1. Tanımlar

 

1.1. Kullanıcı veya Siz, Siteye erişen ve Hizmetleri kullanan bir kişi, bir şirket ve temsilcileri.

 

1.2.Bireysel, Site ve Hizmetleri kişisel ihtiyaçlar için ve yalnızca kendi adına kullanan, bir tüzel kişilik değil, medeni hukuk kapasitesi olan bir kişi.

 

1.3.Şirket, Siteyi ve Hizmetleri kullanarak ticari faaliyette bulunan (“ticari işletme”), tüzel kişi veya bireysel girişimci.

 

1.4. Web Sitesi, “Taşıma ve bilgi sunucusu lardi-trans.com”, lardi-trans.com etki alanı adını (lardi-trans.com'a yönlendiren diğer etki alanı adları aracılığıyla) içeren Internet'te bulunan bir bilgi kaynağıdır.

 

1.5. Lardi-Trans veyaBiz, Limited Şirket “Lardi”, Ukrayna yasalarına göre kayıtlı ve hareket eden bir kişi, USR kodu 30516477.

 

1.6. Hizmet / Hizmetler, “Lardi-Trans”, “Ларди-Транс” ve benzer adlandırma markalarının yasal kullanımı ile, Kullanıcıya (Şirkete) Site üzerinden veya başka bir yolla (özellikle e-posta dağıtımı yoluyla) sağlanan bilgi hizmetleri ve Sitenin ilgili işlevsel bölümleri ve hizmet sağlama yöntemleri.

 

2. Genel Hükümler

 

2.1. Bu Kullanıcı Sözleşmesi (bundan sonra - "Sözleşme" olarak anılacaktır), bir yandan Sizinle (bundan sonra "Kullanıcı" olarak anılacaktır) diğer yandan Lardi-Trans ile Sitenin işletilmesinden ve Hizmetlerin sağlanmasından doğan ilişkileri yönetir. Bu Sözleşme, Site ve Hizmetlerin sağlanması için hüküm ve koşulları ortaya koymaktadır.

 

2.2. Bu Anlaşma (Sözleşmenin bir parçası olan belirli Hizmetlerin Kullanım Şartları ve Koşulları dahil), ilgili hükümlerin prensip olarak ücretsiz /kayıtlı olmayan erişim için geçerli olduğu ölçüde, Sitenin hem kayıtlı hem de kayıtlı olmayan Kullanıcıları için geçerlidir.

 

2.3. Şirket'in her temsilcisi, aksi halde düşünmek için yeterli bir sebep olmadığı sürece, ilgili Şirketin uygun şekilde yetkili temsilcisi olduğu kabul edilir ve aksi açıkça belirtilmedikçe, Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerinin bu Şirket için tam olarak geçerli olduğu anlaşılmaktadır.

 

2.4. Bu Sözleşme Siteye girdikten sonra Kullanıcı tarafından kullanılabilir hale gelir. Sitenin, herhangi bir Hizmetin ve/veya hesabın kaydedilmesi, Kullanıcının bu Sözleşmenin tüm koşullarına ve koşulsuz olarak kabul edildiğine dair onayının onaylanması anlamına gelir.

 

2.5. Lardi-Trans, kendi takdirine bağlı olarak, Kullanıcıya özel bildirimde bulunmaksızın Sözleşmeyi istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Anlaşmanın mevcut sürümü her zaman adresinde mevcuttur. Sözleşmede yapılan herhangi bir değişiklikten sonra Site Kullanıcısı ve Hizmetlerinin sürekli kullanımı, Kullanıcının bu tür değişikliklere koşulsuz olarak onay vermesini gerektirir.

 

3. Lardi-Trans Sınırlı Sorumluluk

 

3.1. Siteye ve Hizmetlere erişim olduğu gibi sağlanır ve Lardi-Trans, Sitenin ve Hizmetlerin Kullanıcının beklentileri ve hedeflerine uygunluğunu garanti etmez.

 

3.2. Kullanıcı, Lardi-Trans'ın kendi takdirine bağlı olarak ve Kullanıcıya özel bir bildirimde bulunmadan, mevcut Hizmetler setini ve Sitenin işlevselliğini değiştirme hakkına sahip olduğunu bildirir ve kabul eder.

