta la numărul de telefon 0800501513;

Datele de contact ale Asiguratorului (pentru mesaje)::

telefon: 0800501513;

poșta electronică: claims@euroins.com.ua

adresă: Ucraina, 03150, or. Kiev, str. B. Vasilcovscaia, 102.

2) de a primi și îndeplini instrucțiunile (dacă acestea vor fi) reprezentantului companiei de asigurare.

3) Asiguratorul trebuie să confirme mesajul indicat în p. 1) în formă scrisă, în decurs de 2 (două) zile lucrătoare din momentul când a aflat sau trebuia să afle despre întâmplarea evenimentului care poate fi recunoscut drept caz de asigurare.

 

Care acte trebuie prezentate companiei de asigurări pentru a primi compensația de asigurare?

Pentru a primi compensația de asigurare, în decurs de 30 de zile calendaristice, este necesar de a prezenta companiei de asigurare următoarele documente:

1) cererea de achitare a compensației de asigurare;

2) documente care dovedesc interesul de avere față de încărcătura deteriorată și confirmă costul acesteia (bonuri-facturi, specificații, foi de parcurs și facturi, alte acte de însoțire a mărfurilor și transportărilor);

3) documente care confirmă faptul și cauzele întâmplării cazului de asigurare, persoanele vinovate de cauzarea daunei, dacă acestea există (acte comerciale, acte de expertiză, notă explicativă din partea șoferului cu descrierea evenimentului care a avut loc, certificatele de accident, certificatele persoanelor plenipotențiare și a organelor competente);

4) documente care confirmă dimensiunea și volumul pagubelor produse (acte comerciale, acte de verificare, comparație/ divergențe; raporturi/ acte de expertiză, de apreciere, conturi de pierderi, facturi de reparație, reciclare, acte de devalorizare și altele);

5) documente care confirmă cheltuielile pentru îndeplinirea măsurilor necesare pentru minimizarea pagubelor și salvarea încărcăturii;

6) alte documente indicate în contract.

 

Cum se stabilește mărimea compensației de asigurare?

În cazul distrugerii totale a încărcăturii întregi sau a unei părți a acesteia – compensația se stabilește în valoarea costului real al încărcăturii sau în valoarea costului real al acelei părți a încărcăturii care a fost distrusă. Din suma compensației de asigurare se scade franciza prevăzută de către Contract;

În cazul deteriorării încărcăturii întregi sau a unei părți a acesteia::

a) în cazul în care încărcătura în condiție deteriorată a fost vândută, costul încărcăturii în condiție deteriorată se stabilește în baza rezultatelor vânzării libere sau prin licitație. Suma compensației de asigurare se stabilește drept diferența dintre costul acelei părți a încărcăturii care a fost deteriorată și suma primită în rezultatul vânzării acestei părți a încărcăturii. Din suma compensației de asigurare se scade franciza prevăzută de către Contract;

b) în cazul în care încărcătura în condiție deteriorată nu a fost vândută, suma compensației de asigurare se stabilește drept diferența dintre costul real (deteriorare) a acelei părți a încărcăturii care a fost deteriorată și costul acelei părți a încărcăturii care nu a fost deteriorată, stabilit în baza actului de expertiză independentă. Din suma compensației de asigurare se scade franciza prevăzută de către Contract;

În cazul răpirii, pierderii încărcăturii întregi sau a unei părți a acesteia – suma compensației de asigurare se stabilește drept diferența între costul real al încărcăturii și costul real al părții rămase a încărcăturii. Din suma compensației de asigurare se scade franciza prevăzută de către Contract. În cazul în care suma de asigurare, conform contractului de asigurare, este mai mică decât costul real al încărcăturii, compensarea pagubelor va fi efectuată proporțional atitudinii sumei de asigurare față de costul real. La suma de asigurare se adaugă compensația de cheltuieli pentru salvarea încărcăturii sau pentru minimizarea mărimii pagubei.

 

Când va fi achitată compensația de asigurare?

Compania de asigurare ia decizia despre achitarea sau respingerea achitării compensației de asigurare în decurs de 20 (douăzeci) de zile calendaristice din ziua prezentării ultimului din actele necesare pentru îndeplinirea compensării de asigurare.

 

Unde se poate face cunoștință cu textul întreg al contractului de asigurare?

