Podmienky poskytovania bezplatného skúšobného pripojenia

 

Skúšobné pripojenie balíka „Bez obmedzení“ alebo „Bez obmedzení Európa“ sa poskytuje iba raz na žiadosť používateľa do 30 dní od potvrdenia registrácie na webovej stránke Lardi-Trans.

 

Počas trvania skúšobného pripojenia má používateľ prístup ku všetkým funkciám plateného balíka „Bez obmedzení“ alebo „Bez obmedzení Európa“ na obdobie 10 dní od okamihu takéhoto pripojenia.

 

Skúšobné pripojenie je možné vykonať výhradne pre používateľov - fyzických osôb podnikateľov alebo právnických osôb.

 

Ukončenie bezplatného skúšobného prístupu sa uskutoční po 10 dňoch od dátumu pripojenia alebo skôr rozhodnutím Správy stránky.

 

Správa webovej stránky Lardi-Trans môže odmietnuť poskytnúť skúšobné pripojenie Používateľovi bez vysvetlenia dôvodov alebo kedykoľvek ukončiť skúšobný prístup bez varovania.


Skúšobný prístup je poskytovaný za účelom oboznámenia sa s plnou funkčnosťou služby, porušenie pravidiel služby môže viesť k zablokovaniu používateľa.

 

Počas používania bezplatného skúšobného režimu sa Používateľ zaväzuje, že bude dodržiavať podmienky Používateľskej zmluvy, Zásady ochrany osobných údajov, Pravidlá Zóny spoľahlivosti, Pravidlá uverejňovania recenzií, Pravidlá fóra a Pravidlá uverejňovania žiadaniek.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 2020-06-01