1. Bu Gizlilik Politikası, Kişisel Verilerinizin işlenmesi ve korunması ile ilgili olarak Siz ve Biz arasında bir anlaşma içermektedir ve Kullanıcı Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.
Bu Gizlilik Politikası LARDI-TRANS.COM web sitesi ve Hizmetleri için geçerlidir, ve bu Politikanın 16-19. paragraflarında belirtilen özellikleri dikkate alarak Android işletim sistemi ve iOS'taki cihazlara yönelik uygulamalar için de geçerlidir. Gizlilik politikası, diğer şirketler veya kişiler tarafından sağlanan hizmetler (arama sonuçlarında görünebilecek ürünler veya siteler dahil), LARDI-TRANS.COM hizmetlerini kullanan siteler ve bağlantılarımızın bağlandığı diğer kaynaklar için geçerli değildir. Ayrıca, gizlilik politikası, ilgili reklamları görüntülemek için hizmetlerimizin reklamını yapan ve çerezler, piksel etiketleri vb. Teknolojileri kullanan üçüncü taraf şirket ve kuruluşların bilgileriyle çalışma kurallarını kapsamaz.

 

Hacim, kategoriler ve veri kaynakları

 

 

2. Aşağı belirtilen hakkınızdaki bilgiler hizmetlerimiz için kullanılabilir:

 1. hesabın kaydedilmesi ve daha sonra kayıt verilerinin güncellenmesi üzerine sağladığınız bilgiler adı, soyadı; (bireylerin devlet kayıtlarından kimlik numarası) Vergi mükellefi olarak vergi hesap numarası; e-posta adresleri, telefon numaraları, çeşitli mesaj sistemlerindeki tanımlayıcılar, ticaret odası kaydı gibi veriler. Bireysel girişimci olarak kaydınızın adresi; bireysel bir girişimcinin devlet tescil belgesi ve diğer veriler; bireysel girişimci olarak faaliyetinizle ilgili (örneğin, lisans numaraları, ticaret odası kaydı), sizi bireysel olarak tanımlamanızı mümkün kılan diğer veriler);
 2. Siteyi veya Hizmetleri kullanımınız sırasında tarafınızdan sağlanan bilgiler (yük taşımacılığı için başvurunuzu ileterek, anket formlarına, geri bildirim formlarına girişler yaparak, yorum ve forumda mesajlar yazarak, yazışmalar sırasında, müşteri desteği ile telefon görüşmeleri yaparak vb.);

 3. Site ve / veya Hizmetleri kullanımınızdan kaynaklanan otomatik olarak oluşturulan veriler (hesabın kayıt tarihi ve saati; Siteye yapılan ziyaretlerin tarihleri ​​ve saatleri; Sitenin kullanımına ilişkin veriler: görüntülenen sayfalarda, bağlantılara yapılan tıklamalar, arama sorguları vb.; Siteye erişmek için kullandığınız teknolojiler hakkındaki veriler: İnternet sağlayıcınız, IP adresi, Site elektronik cihazlarına ve yazılımına erişmek için kullanılan özellikler ve ayarlar hakkında).

 

İşlemlerin amacı ve kişisel verilerinizi kullanma prosedürü

 

3. Verilerinizi aşağıdaki amaçlar için kullanabiliriz:

 1. Hizmetlerin uygun şekilde sağlanmasını sağlamak için;

 2. Kullanıcıların Hizmetlerimize olan ilgilerinin değerlendirilmesi, yeni Hizmetler ve Site güncellemeleri hakkında bilgilendirmesi;

 3. anlaşmazlıkların ve zor durumlar çözülmesi;

 4. işinizin güvenliğini sağlamak için bir bilgi altyapısının oluşturulması;

 5. muhasebe şartlarına, vergi kanunlarına, diğer mali ve idari şartlara uygunluk;

 6. usulüne uygun olarak bilgilendirilmiş onayınız için size özel bilgi talep etmek ve ek olarak bilgilendireceğimiz diğer amaçlar için.