 

3.3. Site ve Hizmetlerinin Kullanıcısı olarak ticari bir varlık olmayan bir birey, yasal statüsü nedeniyle, Hizmetlere erişim ve Site işlevselliğine yönelik Kullanıcıyla ilgili olan konularla ilgisizliği nedeniyle bir takım kısıtlamaların olduğunu kabul ve beyan eder; uygulama, inceleme ve yerleştirme, kişi ekleme, marka, logo vb., Lardi-Trans'ın kendi takdirine bağlı olarak ve bu tip Kullanıcıya özel bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapma hakkına sahiptir.

 

3.4. Kullanıcı, Lardi-Trans'ın Sitenin ve Hizmetlerin% 100 hatasız ve kesintisiz çalışacağını garanti etmediğini ve her iki taraftaki donanım ve yazılımların teknik arızalarından kaynaklanan bunun birlikte Kullanıcı ve / veya üçüncü tarafların yol açabileceği olası hasarlardan sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

 

3.5. Kullanıcı, Lardi-Trans'ın Sitesinde üçüncü taraflarca yayınlanan bilgilerin (özellikle: taşıma için sunulan mallar veya boş yük taşımacılığı için başvurular) doğruluğunu garanti etmediğini ve Siteyi / Hizmetleri kullanmanın sonucunda Kullanıcıya veya üçüncü taraflara verilecek olası zararlardan ve kayıplardan sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

 

3.6. Kullanıcı, Lardi-Trans'ın Sitesinde yayınlanan reklam bilgilerinin doğruluğundan ve reklamı yapılan malların / hizmetlerin kalitesinden sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

 

3.7. Lardi-Trans, istediği zaman, kendi takdirine bağlı olarak, Kullanıcı'nın Siteye veya belirli Hizmetlere erişimini askıya alma, kısıtlama veya feshetme hakkını saklı tutar. Kullanıcının Sözleşme veya yürürlükteki yasaları ihlal etmesi durumunda, Kullanıcının hatasından kaynaklanan bu ihlallerden dolayı oluşan zarar veya her türlü kayıplar bakımından Lardi-Trans, Hizmetlere erişim için ödenen fonların iadesinden veya kayıpların tazmininden sorumlu değildir.

 

4. Hesap

 

4.1. Kullanıcı, bir hesap açmak için gerekli adımları atarak, yasal olarak yetkin, tam yetkin ve / veya uygun şekilde Şirket tarafından yetkilendirilmiş olduğunu garanti eder.

 

4.2. Kullanıcı, kayıt verilerinde güvenilir bilgi sağlamak ve verilen bilgileri sürekli olarak güncel tutmakla yükümlüdür:

  • Şirket hakkında aşağıdakiler dahil: ad, yasal ve posta adresi, kayıt (kimlik, vergi) kodları, telefon numarası, e-posta adresi, varsa web sitesi adresi, diğer iletişim bilgileri ve girişimcilik faaliyetlerine ilişkin veriler : girişimci faaliyetini sonlandırma sürecinde bireysel bir girişimcinin yeri ve bir tüzel kişinin fesih sürecindeki yeri hakkındaki veriler;
  • aşağıdakiler dahil olmak üzere tüzel bir ticari işletme değil, bir birey olarak da: soyadı, adı, soyadı, kimlik kodu, kayıt adresi, iletişim numaraları.

ve her zaman güncel verilen bilgileri korumak.

 

4.3. Kullanıcının sorumlulukları olarak ;Site'deki hesabının güvenliğini sağlamak için kendisi önlemler alır (bağlantı giriş şifresi, e-posta adresi vb. şifre gerektiren kontrol noktaları dahil). Kullanıcı hesabı kullanılarak gerçekleştirilen tüm işlemlerden kullanıcı tamamen sorumludur. Kullanıcı, üçüncü şahıslar tarafından Kullanıcı hesabının yetkisiz kullanımı durumunda Lardi-Trans'e derhal bildirimde bulunmayı taahhüt eder. Kullanıcı, kayıt verilerinde yanıltıcı olabilecek bilgileri, özellikle, üçüncü tarafların, kişilerin veya benzerlerinin ticari markalarını veya ticari adlarını, başka bir hesabın verilerini kopyalamayı ve onları temsil eden işaretlerini kullanmamayı taahhüt eder.

