Lardi-Trans hesabınızın doğrulanması
 
Bir hesabın kaydedilmesi ve/veya kullanılması, Şirketiniz hakkında sahip olduğumuz verileri (hem sizden hem de diğer yasal kaynaklardan elde edilen) hesabınızda belirttiğiniz veriler ile doğal olarak doğrulamamızı sağlayan anlayışı kasteder. Sonuç olarak, bu tür mutabakatlara dayanarak hesabınızın geçerliliği hakkında karar verme hakkına sahibiz. Buna ek olarak, hesapları özel doğrulama kriterlerine göre (bundan böyle “Profil Doğrulama” olarak anılacaktır) güvenilirlik gereksinimlerini karşılayan özel bir şekilde seçmeyi planlıyoruz.
 
Bir profilin doğrulanması, gerçek ve potansiyel iş ortaklarınızın dikkatlerine yönelik, hesabınızın güvenilirliği hakkında genel bir onay anlamına gelir. Kullanıcı profilini doğrulayarak Malların taşınması ve/veya Şirketin nakliye müşterisi olarak "ödeme gücü" hakkında Şirket tarafından sağlanan hizmetlerin kalitesini garanti etmiyoruz (Şirket ile yapılan işlerin güvenilirliğini/verimliliğini değerlendirmek için, Sitede incelemeler yapılır), ancak profili doğrulayarak Şirket hesabında belirtilen temel verilerin doğruluğunu onaylayabiliriz.

Profil doğrulaması ücretsiz bir Hizmettir fakat varsayılan olarak, ücretli Lardi-Trans Hizmetleri ödemenizle ilgili verilere dayanarak , otomatik modda gerçekleştirilir.

Herhangi bir nedenle, Profil Doğrulamasını otomatik olarak geçme koşullarını yerine getiriyorsanız ve hesabınıza Profil Doğrulamanın başarıyla tamamlanma durumunu atamayı reddetmek istiyorsanız, lütfen info@lardi-trans.com adresine bir mesaj göndererek bizi bilgilendirin.

Eğer herhangi bir nedenle, ödeme bilgileriniz hesabınızdaki verilerle çakışmıyorsa veya ücretli Lardi-Trans Hizmetlerinin avantajlarını henüz değerlendiremediyseniz, bize bazı belgeler göndererek bir Profil Kontrolünden geçme fırsatından mahrum kalmazsınız. (“Kağıt Profil Kontrolü” aşağıya bakın).

Profil Doğrulama'nın başarıyla tamamlanması, tüm Kullanıcılar için varsayılan hesabın gerçekliği sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Kullanıcı tarafından ilgili yükümlülükler, hatalı bir hesabın kaydedilmesinin ve/veya kullanılmasının olası sonuçları olarak, Kullanıcı Sözleşmesinin ana metninin 4. bölümünde açıklanmıştır.
 
 
Genel Profil Doğrulama Kuralları
 
Profil Doğrulamasını geçmek için ihtiyacınız olan:
 1. Hesap sayfanızdaki "Şirket Bilgileri" bölümünün "Şirket Kodu" alanında Şirketinizin kayıt numarasını (Vergi, Kimlik No) belirtin;
 2. Hizmetler için Şirketinizin mevcut banka hesabından ödeme yapın.
 
Şirketinizin adı ve onunla ilgili kodu (numarası), banka hesap ekstremizde ödeme yapan kişinin (ödemeyi gönderenin) ödeme ayrıntılarında belirtilmiş ise veya bu ayrıntılar ile güvenilir bir şekilde ilişkilendirilmiş ise profil doğrulamasının başarılı bir şekilde tamamlandığı kabul edilir.

Profil Doğrulamanın başarıyla tamamlanmasının ardından, verilerinizin son mutabakat tarihi ve mutabakat verilerinin esas alındığı ödeme tarihinden itibaren hesabınızla ilişkili Site sayfalarını herkese açık (ücretli kullanıcılar bilgileri doğrudan görebilir) hale getirerek özel görsel göstergeler ekleyeceğiz.