 

4. Size, kendi takdirinize bağlı olarak, belirli mesaj türleri için e-posta ile bildirim alma ayarlarını seçme fırsatı veriyoruz (örneğin, ücretli Hizmetler için ödeme süresinin sona ermesi veya başka bir Kullanıcı tarafından yeni ortak eklenmesi hakkında); ancak, diğer durumlarda kabul edersiniz ki bildirim almak için ayarlarda seçim yapılamaz.Hesabınızın tüm faaliyet süresi boyunca, iletişim bilgilerinizi teknik ve idari mesajlar ve haberler göndermek için kullanabiliriz.

 

5. Kişisel verileriniz, “Lardi” Limited Şirketinin sahip olduğu "Kullanıcılar" kişisel veritabanında bulunmaktadır (Ukrayna Şirketler ve Kuruluşların Birleşik Kayıt kodu 30516477) (Otakar Yarosh Sok., no.24-b, Kharkov, 61072, Ukrayna). Kullanıcı verilerinin işlenmesini şu adreste bulunan sunucularda gerçekleştiriyoruz: Sosnin ailesi sok., no.13B, Kiev, Ukrayna. Değişiklik olması durumunda, sunucuların yeni yerlerini bilme hakkınızı sağlayacağız.

 

6. Kişisel verilerinizin bizim tarafımızdan saklanması ve işlenmesine verdiğiniz onay, hesabınızın tüm faaliyet süresi (geçerlilik) için, kayıt dışı Kullanıcılar için, Onay, Siteye erişim ve/veya Hizmetlerin kullanımı süresi için ise belirtilen süreden sonraki 3 (üç) yıl için geçerlidir.

Kişisel verilerin konusu olarak haklarınız, Ukrayna'da "Kişisel Verilerin Korunması Hakkında" Kanununun 8 inci maddesi hükümleri ile belirlenir, özellikle:

 1. kişisel verilerin toplanma kaynakları, kişisel verilerinizin yeri, işlenme amacı, sahibinin veya kişisel verilerin yöneticisinin yeri veya ikametgahı hakkında bilgi sahibi olmak veya yasalarda aksi belirtilmedikçe bu bilgileri yetkili kişilerden almak için uygun bir istek yapma hakkına sahipsiniz;

 2. Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü taraflarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere kişisel verilere erişim sağlama koşulları hakkında bilgi alma hakkına sahipsiniz;

 3. Kişisel verilerinize erişim hakkına sahipsiniz;

 4. kanunun öngördüğü durumlar dışında, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediği ve bu tür kişisel verilerin içeriğini alma konusunda bir cevap bulunmadığı sürece, talebin alındığı tarihten itibaren otuz takvim günü geçme hakkına sahipsiniz;

 5. Kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz ederek gerekçeli talepte bulunma hakkına sahipsiniz;

 6. bu verilerin yasadışı bir şekilde işlenmesi veya güvenilmez olması durumunda, kişisel verilerinizin sahibi veya yöneticisi tarafından kişisel verilerinizin değiştirilmesi veya imha edilmesi için gerekçeli bir talepte bulunma hakkınız vardır;

 7. kişisel verilerinizi yasadışı işleme ve kazara kayıp, imha, kasıtlı gizliliğe bağlı hasar, bunlar gibi durumlara karşı veya zamansız bir şekilde sağlanmasından korumak ve bir bireyin haysiyetini ve iş itibarını yanlış bilgi veya bilgi kaybına karşı durumlar için koruma hakkına sahipsiniz;

 8. kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili şikayetlerde Yetkili kişiye veya mahkemeye şikayet etme hakkınız vardır;

 9. kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatın ihlali durumunda yasal yollara başvurma hakkına sahipsiniz;

 10. onay verirken kişisel verilerinizi işleme hakkını kısıtlama konusunda rezervasyon yapma hakkına sahipsiniz;

 11. kişisel verilerin işlenmesi için onayınızı geri çekme hakkına sahipsiniz;

 12. kişisel verilerin otomatik işlenmesi için mekanizmayı bilme hakkına sahipsiniz

 13. sizin için yasal sonuçları olan otomatik bir çözümden koruma hakkına sahipsiniz.

 

Güvenlik

 

7. Gizli bilgilerinizi üçüncü tarafların yetkisiz işlemlerinden korumak için teknik ve organizasyonel önlemler alıyoruz. Tarafımıza, bizim adımıza ve bu Gizlilik Politikasında açıkça belirtilen amaçlar için veri işlemek konusunda bu bilgilere ihtiyaç duyan sınırlı sayıda çalışan ve vekil kişisel verilerinize erişim sağlayabilir. Hepsi gizliliği korumakla yükümlüdür ve söz konusu yükümlülüklerin ihlal edilmesi durumunda, uygulanabilir olduğu takdirde, disiplin, hukuk, idari ve/veya cezai sorumluluğa tabi olacaktır.

