Balíky služieb

Cena za obdobie
Bezplatný

Bezplatne

Standart

10$

Najlepšia voľba
Premium

18$

VIP

125$

Pridávanie žiadaniek

Zobraziť kontakty v žiadankách

Správa súkromia

Rozšírený prístup k firemným údajom

Premium žiadanky

Emblém VIP

Maximálny počet zamestnancov

1

5

8

50

Automatické opakovanie žiadaniek

Zóna spoľahlivosti

Zobrazenie loga na hlavnej stránke webu

Skrytie reklamy na stránke

Tendre

API

*Všetky ceny sú uvedené bez DPH
megaphone

trial_section_title

trial_section_description