 

4.4. Kullanıcı aynı anda birden fazla hesap kaydetmemeyi veya kullanmamayı kabul eder.

 

4.5. Şirket, bu hesabı, yalnızca doğrudan malların taşınması ile ilgili Şirketlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanmayı taahhüt eder.

 

4.6. Bir bir birey hesabı ticari varlık hesabından farklı olarak, yalnızca malların taşınması ile ilgili kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanmayı taahhüt eder.

 

4.7. Lardi-Trans, hem şahsi karar verme yetkisi ile hem de doğrulama (belgelendirme) sistemi çerçevesinde, Kullanıcı tarafından sağlanan verileri doğrulamak ve bu tür işlemlerin sonuçlarına dayanarak Kullanıcının hesabının geçerliliği ile ilgili kararlar almak için belge isteme hakkını saklı tutar.

 

4.8. Lardi-Trans, Kullanıcının hesabının kaydını engelleme ve / veya iptal etme (silme) hakkını saklı tutar, özellikle aşağıdaki durumlarda:

  1. bu bölümde belirtilen hesabın kayıt ve / veya kullanım şartlarının ihlali;
  2. posta gönderme (iletişim) ve / veya diğer bilgi kullanım kurallarının ihlali;
  3. Lardi-Trans tarafından Hizmetlerin sağlanmasında kullanılan teknik bilgi koruma tekniklerini atlatmak için başarılı veya başarısız girişimlerde bulunma, Siteye yönelik çeşitli saldırılar, Site komut dosyalarında olası hataların kasıtlı olarak kullanılmasıyla.

 

4.9. Lardi-Trans, kullanıcı için, hesabın herhangi bir kayıt verisinin değişiklik geçmişini, verilerin kendisiyle ilgili değişiklik geçmişine erişimin aynı düzeyde tanıtımını yapma hakkını saklı tutar. Hesap için değişiklik geçmişinde saklanan tüm veriler, hesapla ilişkili resmi olarak önemli gerçekler ve ilişkiler kurmak için alakalı kabul edilir, ve ayrıca, tartışmalı veya şüpheli durumlarda, Kullanıcı tarafından verilerin değiştirilmesi ve hesabın bu tür değişikliklerden önce ve sonra kullanılması konusunda iyi niyetli olduğuna dair ek belgesel teyide tabidir - söz konusu kayıt verilerinin uygunluğuna bağlıdır.

 

4.10. Lardi-Trans, kullanıcılardan bağımsız olarak kullanıcılar tarafından gönderilen veya diğer resmi kaynaklardan elde edilen tüm bilgi, veri ve bilgileri veritabanlarında saklama hakkını saklı tutar. Lardi-Trans, Gizlilik Politikası hükümlerine, ulusal mevzuat gereklerine ve uluslararası düzenleyici belgelerin hükümlerine uygun olarak belirtilen bilgi, veri ve bilgilerin gizliliğini sağlar.

 

4.11. Lardi-Trans veritabanlarından bilgilerin silinmesi, Gizlilik Politikası, ulusal mevzuatın gerekleri ve uluslararası düzenleyici belgelerin hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilir.

 

4.12. При разрешении споров между Ларди-транс и пользователями, которые являются резидентами Республики Молдова,  применяется национальное законодательство Республики Молдова.

 

5. Kişisel veriler ve gizlilik

 

5.1. Kullanıcı - ticari işletme olmayan bir kişi, kişisel verilerinin Gizlilik Politikasına uygun olarak, bu verilerin işlenmesi işlemi için Lardi-Trans’a izin verir. Bu izin, bireyin Lardi Trans yönetimiyle temasa geçtikten sonra herhangi bir zamanda iptal edilebilir.Veri İşleme rızalarının geri çekilmesi durumunda, böyle bir bireyin kişisel verileri Lardi-Trans veritabanlarında saklanır ve ulusal mevzuat ve uluslararası düzenleyici belgelerin hükümleri dışında üçüncü taraflar tarafından kullanılamaz. Lardi-Trans veritabanlarından bilgilerin silinmesi, Gizlilik Politikası, ulusal mevzuatın gerekleri ve uluslararası düzenleyici belgelerin hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilir.