 

8. Gizli bilgilerinize erişim, kullanıcı adınız ve şifreniz kullanılarak normal yetkilendirme sistemi üzerinden de gerçekleştirilebilir. Hesabınız için bağımsız güvenlik hükmünü ihmal etmeniz durumunda, üçüncü taraflar, hiçbir şekilde sorumlu olmadığımız şekilde bilgilerinize yetkisiz erişim elde edebilir.

 

Sizin tarafınızdan bilginin yayılması

 

9. Siteye ve Hizmetlere bir hesap kaydederken bilgi verdiğinizde (Şirket adına nakliye için sunulan mallara ve/veya boş aracının kullanılabilirliğine ilişkin başvurular adına yayın yaparken) bazı kişisel verileriniz (adlar, adresler, telefon numaraları, mesaj sistemlerindeki tanımlayıcılar vb.) yasal olarak sınırsız insan çevresine dağıtılır (iletilir).

 

10. Sitemizin ve Hizmetlerimizin özünün, bir kısmı kişisel verilerin tanımına giren iş bilgilerinin dağıtımı ve değişime yönelik amaçlar sağladığını anladığınızı onaylıyorsunuz; ve buna bağlı olarak, Sitede bir hesap kaydınızın ve Hizmetleri kullanımınızın, sizin tarafınızdan ve teknik bir platform üerinden sunduğumuz çıkarlarınız doğrultusunda bilginin yayılmasını içerdiğini doğruluyorsunuz.

 

11. Yukarıdakiler göz önünde bulundurularak, yine yukarıda açıklanan verilerin kamuya açıklanmasıyla ilgili kişisel veri kuruluşlarının tam onayını ve uygun şekilde bilgilendirilmiş onayını kabul eder ve garanti etmiş olursunuz. Ayrıca, Hizmetlerin özünü ve verilerin yaygınlaştırılmasının kamusal niteliğini göz önünde bulundurarak, yukarıda açıklanan üçüncü taraflara kişisel verilerin aktarılması hakkında Bizden ek özel bildirimlerin objektif ihtiyaç eksikliğini ve pratik imkansızlığını anladığınızı da doğrulamış oluyorsunuz.

 

12. Belirli bilgilere erişimi kontrol etmek için (örneğin, Kullanıcı tarafından paylaşılan bir hesabın sayfasını görüntüleme), ücretli Kullanıcılara ek Hizmet "Gizlilik Ayarları" sağlıyoruz. Bu işlevsellik temel olarak kişisel verilere erişimi kontrol etmek için tasarlanmamıştır ve yalnızca Kullanıcının takdirine bağlı olarak Kullanıcı tarafından dağıtılan ticari bilgilere erişimi optimize etmeye izin verir. Ayrıca, Sitemizin kavramı iş bilgilerinin dağıtımı ve değişimi için bir platform olması bakımından, yukarıda belirtilen Hizmeti değiştirme veya iptal etme hakkına bağlı olarak her zaman hakkımız saklıdır.

 

13. Bazı durumlarda (özellikle, size diğer Şirketler hakkında yorum yapma hakkı vermek, “güvenilirlik derecelendirmesinde” puanınızı artırmak için), Şirketinizin devlet tescil belgesinin taranmış bir kopyasını veya Ticaret Odası kaydınızı vermenizi isteyebiliriz (Sitedeki "Belgeler"e yükleyerek). Sertifika, bir girişimci olarak kaydınızın adresi olarak ev adresinizi içeriyorsa, gizlilik seçeneğini kendi takdirinize bağlı olarak özellikle Döküman Hizmeti için kullanmanızı öneririz (örneğin, erişim düzeyini Ortaklar veya Yalnızca Şirketim olarak ayarlayın). Bu, yorum gönderme yeteneğinizi ve derecelendirme puanınızı etkilemez.

