Verificarea de către Lardi-Trans a veridicității contului Dvs. personal
 
Înregistrarea și/ sau utilizarea de către Dvs. a contului personal presupune înțelegerea de către Dvs. a faptului că Noi putem, în mod normal, să comparăm datele despre firma Dvs. pe care le avem (primite atât de la Dvs,, cât și din alte surse legale) cu datele indicate de către Dvs. în contul personal. În continuare, drept rezultat final, Noi avem dreptul de a lua decizii referitor la veridicitatea contului Dvs. personal în urma acestor comparații. În afară de aceasta, intenționăm să evidențiem într-un mod special conturile personale care corespund cerințelor de veridicitate conform criteriilor de verificare specială (în continuare – ”Verificarea profilului”).
 
Verificarea profilului presupune confirmarea publică de către Noi, pentru informarea partenerilor Dvs. reali și potențiali, a veridicității informației contului Dvs. personal. Prin verificarea profilului Utilizatorului Noi nu garantăm calitatea serviciilor de transportare a încărcăturilor, prestate de Firmă și/ sau ”solvabilitatea financiară” a Firmei în calitate de client care comandă transportarea (pentru aprecierea business-încrederii/ eficienței lucrului cu Firma pe site sunt prevăzute feedback-urile), cu toate acestea, prin Verificarea profilului noi fixăm veridicitatea datelor cheie indicate în contul personal al Firmei.

Verificarea profilului este un Serviciu gratuit, dar se efectuează, în mod implicit, în regim automat în baza datelor despre achitarea de către Dvs. a serviciilor Lardi-Trans contra plată.

În cazul în care, din anumite motive, corespunzând condițiilor de trecere automată a Verificării profilului, doriți să respingeți atribuirea contului Dvs. personal al statutului de trecere cu succes a Verificării profilului, vă rugăm să ne anunțați despre aceasta prin trimiterea unui mesaj la info@lardi-trans.com.

În cazul în care, din anumite motive conștiincioase, datele Dvs. de achitare nu coincid cu datele din contul Dvs. personal, sau în cazul în care nu ați reușit să apreciați avantajele Serviciilor Lardi-Trans contra plată – Dvs. nu sunteți oricum privat de posibilitatea de a trece Verificarea profilului, trimițându-ne unele documente (”Verificarea profilului pe suport de hârtie”, vedeți mai jos).

Trecerea cu succes a Verificării profilului nu vă scutește de responsabilitatea pentru veridicitatea contului Dvs. personal, care este valabilă, în mod implicit, pentru toți Utilizatorii. Responsabilitățile corespunzătoare ale Utilizatorului și consecințele posibile ale înregistrării și/ sau utilizării unui cont personal nedemn de încredere sunt descrise în secția 4 a textului de bază a Condițiilor de utilizare.
 
 
Reguli generale de Verificare a profilului
 
Pentru trecerea Verificării profilului este necesar ca Dvs.:
 1. să indicați în câmpul ”Codul întreprinderii” al secției ”Informație despre firmă” pe pagina contului Dvs. personal – codul (numărul) de înregistrare (de identificare, de impozitare; pentru Ucraina – datele din Registrul Unic de Stat al Persoanelor Juridice și Persoanelor Fizice-Întreprinzători/ Registrul Unic de Stat al Întreprinderilor și Organizațiilor Ucrainei; pentru Federația Rusă – NIF) al Firmei Dvs.;
 2. să efectuați achitarea Serviciilor din contul bancar curent al Firmei Dvs.
 
Verificarea profilului este considerată trecută cu succes, în cazul în care denumirea și codul corespunzător (numărul) ale Firmei Dvs., indicate în datele contribuabilului (expeditorului plății) în extrasul nostru bancar sau autentic legate cu aceste date, corespund cu cele declarate în contul Dvs. personal.

La trecerea cu success a Verificării profilului, Noi vom adăuga marcaje vizuale speciale pe paginile site-ului, în raport cu contul Dvs. personal, cu informare generală (nemijlocit această informație va putea fi văzută de către Utilizatori contra plată) despre data ultimei verificări de către Noi a datelor Dvs. și a datei de achitare, în baza cărora s-a efectuat comparația datelor.

Verificarea inițială a profilului se efectuează automat, în mod implicit, de regulă în decursul a 5 zile lucrătoare de la primirea plății Dvs. de către Noi. În cazul în care, pe parcursul perioadei indicate, nu ați primit notificare despre trecerea cu succes a Verificării profilului și/ sau pe pagina contului Dvs. personal nu a apărut marcajul special, vă rugăm să luați legătura cu Serviciul suport prin orice mijloc comod, pentru a afla cauza.

În cazul în care veți dori să reînnoiți, pentru informare generală, data verificării de către Noi a datelor Dvs. după efectuarea de către Dvs. a achitării târzii a Serviciilor, vă rugăm să vă adresați la Serviciul suport pentru a trece din nou Verificarea profilului.

Noi nu stabilim restricții speciale în raport cu anumite date și/ sau termene care vizează valabilitatea statutului Dvs. de trecere cu succes a Verificării profilului. Luând în considerare dreptul Nostru de a vă refuza Verificarea profilului și/ sau de a o anula în cazul detectării necorespunderilor, de asemenea, luând în considerare aducerea la cunoștința generală, de către Noi, a informației despre toate datele corespunzătoare, actualitatea stării de veridicitate a contului Dvs. personal după trecerea unei anumite perioade de la trecerea Verificării profilului – reprezintă obiectul preocupării rezonabile a Dvs. și a contrapărților Dvs.

