1. ŞARTLAR VE KAVRAMLAR

 

1.1. İhale — önceden ilan edilen Koşullara göre, mutabık kalınan zaman çerçevesi içinde, rekabet, adalet ve verimlilik ilkelerine dayalı olarak, malların ücretli nakliyesi için tekliflerin rekabetçi bir şeklidir.

 

1.2. İhaleyi başlatan — Siteye kayıtlı, Koşullarını belirterek bir ihale başlatan herhangi bir tüzel kişi veya bireysel girişimci.

 

1.3. İhale katılımcısı — Siteye kayıtlı, ihaleye katılmak isteyen ve bunu yapmak için gerekli tüm araçlara sahip herhangi bir tüzel kişi veya bireysel girişimci (gerekli kapasitede araçlar, vb.).

 

1.4. Site — “lardi-trans.com alan adını ve ayrıca bulunduğu ülkelerdeki diğer lardi-trans sitelerini kullanan bir İnternet sitesi.

 

1.5. İhale koşulları — ihaleyi başlatan tarafından belirlenen ihale koşulları (rota, taşınan navlun parametreleri, araç gereksinimleri, teslimat fiyatı veya teklif adımı, teslim tarihi, vb.).

 

1.6. İhaleyi kazanan — en iyi teklifi sunan ve ihalenin sonuçlarına göre ihaleyi başlatan tarafından seçilen ihale katılımcısı

 

2. GENEL HÜKÜMLER

 

2.1. İhalenin amacı, karayolu taşımacılığı operasyonlarının verimliliğinin artırılmasının yanı sıra, nakliye sırasında maliyet ve risklerin azaltılmasıdır.

 

2.2. İhalelerin düzenlenmesi ve düzenlenmesinin ana ilkeleri, tüm nakliye şirketleri için eşit rekabet koşullarının yaratılması, şeffaflık, değerlendirmenin nesnelliği ve gereksinimlerin birliğidir.

 

2.3. Bu Kurallar, Sitede malların taşınması için ihalelerin düzenlenmesi ve düzenlenmesi için genel prosedürü, potansiyel taşıyıcıların katılım koşullarını, Katılımcıların tekliflerini değerlendirme ve ihaleyi Başlatan tarafından karar verme prosedürünü belirler.

 

3. İHALE ESASLARI VE USULLERİ

 

3.1. İhaleyi Başlatan, https://lardi-trans.com/tenders/ bağlantısını takip ederek veya ülkesine karşılık gelen lardi-trans web sitesindeki diğer bağlantıları kullanarak ihaleye katılmak için başvuruda bulunma hakkına sahiptir. kayıt.

 

3.2. İhaleyi aktif hale getirmek için, ihaleyi başlatan kişi, ihale koşulları hakkında eksiksiz, objektif, gerçeğe uygun bilgi vererek mevcut tüm alanları doldurmak ile yükümlüdür. İhale aktivasyon formundaki bilgilerin doldurulması kesinlikle alanların belirlenmesine uygun olarak yapılmalıdır.

 

3.3. Taşıyıcılarla temasa geçmek için, ihale açma arzusu olmadan ve gerçek bir mal taşıma ihtiyacı olmadan ihaleye başvurmak yasaktır.

 

3.4. İhaleyi Başlatan, ihale başvurusunda bulunarak, ihale süresince Şantiye dışında potansiyel yük taşıyıcıları aramayacağını taahhüt eder.

 

3.5. İhale zaman çerçevesi ve Kazananı belirleme şartları, ihaleyi başlatan tarafından kendi takdirine bağlı olarak belirlenir (en az – 15 dakika, en fazla – 30 gün).