 

Bizim tarafımızdan bilginin yayılması

 

14. Üçüncü taraflara kişisel verilerinize yalnızca aşağıdaki durumlarda erişim sağlayabiliriz:

 1. özel rızanızla. Kullanıcı Sözleşmesinde açıkça belirtilmeyen tüm durumlar için ayrı olarak onayınızı isteriz.

 2. siz de dahil olmak üzere tüm Kullanıcıların güvenliğini sağlamak için tüm Kullanıcılarla ilgili önlemlerin bir parçası olarak. Hesabınızın sayfasında, yalnızca Siteye kaydınızın tarihini değil, aynı zamanda Siteye son ziyaretinizin tarihini ve saatini de gösteririz. Bu işlev, Kullanıcılar arasındaki iş ilişkilerinde şeffaflık oluşturulmasına yardımcı olur, tüm Kullanıcılar üzerinde hareket eder ve Kullanıcılar ile yapılan bir tartışmalar sonrasında kabul edilmiştir. Sitenin forumunda mümkün olan en fazla sayıda Kullanıcı ile kamuoyunda istişarelerin zorunlu olarak yapılmasıyla birlikte, tüm kullanıcılar için haklı olarak gerekli olduğu gibi işlevleri daha ileri uygulama hakkını saklı tutarız.

 3. harici işleme için bizim kontrolümüz altında. Yükümlülüklerimize, yetkili temsilcilere, yalnızca bu Gizlilik Politikasının öngördüğü amaçlar doğrultusunda, bu tür gizlilik yükümlülüklerine ve gerekli tüm güvenlik gereksinimlerine tabi olarak, sorumluluğumuz altında işlenmesi için erişim sağlayabiliriz.

 4. yasalara ve kamu düzenine uyması için. Bu tür bilgilerin kullanımının aşağıdakiler için makul bir şekilde gerekli olduğuna inanmak için yeterli nedenimiz varsa, hakkınızdaki bilgilere erişim sağlayabiliriz: (1)yasal gerekliliklere (ilgili bölgelerde en yüksek yasal güce sahip bölüm talimatları dahil), uygulanabilecek yargı veya diğer devlet organlarının gerekliliklerine uyması için; (2) Dolandırıcılık, Kullanıcıların, Lardi-Trans veya kamu düzeninin menfaatleri için tehlike oluşturan diğer yasadışı veya dürüst olmayan eylemleri tespit etmek, önlemek veya tedbir amacıyla başka önlemler almak için.

 

Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

 

15. Bu Gizlilik Politikası revizyona ve güncellenmeye tabidir. Açık rızanız olmadan haklarınızı temel olarak sınırlamayacağız. Bu Gizlilik Politikasındaki herhangi bir değişiklik bu sayfada yayınlanacak ve önemli değişiklikler olması durumunda daha geniş bir bildirim yöntemi kullanacağız.

 

Gizlilik Politikası Özellikleri

 

16. LARDI-TRANS.COM hizmetlerimizi geliştirmeye yardımcı olan bilgiler toplar ve ayrıca uygulamamıza yüklediğiniz görevleri yerine getirmesini sağlar.

 

16.1. Android ve İOS işletim sistemlerindeki cihazlara yönelik uygulamalar için Gizlilik Politikasının özellikleri.LARDI-TRANS.COM, uygulamamızın ,yüklediğiniz görevleri yerine getirmesini sağlayan bilgileri toplar. Aşağıdaki kaynaklardan bilgi alıyoruz:

 1. Kullanıcılardan gelen bilgiler. Hizmetlerimizin çoğunu kullanmak için LARDI-TRANS.COM hesabınızın olması gerekir. Oluşturduğunuzda, isim, e-posta adresi, telefon numarası veya posta bilgileri gibi kişisel verileri isteriz ve bunları hesabınıza kaydederiz.

 2. LARDI-TRANS.COM hizmetlerini kullanmanız sonucunda aldığımız bilgiler. Size, ad, e-posta adresi, telefon numarası veya posta ayrıntıları gibi kişisel verileri sormak ve bunları hesabınızda tutacağız zaman.

  1. Cihaz bilgisi. Cihaz bilgilerini (model, işletim sistemi sürümü, benzersiz cihaz tanımlayıcıları ile mobil ağdaki veriler ve telefon numarası gibi) toplarız.