 

5.2. Özellikle Kullanıcı tarafından Siteye (Şirketler için) üçüncü tarafların kişisel verilerini içeren herhangi bir bilgi verirken, Kullanıcı (Şirketler için), bu tür her bir eylemin yasa ve / veya sözleşme ile oluşturulan üçüncü tarafların haklarını ihlal etmediğini ve özellikle , bu tür her bir işlem için, bu Kullanıcının sorumluluğu altında garanti edilen ilgili kişisel verilerin konusundaki rızasının geçerli olduğunu garanti eder.

 

5.3. Kullanıcı, Hizmetler içinde Kullanıcı hesabını kullanırken yalnızca Belge Depolama (Görüntü) Hizmeti için değil, yayınlanan bilgilerin ,bireysel gizlilik / gizli olmayan ayarlarının doğru seçiminden dolayı kendisi sorumludur. Bu hüküm, kişisel verilerin korunması, ticari sırların ve / veya diğer gizli bilgilerin korunması için de eşit derecede geçerlidir.

 

5.4. Site ve Lardi-Trans Hizmetlerini kullanırken, bir bireyin ırksal veya etnik köken, siyasi görüşler, dini ve diğer felsefi inançlar, sendika kuruluşlarına üyelik ve biyometrik veriler, sağlık verileri, kişisel ve cinsel yaşam hakkında bilgi vermesi yasaktır. Bu tür bir bilgi algılanırsa, herhangi bir ek uyarı yapılmaksızın yönetim tarafından silinir.

 

5.5. Lardi-Trans, bu Kullanıcı Anlaşmasının gerekliliklerini ve Sitenin ve Kullanım Hizmetlerinin diğer Kullanım Şartları ve Koşullarını ihlal ederek kullanan kişisel bir kullanıcı tarafından bağımsız olarak yayınlandıysa, diğer Kullanıcılar tarafından ticari işletme olmayan bir bireyin kişisel verilerini kullanmanın sonuçlarından sorumlu değildir.

 

5.6. Ulusal mevzuatın gerekliliklerine ve uluslararası düzenleyici belgelerin hükümlerine uymak için, iletişimi "Kişiler" sayfası veya Lardi-Trans yönetimi aracılığıyla gerçekleştirilen Lardi-Trans'da veri koruma konularında yetkili bir kişi atanmıştır.

 

6. Bilgilerin Kullanıcı Kullanımı

 

6.1. Diğer Kullanıcılar ve / veya Lardi-Trans ile kullanılan iletişim kanallarından bağımsız olarak, Kullanıcı genel kabul görmüş nezaket kurallarına uymayı kabul eder.

 

6.2. Kullanıcı, Lardi-Trans, Site ve Hizmetlerinden özel izin almaksızın, herhangi bir reklam bilgisi mesajı ve/veya Sitenin (Servisler) konusuna karşılık gelmeyen bilgiler olsa dahi toplu iletişim mesajlarını kullanmamayı kabul eder.

 

6.3. Kullanıcı, Siteye herhangi bir belge ve / veya resim yükleyerek aşağıdakileri garanti eder:

  1. Kullanıcı, belgeyi / resmi Siteye yüklendiği amaçlar için Kullanıcının herhangi bir sözleşme yükümlülüğünde yer alanlar da dahil olmak üzere üçüncü tarafların haklarını (özellikle fikri mülkiyet hakları) ihlal etmeden kullanma hakkına sahiptir;
  2. bir belgenin / görüntünün kamu erişimine açık siteye yüklenmesi, kamu hukuku menfaatlerini (özellikle geçerli ceza hukuku) ihlal etmeden yapılır.

 

6.4. Kullanıcı, diğer Kullanıcılara ve/veya Lardi-Trans aleyhine haksız ve vicdansız eylemlerde bulunmamayı kabul eder, özellikle diğer kişilerin yetkilileri ile ilgili kişisel veya genel iletişim bilgilerini, ayrıca bireyin gerçek kimliği veya Şirket hakkındaki güvenilir bilgileri, Kullanıcılar arasındaki temsil ilişkilerini veya Kullanıcıların niyetleri hakkında yanıltıcı olabilecek başka herhangi bir bilgiyi, kullanmama ve yanıltıcı bilgilerin iletişimini yapmamayı taahhüt eder. Kullanıcı bu tür eylemlerin sahtekarlık olarak nitelendirilebileceğini ve bu nedenle cezai işlem ile cezalandırılabileceğini bilir.