 

3.6. İhaleyi başlatan kişi aşağıdaki haklara sahiptir:

  • malların taşınması için sabit bir fiyat belirlemek veya
  • İhale katılımcılarına navlun taşımacılığı fiyatına teklif verme fırsatı sağlamak (ihaleyi başlatan tarafından belirlenen teklif adımı dikkate alınarak belirlenen ihale fiyatından daha düşük)

3.6.1. Malların taşınması için sabit bir fiyatla ihale ..

3.6.1.1 ВSabit bedelli ihale süresi boyunca, ihaleyi başlatan tarafından teklif edilen koşulları sağlayan ihale katılımcıları, bunu ihaleyi başlatan'a beyan eder. İhale şartlarına uygun olarak taşıma yapmaya muvafakat ettiğini ilk beyan eden ihaleyi kazanan olarak ilan edilebilir. Bu durumda, ihaleyi kazanana ilişkin nihai karar ihaleyi Başlatan'a aittir.

3.6.1.2 İhaleyi Başlatan, ihaleyi kazananı onaylayarak ihaleyi kapatma veya ihaleyi iptal etme ve kapatma hakkına sahiptir.

3.6.1.3 Tüm İhale katılımcılarına ihale sonuçları hakkında uygun bildirimler gönderilir: İhaleyi kazanan – belirtilen ihalede kazandığı zafer hakkında, diğer teklif sahiplerine ihalenin başka bir katılımcısının Kazanan olarak seçildiği bildirilecektir. Aynı zamanda, ihalenin iptali durumunda, ihaleyi Başlatan, tüm Katılımcılara, iptal nedenlerini belirterek ihalenin iptal edildiğine dair bir bildirim gönderir.

3.6.1.4 İhaleyi kazanan, taşımayı ihaleyi başlatan tarafından başlamadan önce belirlenen sabit bir fiyat üzerinden gerçekleştirmeyi taahhüt eder.

3.6.1.5 Malları sabit bir fiyata taşıyacak gönüllülerin bulunmaması durumunda, ihale kapatılacaktır.

3.6.2. Taşıma için sabit bir fiyatı olmayan ihale, İhale katılımcılarının mal taşımacılığı fiyatı için tekliflerini sunma fırsatı .

3.6.2.1 İhale süresince, ilgilenen tüm İhale katılımcıları, ihaleyi Başlatan tarafından belirtilen Koşullar dikkate alınarak nakliye bedeli için tekliflerini sunarlar.

3.6.2.2 İhaleyi Başlatan, İhale katılımcılarının tekliflerini verirken dikkate almaları gereken minimum teklif adımını belirler.

3.6.2.3 İhaleye katılanların teklifleri varsa, ihale "kazanan seçim" statüsünü alır. İhaleyi Başlatan, kazananı minimum teklif temelinde seçer. Bu durumda, ihaleyi Başlatan, Kazananı seçmek için fiyatın yanı sıra diğer taşıma parametrelerini (teslim süresi, araç durumu, taşıyıcının itibarı vb.) kriter olarak kullanabilir. İhaleyi Başlatan, asgari taşıma bedeli ile teklifin alındığı andan itibaren 3 gün içinde ihaleyi kazanana karar vermelidir. Bu süre zarfında, ihaleyi başlatan, ihaleyi kazananı seçmeli veya ihaleyi iptal etmelidir.

3.6.2.4 Tüm İhale katılımcılarına, ihale sonuçları hakkında uygun bildirimler gönderilir: İhaleyi kazanan – belirtilen ihaledeki zaferi hakkında, diğer katılımcılara, Kazanan olarak başka bir İhale katılımcısının seçildiği bildirilecektir. Aynı zamanda, ihalenin iptali durumunda, ihaleyi Başlatan, tüm Katılımcılara, iptal nedenlerini belirterek ihalenin iptal edildiğine dair bir bildirim gönderir..

3.6.2.5 İhaleyi kazanan, ihale sırasında ilan edilen ve ihaleyi başlatan tarafından kazanan olarak seçilen fiyat üzerinden taşıma yapmayı taahhüt eder.

3.6.2.6 İhaleye katılanlardan teklif gelmemesi durumunda ihale kapatılacaktır.