  2. Dergi bilgileri. LARDI-TRANS.COM hizmetlerini kullandığınızda veya buradaki içeriği görüntülediğinizde, bazı eylemleriniz otomatik olarak sunucu günlüklerinde saklanır. Aşağıdaki bilgiler kaydedilir:

  3. IP adresleri.

  4. Sistemdeki çökmeler ve eylemler ile tarayıcının ayarlar, türü ve dili, isteğin tarihi ve saati ile yönlendirme URL'si dahil donanım olaylarına ilişkin veriler.

  5. Konum bilgisi. Gerçek konunuzla ilgili verileri toplarız ve işleriz. Ayrıca, en yakın cihazları, Wi-Fi erişim noktalarını ve hücre kulelerini tanımlamak için IP adresinizi, GPS verilerinizi ve diğer cihaz sensörlerinizi analiz etmek için koordinatları belirlemek için çeşitli teknolojiler kullanıyoruz.

 

16.2. Bir sigorta sözleşmesi yapmak için LARDI-TRANS.COM İnternet portalındaki formu doldururken ,bu kısmın Gizlilik Politikasının özellikleri. LARDI-TRANS.COM hizmetlerimizi geliştirmeye yardımcı olan bilgileri toplar ve ayrıca uygulamamız da ona yüklediğiniz görevlerin yerine getirilmesini sağlar. Aşağıdaki kaynaklardan bilgi alıyoruz:

 1. Kullanıcılardan gelen bilgiler. Hizmetlerimizin çoğunu kullanmak için LARDI-TRANS.COM hesabınızın olması gerekir. Oluşturduğunuzda, ad, e-posta adresi, telefon numarası veya posta bilgileri gibi kişisel verileri isteriz ve bunları hesabınıza kaydederiz.

 2. Sigorta sözleşmesi yapılması için LARDI-TRANS.COM formunu doldurmamız sonucunda aldığımız bilgiler. Bir sigorta sözleşmesi yapmak için LARDI-TRANS.COM formunu doldururken, kişisel verilerinizi (örneğin ad soyad veya tüzel kişinin adı, e-posta adresi, telefon numarası veya posta bilgileri, kargo bilgileri ve malların yüklenmesi ve boşaltılması tarihleri) belirtirsiniz. Bir sigorta sözleşmesinin kaydedilmesi ve sonuçlandırılması için sizin tarafınızdan belirtilen bilgilerin seçilen sigorta şirketine aktarılmasını kabul etmiş olursunuz. Doldurduğunuz formdan aşağıdaki verileri aktarıyoruz:

  1. Bireysel veya tüzel kişinin adı.

  2. Malların adı, formu, fiyatı, ağırlığı, hacmi ve ambalajı.

  3. Malların yükleme ve boşaltma tarihleri ​​ve yerleri.

  4. Araçlar ve sürücülerin, taşıyıcıların ve diğer tüzel kişilerin kişisel verileri hakkında bilgiler.

  5. Bir sigorta sözleşmesinin doldurulması ve sonuçlandırılması için gereken diğer bilgiler.

 

Toplanan verileri nasıl kullanıyoruz

 

17. Elde edilen veriler sayesinde, LARDI-TRANS.COM ve kullanıcılarımızın güvenliğini sağlamanın yanı sıra mevcut hizmetleri sağlayabilir, bakımını yapabilir, koruyabilir, geliştirebilir ve yenilerini oluşturabiliriz.
Kullanıcının LARDI-TRANS.COM profilinde belirttiği ad, bir LARDI-TRANS.COM hesabının gerekli olduğu tüm hizmetlerimizde kullanılabilir. E-posta adresiniz veya diğer kimlik bilgileriniz zaten başkaları tarafından biliniyorsa, hesabınızda belirttiğiniz ad ve diğer bilgiler dahil olmak üzere herkese açık LARDI-TRANS.COM profilinizi de bulabilirler.
LARDI-TRANS.COM hesabınızın genel verileri ve LARDI-TRANS hizmetlerinde veya hesabınızla ilgili harici uygulamalarda (örneğin, geribildirim, yorumlar ve başvurular) gerçekleştirdiğiniz eylemlerle ilgili bilgiler ticari olarak tarafımızdan kullanılabilir buna reklamlar da dahildir.
LARDI-TRANS.COM ile iletişim kurduğunuzda, sorunu daha hızlı çözebilmemiz için mesajlarınız kaydedilir. Bazen kullanıcılara, hizmetlerde yapılacak değişiklik veya iyileştirmelerle ilgili e-posta bildirimleri göndeririz.
Verilerinizi bu gizlilik politikasında belirtilmeyen amaçlar için kullanmanız gerekiyorsa, her zaman önceden onayınızı isteriz.

