1. "Araç Sahibi" işareti Lardi-trans.com ulaştırma bilgi sunucusunun herhangi bir kayıtlı kullanıcısı (bireysel girişimci veya tüzel kişi) tarafından elde edilebilir.

 

2. Kullanıcı "Araç sahibi" işaretini almak için ,kullanıcının sayfasındaki ilgili yazılım düğmesine basarak ,site yönetimine başvuru yapar.

 

3. Eğer idareye sahiplik hakkını veya aracı (araçları) kullanma hakkını onaylayan belgeler verilmişse, kullanıcıya "Araç sahibi" işareti verilir. Bu tür dokümanlar sadece aşağıdakiler ile sınırlı olmamakla beraber şunları içerebilir :
- aracın sahibi, ortak sahibi veya aracı kullanma hakkına sahip kişi tarafından gösterilen aracın tescil belgesi (teknik pasaport);
- kullanıcı adına düzenlenmiş uluslararası karayolu taşımacılığı yapma hakkı için bir lisans, izin veya başka bir belge;
- Kullanıcının aracı (araçları) kullanma hakkını alan bir taraf olarak belirtildiği bir kira sözleşmesi veya başka bir yazılı sözleşme;
aracı, kullanıcı adına kullanma hakkı için vekaletname.

 

4. Madde 3 uyarınca sağlanan belgelerin güvenilirliği konusunda herhangi bir şüphe varsa, site yönetimi, kullanıcının yetkili bir kişisinden imzası ve mührü (kullanılıyorsa) ile kullanıcı tarafından verilen belgelerin kopyalarını onaylanmasını ve ayrıca bu durumda işareti teyit etmek için ek belge veya bilgi isteme hakkına sahiptir.

 

5. “Araç sahibi” işareti, ilgili sözleşmenin veya vekaletnamenin geçerlilik süresi içinde olmak şartıyla ve her durumda, işaretin alındığı tarihten itibaren 6 takvim ayından fazla olmamak üzere verilir.

 

6. Diğer kullanıcıların şikayetleri veya bilgi sunucusu lardi-trans.com yönetiminin kendi inisiyatifi ile, paragraf 3'te belirtilen belgeleri veya diğer belgeleri kullanıcının sahiplik haklarına veya arac(lar)ı kullanma hakkına sahip olduğunu doğrulamak için isteyebilir.

 

7. Site yönetimi, sunulan belgelere bakılmaksızın ve bir ret nedeni açıklamadan kullanıcıya “Araç Sahibi” işaretini atamayı reddetme hakkına sahiptir.

 

Son güncelleme tarihi: 2019-06-21