 

3.7. Kazanan ile tamamlanan teklifler kaldırılamaz ve ihaleyi Başlatan ve Kazanan tarafından kullanılabilir.

 

4. İHALE BAŞVURUSU YAPILIRKEN KISITLAMALA

 

4.1. Sitenin kayıtlı kullanıcısı olmayan şahıslar, tüzel kişiler veya bireysel girişimciler adına üçüncü şahıslar lehine ve/veya adına ihale açmak için başvuruda bulunulması yasaktır.

 

4.2. Yük taşımacılığına ilişkin teklifler dışında teklifler içeren ihalelere başvuruda bulunulması yasaktır.

 

4.3. Küfür ve/veya örtülü küfür (özellikle, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bazı harfleri başka sembollerle değiştirilen küfürlü kelimeler (ifadeler) kullanmak yasaktır).

 

4.4. Resmi adlar, unvanlar ve/veya kısaltmalar dışında tüm kelimeleri büyük harflerle yazmak yasaktır.

 

4.5. İhaleyi Başlatan veya Katılımcı profilindeki bilgilerle örtüşmeyen bilgilerin başvuruda belirtilmesi yasaktır.

 

4.6. Halihazırda mevcut olan ve Sitede yayınlananlara (klonlar) benzer bir ihale açmak için başvuruda bulunmak yasaktır.

 

4.7. Boşlukla ayrılmış harfler kullanarak kelimeler yazmak yasaktır, örneğin "K yi v" vb.

 

5. İHALE BAŞVURULARININ KALDIRILMASI NEDENLERİ VE BU KURALLARIN İHLALLERİNDE SORUMLULUK

 

5.1. İhaleyi Başlatan, bu Kuralların 3.3, 3.4, 4.1-4.6 maddelerindeki hükümleri ihlal ederse, ihale başvurusu silinir ve ihaleyi başlatan teklif sahibinin bu tür başvuruları yapması engellenir.

 

5.2. Teklif başvuru imkanının engellenmesi, bu Kuralların gerekliliklerinin ihlal edilmesinin nedenlerinin açıklanması ile ihaleyi başlatan kişinin Site yönetimine yaptığı itirazı değerlendirdikten sonra Site yönetimi tarafından yapılır

 

5.3. Başlatıcı tarafından bu Kuralların 3.3, 3.4, 4.1-4.6 maddelerinin hükümlerinin tekrarı halinde, söz konusu ihale başvurusu silinir ve teklif verenin bu tür başvuruları yapması engellenir. sonsuza kadar.

 

5.4. Katılımcıların, bu Kuralların 3.6.1.4 ve 3.6.2.5 bentleri ile 4.3-4.5 maddelerinin hükümlerini ihlal etmeleri halinde, bu tür ihalelere katılma olasılığı 3 ay süreyle bloke edilir

 

5.5. İhalelere katılma fırsatının kilidinin açılması, kullanıcının bu Kuralların gerekliliklerinin ihlal edilmesinin nedenlerini açıklayarak Site yönetimine yaptığı itirazı değerlendirdikten sonra Site yönetimi tarafından yapılır.

 

5.6. Site yönetimi, Ukrayna'nın mevcut mevzuatının gerekliliklerini, Sitenin Kullanıcı Sözleşmesinin gerekliliklerini ve bu Kuralların gerekliliklerini karşılamayan teklif başvurularını kaldırma ve kullanıcının engellemesini kaldırmayı reddetme hakkını saklı tutar. Kullanıcının itirazının değerlendirilmesinin sonuçlarına göre teklif vermek veya bunlara katılmak için başvuru yapma fırsatı.

 

6. GEÇMİŞ İHALE UYGULAMALARININ KALDIRILMASI

 

6.1. Bir ihale açma başvurusu, Başlatan tarafından Kazanan belirlenmeden kapatılırsa, ihaleyi Başlatan, kapatılan veya güncelliğini yitirmiş başvuruları kendisi kaldırmakla yükümlüdür..

 

Дата последнего обновления: 2021-05-11