 

18. LARDI- TRANS.COM'un üçüncü taraflara sağladığı bilgiler. Kullanıcıların kişisel bilgilerini LARDI-TRANS.COM'a bağlı olmayan şirketlere, kuruluşlara ve kişilere açıklayamayız. İstisnalar aşağıda listelenen durumlardır:

 1. Kullanıcı onayını verdi. LARDI-TRANS.COM ile bağlantısı olmayan şirketlere, kuruluşlara veya bireylere, Gizlilik Kurallarının öngördüğü durumlar için açıkça kabul etmiş veya başka türlü ifade etmişseniz, sizinle ilgili bilgi sağlayabiliriz.

 2. LARDI-TRANS.COM adına üçüncü taraflarca işlem yapmak için. LARDI-TRANS.COM iştiraklerine ve diğer güvenilir şirketlere ve LARDI-TRANS.COM adına işlenecek kişilere kişisel veriler sunmaktayız ve bu tür işlemler talimatlarımıza, gizlilik politikamıza ve diğer geçerli gizlilik ve güvenlik gerekliliklerimize uygun olarak gerçekleştirilir.

 3. Yasaların gerektirdiği gibi. Verilerinizi LARDI-TRANS.COM'a bağlı olmayan şirketlere, kuruluşlara veya bireylere, bu bilgileri elde etmek, kullanmak, saklamak veya ifşa etmek için makul bir şekilde gerekli olduğuna inandığımız takdirde:

  1. yasal gerekliliklere, mahkeme kararına uymak veya bir devlet kurumunun talebi üzerine yürürlüğe koymak için;

  2. kullanım Koşullarını uygulamak veya olası ihlallerini araştırmak için;

  3. sahtekarlığı tanımlamak, araştırmak veya başka bir şekilde önlemek ve teknik veya güvenlik sorunlarını ortadan kaldırmak için;

  4. yasaların gerektirdiği ve izin verdiği şekilde LARDI-TRANS.COM, kullanıcılarımız veya bir bütün olarak toplumun haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini korumak için.

 

Lardi-Trans Web Sitesinde çerez kullanımı

 

19. Çerez, ziyaret ettiğiniz siteden tarayıcıya gönderilen küçük bir metin parçasıdır. Sitenin sizinle ilgili bilgileri, örneğin hangi dilde görüntülemek istediğinizi hatırlamasına yardımcı olur. Bu, aynı siteyi bir sonraki ziyaretinizde faydalı olacaktır. Çerezler çeşitli amaçlar için kullanılır. Örneğin, reklamları ve arama ayarlarını kaydetmenize, sizin için ilginç olan reklamları seçmenize ve sayfa ziyaretlerinin sayısını saymanıza olanak tanır. Ayrıca kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için de gereklidirler.

 

20. Kullanıcı onayı gerektirmeyen çerezlerin kullanımı.
Sitenin işlevselliğinin kullanıcı için kullanılabilirliğini hiçbir şekilde etkilemeyen teknik çerezler denilen gerekli çerezler vardır. Yalnızca sitemizi gerçekten ziyaret ederseniz cihazınızda saklanırlar. Örneğin bunlar, sitenin geçerli İnternet bağlantınızın özelliklerine uyan yapılandırıcı sürümünü görüntülenebilmesi için kullanılır.
Ayrıca, bu çerezler sayfaları değiştirirken HTTP'den HTTPS'ye geçişi kolaylaştırır, böylece iletilen verileri korur. Ayrıca, web sitemiz tarafından çerezlerin kullanılmasına ilişkin kullanıcı onayını saklamak için kullanılırlar. Teknik çerezleri kullanmak için kullanıcı onayı gerekmez.
Bu sitedeki ayarları değiştirerek teknik çerezlerin kurulumunu devre dışı bırakamazsınız.
Çerez kategorileri.
Dört çerez kategorisi işlevlerine ve hedeflerine göre ayrılır - teknik, performans çerezleri, fonksiyonel ve reklamcılık:

