1. "Kargo Sahibi" işareti Lardi-trans.com ulaştırma bilgi sunucusunun herhangi bir kayıtlı kullanıcısı (bireysel girişimci veya tüzel kişi) tarafından elde edilebilir.

 

2. Kullanıcı "Kargo Sahibi" işaretini almak için kullanıcının sayfasındaki ilgili yazılım düğmesine basarak site yönetimine başvuru yapar.

 

3. Kullanıcı tarafından, idareye Yük olarak belirttiği mallarının, üretiminden veya sahipliğinden kaynaklanan bilgiler ile malları doğrulayan belgeleri sağladısa, kullanıcıya “Kargo Sahibi” işareti verilir. Bu tür dokümanlar sadece aşağıdakiler ile sınırlı olmamakla beraber şunları içerebilir :
- Kullanıcının uygulamalarında yük olarak belirtilen malların üretimine ve / veya satışına karşılık gelen faaliyet türlerini gösteren resmi devlet kayıtlarından alıntı;
- Kullanıcının uygulamalarında yük olarak belirtilen malların üretiminin gerçekliğini teyit eden uygunluk, izin, lisans ve diğer belgeler;
- Kullanıcının uygulamalarında yük olarak belirtilen mallar için sahibinden veya sahibinden kullanıcıya transferi gösteren satış, teslimat , ödeme sözleşmesi veya diğer sözleşmeler.

 

4. Madde 3 uyarınca sağlanan belgelerin güvenilirliği konusunda herhangi bir şüphe varsa, site yönetimi, kullanıcının yetkili bir kişisinden imzası ve mührü (kullanılıyorsa) ile kullanıcı tarafından verilen belgelerin kopyalarını onaylanmasını ve ayrıca bu durumda işareti teyit etmek için ek belge veya bilgi isteme hakkına sahiptir.

 

5. “Kargo Sahibi” işareti, ilgili sözleşmenin veya vekaletnamenin geçerlilik süresi içinde olmak şartıyla ve her durumda, işaretin alındığı tarihten itibaren 6 takvim ayından fazla olmamak üzere verilir.

 

6. Diğer kullanıcıların şikayetleri veya bilgi sunucusu lardi-trans.com yönetiminin kendi inisiyatifi ile, paragraf 3'te belirtilen belgeleri veya diğer belgeleri ,kullanıcının uygulamalarında kargo olarak belirttiği malların üretim kaynaklarından veya malların mülkiyet sahibinden, yükün teyit edilmesi istenebilir.

 

7. Site yönetimi, sunulan belgelere bakılmaksızın ve bir ret nedeni açıklamadan kullanıcıya “Kargo Sahibi” işaretini atamayı reddetme hakkına sahiptir.

 

Son güncelleme tarihi: 2019-06-21