 

6.5. Lardi-Trans, Hizmetlerin bir parçası olarak Kullanıcıya erişim, özellikle uygulamalara ilişkin veriler, nakliye için sunulan mallar ve/veya boş araçlarının mevcudiyeti ile ilgili veriyi (veritabanlarını) derlemek için münhasır fikri mülkiyet haklarının sahibidir. Kullanıcıya, yalnızca doğrudan malların taşınmasıyla ilgili ihtiyaçlarını karşılamak için, Lardi-Transa ait hakların yukarıdaki fikri ve entelektüel faaliyetlerin sonuçlarını kullanma konusunda münhasır olmayan bir hak verilir. Kullanıcıya verildiği şekliyle bu Sözleşmede açıkça belirtilmeyen veri derlemelerinin tüm kullanım hakları (kullanım yöntemleri) Kullanıcıya verilmemiş sayılır ve tümü Lardi-Trans için ayrılmıştır. Özellikle, Kullanıcı, Lardi-Trans fikri mülkiyet nesnelerini bu Sözleşmede açıkça belirtilmeyen herhangi bir yolla sunumu ve/veya yayılması hakkına sahip değildir.

 

6.6. Ticari işletme olmayan bireyler, verilerinin bir kopyasına ihtiyaç duyulması veya bu bilgileri üçüncü taraf hizmetlerinde kullanmayı planlamaları durumunda kişisel verilerini dışa aktarma hakkına sahiptir. Ticari işletme olmayan bir bireyin kişisel verileri, Lardi-Trans yönetimi tarafından, kimliğinin teyidine tabi olarak, böyle bir bireyin başvurusuna dayanarak ihraç edilmektedir.

 

6.7. Ticari işletme olmayan bireyler, ulusal mevzuat hükümleri ve uluslararası düzenleyici belge hükümleri tarafından öngörülen hallerde kişisel verilerini silme hakkına sahiptir, bilgiler kısmen veya tamamen silinecektir. Ticari işletme olmayan bir bireyin kişisel verilerinin kaldırılması, kullanıcı tarafından kişisel sayfasında ve / veya Lardi-Trans yönetimi tarafından, kimliğinin teyidine tabi olarak, böyle bir bireyin başvurusuna dayanarak kişisel olarak gerçekleştirilir.

 

7. Kullanıcı Sözleşmesinin oluşumu ve işleyişi

 

7.1. Yanlış anlaşılmayı önlemek için, yukarıdaki kurallar geneldir ve aşağıdakiler de dahil olmak üzere Sitenin tüm Hizmetlerine / bölümlerine uygulanır: nakliye için sunulan mallara için talepte bulunmak ve/veya boş aracının kullanılabilirliği, “Güvenilirlik Bölgesi”, Otomarket, Forum’a geribildirim yerleştirilmesi.

 

7.2. Sitenin ilgili sayfalarındaki işlevler için aşağıdaki belgeler ve / veya beraberindeki talimatlar, bireysel Hizmetlerin kullanımı için özel kurallar oluşturur ve bunlar Anlaşmanın ayrılmaz birer parçasıdır:

 

8. Lardi-Trans ile temas

 

8.1. Bize nasıl ulaşacağınıza ilişkin bilgiler "Bize Ulaşın" sayfasında bulunabilir. Ayrı bir web formu olan “Destekle İrtibata Geçin” veya Destek Sohbetini de kullanabilirsiniz.

 

8.2. Sitenin ve/veya Hizmetlerin normal çalışması fikrinden farklı olduğu iddia edilen arızaların ve/veya diğer fenomenlerin tespiti durumunda, “Site Haberleri” bölümünü kontrol etmenizi öneririz.

 

8.3. Sizin ve bizim menfaatlerimizin yanı sıra çeşitli konularda yer alabilecek diğer tüm iyi niyetli tarafların destek hizmeti ile yapılan telefon görüşmelerini kaydetme hakkımız olduğunu anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

 

Son güncelleme tarihi: 2020-04-16