trucksnearme

Paycom

Paycom ™ je integrátor platieb, ktorý firmám poskytuje nástroje na prijímanie elektronických platieb z plastových kariet národného systému Uzcard v Uzbekistane. Spoločnosť je spracovateľom služby Payme, ktorá poskytuje používateľom rôzne finančné nástroje: schopnosť sledovať všetky finančné transakcie na vašej karte, uskutočňovať prevody peňazí medzi kartami, platiť za služby a tovar, splácať úvery bez toho, aby ste opustili svoj domov, atď.