Cu textul întreg al contractului-ofertă public se poate de făcut cunoștință aici: https://euroins.com.ua/uk/produkti-2/oferty/ sau https://lardi-trans.com/about/article/82

 

Cine este partenerul Lardi-Trans în sfera asigurării?

Partenerul de asigurare este Compania de Asigurări ”Euroins Ucraina” (cod în Registrul Unic de Stat al Întreprinderilor și Organizațiilor Ucrainei 22868348) euroins.com.ua

 

Societatea pe Acțiuni Privată ”Compania de Asigurări ”Euroins Ucraina” a început să funcționeze pe piața ucraineană de asigurări din anul 1992 cu numele CA ”Alkona”. Începând din anul 2008, după unele schimbări în structura de acționari, Compania a lucrat în compoziția holding-ului german Talanx International AG (până la 17.11.2010 - HDI-Gerling International Holding АG) sub brand-ul reînnoit ”HDI ASIGURARE”. În legătură cu faptul că la 12.08.2016 au fost efectuate toate acțiunile necesare pentru a reînnoi dreptul de proprietate asupra acțiunilor Societate pe Acțiuni Publică ”HDI ASIGURARE” din partea EUROINS INSURANCE GROUP AD (EIG) în mărime de 99,29%, la adunările generale ale acționarilor, care au avut loc la 29.09.2016, a fost luată decizia de a schimba denumirea Societate pe Acțiuni Publică ”HDI ASIGURARE” pe Societatea pe Acțiuni Privată ”CA ”Euroins Ucraina”. Schimbările condiționate în structura acționarilor permit Companiei să iasă la un nou nivel de business posibilități, cu toate acestea nivelul înalt de prestare a serviciilor va rămâne neschimbat.

Conform deciziei adunărilor generale ale acționarilor care au avut loc la 12.04.2017, a fost hotărât să fie schimbat tipul de Asociație din Societatea pe Acțiuni Publică ”CA”Euroins Ucraina” în Societatea pe Acțiuni Privată ”CA”Euroins Ucraina”.

 

Strategia Societății pe Acțiuni Private ”CA”Euroins Ucraina” prevede activitatea în toate sectoarele pieții ucrainene de asigurare. Compania deține licențe pentru prestarea acoperirii de asigurare, practic pe întreg spectrul de asigurare obligatorie și benevolă. Calificarea înaltă a lucrătorilor și existența unei rețele regionale ramificate, permite companiei să lucreze pe întreg teritoriul Ucrainei, să asigure o deservire rapidă și calitativă a clienților, indiferent de locul achiziționării poliței de asigurare. Societatea pe Acțiuni Privată ”CA”Euroins Ucraina” posedă toate condițiile necesare pentru îndeplinirea exhaustivă a responsabilităților contractuale pentru efectuarea controlului întregului proces de interacțiune a Companiei și clientului.

În afară de aceasta, la îndemâna angajaților noștri este o experiență de activitate de mulți ani pe piața europeană de asigurare a companiilor, care intră în compoziția EUROINS INSURANCE GROUP AD) (EIG).

EUROINS INSURANCE GROUP AD reprezintă una din cele mai mari grupe independente de asigurare care activează în țările Europei Centrale și de Est, precum și de Sud-Est. Compania este orientată spre prestarea spectrului întreg de servicii de asigurare în sfera asigurării non – life și asigurării vieții. EIG, cu oficiul central în Sofia, lucrează în șapte țări europene, posedă mai mult de 7% din piața Bulgariei, României și Macedoniei, iar în anul 2014 și-a început activitatea în Grecia. Grupa are mai mult de 2 milioane de clienți, 1400 de lucrători, iar venitul ei anual este de mai mult de 250 000 000 de euro. EUROINS INSURANCE GROUP AD este o filială a companiei EUROHOLD BULGARIA AD – companie bulgară lider, cotată în bursa bulgară de valori în Sofia și în bursa de valori din Varșovia. EUROHOLD BULGARIA AD) lucrează în țările Europei Centrale și de Est, precum și de Sud-Est, este concentrată asupra serviciilor financiare non-bancare și a gestionării activelor.

 

Societatea pe Acțiuni Privată ”CA”Euroins Ucraina” - companie informațional deschisă care participă la lucrul uniunilor profesionale. Astfel, compania este membră a biroului de asigurare de transport al Ucrainei și membră a Ligii de organizații de asigurare a Ucrainei.