În pofida celor expuse mai sus, în cazul în care Noi vom atribui contului Dvs. un punct adițional în Ratingul de încredere și/ sau dreptul de a publica feedback, în baza trecerii Verificării profilului, asemenea privilegii vor fi valabile, de asemenea, fără resctricții de termen, reprezentând, după o anumită perioadă de la trecerea de către Dvs. a Verificării profilului – obiectul preocupării noastre rezonabile.

Noi păstrăm dreptul de a verifica adițional veridicitatea datelor care vizează contul Dvs. personal, în special, validitatea înregistrării Firmei Dvs., precum și corespunderea denumirii și a codului (numărului) de înregistrare (de identificare, de impozitare) a Firmei Dvs., în sursele oficiale accesibile, și să vă refuzăm Verificarea profilului sau, în continuare, să anulăm statutul Dvs. în cazul identificării necorespunderilor.

Motive întemeiate pentru respingerea acordării și pentru anularea statutului de trecere cu succes a Verificării profilului sunt (fără dăunarea faptului că încălcările corespunzătoare reprezintă, de asemenea, motive întemeiate pentru blocarea contului personal):
 1. invaliditatea datelor din contul personal, cu privire la Verificarea profilului, detectată în orice moment și prin orice metode sigure;
 2. încălcarea regulilor fundamentale de utilizare a contului personal expuse în Condițiile de utilizare.
 
Verificarea profilului presupune că datele din contul personal verificate de către Noi, nu trebuie să fie schimbate fără confirmare adițională pentru valabilitatea statutului Dvs. de Verificare a profilului trecută cu succes. Noi păstrăm dreptul, la propria discreție:
 1. de a instala regimul de moderare preliminară pentru schimbarea datelor despre Firmă în contul personal, declarată pentru Verificarea profilului și/ sau cu statutul oferit de trecere cu succes a Verificării profilului (Vă va fi blocată posibilitatea de a schimba de sine stătător valorile câmpurilor de date de înregistrare corespunzătoare); sau
 2. de a retrage automat statutul de trecere cu succes a Verificării profilului în cazul introducerii de către Dvs. a schimbărilor.
 
Noi păstrăm dreptul de a efectua, în măsura relevanței, la propria discreție, condiții (avertismente) pentru alți Utilizatori despre garanțiile de veridicitate acodate de anumite mecanisme de verificare a conturilor personale.
 

Verificarea profilului pe suport de hârtie
 
Pentru trecerea Verificării profilului pe suport de hârtie este necesar ca Dvs. să ne trimiteți originalul sau, în cazurile corespunzătoare, copia autentificată notarial a documentului care certifică înregistrarea Firmei Dvs. și care se află, exclusiv, în posesia Firmei Dvs. (certificate, extrase, extrase din registrul corespunzător, conform legislației țării rezidentul căreia este Firma Dvs.; Noi păstrăm dreptul, în calitate de condiție a Verificării profilului, de a cere de la Dvs. trimiteri la legislația țării Dvs. în cazul apariției unor dubii). În special:
 • pentru persoanele juridice și persoanele fizice – întreprinzători ale Ucrainei actul potrivit este certificatul de înregistrare de stat sau extrasul din Registrul Unic de Stat al Persoanelor Juridice și Persoanelor Fizice – Întreprinzători;
 • pentru persoanele juridice ale Federației Ruse – unul din cele enumerate mai jos:
  • certificat/ notificare despre luarea la evidență în organul fiscal; sau
  • certificatul de înregistrare de stat;
 • pentru întreprinzătorii individuali ai Federației Ruse – combinarea celor enumerate mai jos:
  • certificat/ notificare despre luarea la evidență în organul fiscal; și
  • certificat de înregistrare de stat al Întreprinderii Individuale sau certificat despre introducerea înscrierii în Registrul Unic de Stat al Întreprinderilor Individuale.
 
Pe hârtie trebuie să fie indicat identificatorul Dvs. unic de Utilizator Lardi-Trans, scris de mână, certificat de semnătura scrisă cu mâna proprie și indicarea datei, de asemenea, numele și funcția semnatarului.

Verificarea profilului pe suport de hârtie este considerată trecută cu succes, în cazul în care denumirea și codul (numărul) corespunzător al Firmei Dvs., indicate în documente, coincid cu cele declarate în contul Dvs. personal.

La trecerea cu success a Verificării profilului pe suport de hârtie, Noi vom adăuga marcaje vizuale speciale pe paginile site-ului, în raport cu contul Dvs. personal, cu informare generală (nemijlocit această informație va putea fi văzută de către Utilizatori contra plată) despre informația care vizează hârtia pe care ne-ați trimis-o Nouă: tipul (denumirea) documentului; data documentului; data autentificării notariale a copiei (dacă este aplicabil); data verificării de către Noi a datelor.

La Verificarea profilului pe suport de hârtie se aplică, aplicabilitatea în măsură principială, toate regulile Verificării profilului expuse mai sus.

 

 

Data ultimei reînnoiri : 2021-08-18