 1. Teknik çerezler. Bu tür dosyalar, site işlevselliğinde gezinmek ve kullanmak için önemlidir. Bu tür çerezler olmadan, bir oturumda sayfaya geri döndüğünüzde, bazı işlevler kullanılamayabilir, örneğin, eylem geçmişiniz (girilen metin, yapılandırıcının ayar değerleri vb.) kaybolacaktır;

 2. Performans çerezleri. Bu tür dosyalar sitenin kullanımı hakkında bilgi toplar, örneğin sayfa trafiğinin sıklığı, hata mesajı alan kullanıcının onayı vb. Belirli bir kullanıcıyı tanımlayan bilgileri depolanmazlar. Toplanan bilgiler istatistiksel amaçlar için kullanılır ve anonimdir. Bu dosyalar yalnızca siteyi geliştirmek ve kullanılabilirliğini artırmak için kullanılır;

 3. Fonksiyonel çerezler. Bu tür dosyalar, siteyi geliştirmek ve işlevselliğini ve içeriğini yapılandırmak için girilen bilgileri (kullanıcı adları, kullanılan dil ve konum) kaydetmenize olanak tanır. Örneğin, konumunuzu hatırlamak için dosyalar kullanırsanız, site bölgenizdeki vergiler hakkında bilgi görüntüler. Bu tür dosyalar ayrıca video oynatma gibi kullanıcı tarafından istenen işlevleri etkinleştirmek için de kullanılır. Anonim olarak bilgi toplarlar ve diğer sitelerdeki eylemlerinizi izlemezler;

 4. Reklam çerezleri. Bu tür dosyalar ilgi alanlarınıza ve tercihlerinize göre reklamları ve diğer mesajları görüntülemek için kullanılır. Aynı reklamın gösterim sayısını tek bir kullanıcıyla sınırlamak ve reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek için de kullanılırlar. Bu dosyalar, kullanıcının reklam veren reklamverenin web sitesindeki / sayfasındaki tıklamalarını hatırlar ve bu bilgileri üçüncü taraflara, örneğin reklam ajanslarına aktarabilir. Üçüncü taraflarca sağlanan içeriği ve reklamları hedeflemek için kullanılan çerezler genellikle sitenin işlevselliğiyle ilişkilendirilir.

 


21. Lardi-Trans Web Sitesinde tarayıcınızdan çerezleri ayarlayabilirsiniz. Tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek çerez kullanımını istediğiniz zaman tamamen engelleyebilirsiniz. Örneğin, bir çerez Lardi-Trans web sitesinden kaydedildiğinde bir mesaj görüneceğini veya belirli veya herhangi bir alandan gelen çerezlerin önlenmesini belirtebilirsiniz. Bununla birlikte, hizmetlerimizin doğru çalışması için çerezlerin gerekli olduğunu unutmayın, böylece her seferinde dili ve diğer parametreleri belirtmeniz gerekmez.

 

22. Veri koruması. LARDI-TRANS.COM ve kullanıcılarımızı, tarafımızca saklanan verilere erişme, değiştirme, ifşa etme veya yok etme girişimlerinden korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Özellikle, aşağıdakileri yapıyoruz:

 1. LARDI-TRANS.COM hesabınıza erişmek için kimlik doğrulama sağlıyoruz. Sistemlerimize yetkisiz erişime karşı koymak için fiziksel güvenlik önlemleri de dahil olmak üzere veri toplama, depolama ve işleme yollarını sürekli olarak geliştiriyoruz;

 2. kişisel verilere çalışanlarımıza, yüklenicilerimize ve acentelerimize erişimi kısıtlıyoruz ve ciddi sorumluluk ve cezaların verildiği ihlaller için sıkı sözleşme yükümlülükleri uyguluyoruz.

 3. iletişimi "Kişiler" sayfasından veya Lardi-Trans yönetimi aracılığıyla gerçekleştirilen veri koruma konularında yetkili bir kişi atanmıştır.

 

23. При разрешении споров между Ларди-транс и пользователями, которые являются резидентами Республики Молдова, применяется национальное законодательство Республики Молдова.

 

Son güncelleme tarihi: 2020-08-07