İlk Profil Doğrulaması ödemenizin alındıktan sonra genellikle 5 iş günü için otomatik olarak gerçekleştirilir. Bu dönemde Profil Doğrulamasının başarılı bir şekilde geçişi hakkında bir bildirim almadıysanız ve/veya hesap sayfanızda özel bir işaret görülmediyse, bunun nedenini bulmak için herhangi uygun bir şekilde Destek Hizmeti ile iletişime geçmenizi rica ediyoruz.

Hizmetler için ödeme yaptıktan daha sonra verilerinizle ilgili genel olarak bilgi güncellemek isterseniz, Profil Doğrulamasını tekrar iletmek için Destek Hizmetiyle iletişime geçmenizi rica ediyoruz.

Başarılı bir şekilde geçirilen Profil Doğrulaması olarak durumunuzun geçerliliği ile ilişkili herhangi bir tarih ve/veya tarih için özel olarak tanımlanmış kısıtlamalar belirlemiyoruz. Profili kontrol etmeyi reddetme ve/veya tutarsızlıkların yanı sıra hesaba katılma durumunda iptal etme hakkımız göz önünde bulundurulduğunda, Profil kontrolünü geçtikten bir süre sonra hesabınızın güvenilirlik durumunun uygunluğunu herkese açık hale getirdik .

Hesabınızda Profil Kontrolünü geçerek, Güvenilirlik Derecelendirmesinde ek bir puan ve / veya inceleme yapma hakkı sağlaması durumunda, bu ayrıcalıklar, makul kontrolümüzün Profil Kontrolünü geçtikten bir süre sonra, özel zaman sınırları olmadan da uygulanacaktır.

Ayrıca, hesabınızla ilişkili verilerin doğruluğunu, özellikle Şirketinizin kaydının geçerliliğini ve ayrıca Şirketinizin adının ve tescilinin (kimlik, vergi) numarası mevcut resmi kaynaklarla uygunluğu doğrulanmasında olabilecek tutarsızlık durumunda sizi reddetme hakkımız vardır ve iptal işlemi yapılabilir.

Başarılı bir Profil Doğrulaması durumunun sağlaması yapılması ile reddetme ve iptal etme gerekçeleri oluşabilir ve konuları ( ihlallerde hesabı engelleme gerekçeleri saklı kalmak kaydıyla) şunlardır:
 1. güvenilir bir şekilde, herhangi bir zamanda, Profil Doğrulaması ile ilgili, hesaptaki verilerin yanlışlığının ortaya çıkarması;
 2. Kullanıcı Sözleşmesinde belirtilen hesabın kullanımına ilişkin temel kuralların ihlali.
 
Profil doğrulanması, hesabınızdaki verilerin ek onay olmadan değiştirilmemesi gerektiğini varsayar. Biz kendi takdirimize bağlı olarak hakkımızı saklı tutarız:
 1. Profil Doğrulaması olarak beyan edilen hesapta ve / veya başarılı bir şekilde Profil Doğrulaması durumu ile bildirilen hesaptaki Şirketle ilgili verileri değiştirmek için bir ön denetim modu belirleyin (ilgili kayıt verilerinin değerlerini bağımsız olarak değiştirmeniz engellenecektir) ; ya da
 2. başarıyla geçtiğiniz bir Profil Kontrolünün durumunu otomatik olarak kaldırabiliriz.
 
Kendi takdirimize bağlı olarak, belirli hesap doğrulama mekanizmaları tarafından sağlanan özgünlük garantileri hakkında diğer Kullanıcılara uyarı yapma hakkımızı saklı tutarız.
 

Kağıt Profil Kontrolü
 
Kağıt profil doğrulamasından geçmek için, bize Şirketinizin kaydını belgelendiren ve Şirketinizin münhasır elinde olan bir belgenin aslı veya uygunsa noter tasdikli bir kopyasını göndermeniz gerekir (sertifika, sertifika, ekstrakt, ilgili mukiminin bulunduğu ülkenin yasalarına göre kayıt olmak; Profil Doğrulama koşulu olarak sizden şüphe durumunda ülkenizin mevzuatına atıfta bulunma hakkımızı saklı tutarız). Özellikle:
 • Ukrayna'daki tüzel kişiler ve bireyler-girişimciler için uygun belge, devlet tescil belgesi veya register FLP'den bir ekstrakttır;
 • Rusya Federasyonu tüzel kişilikleri için - aşağıdakilerden biri:
  • vergi dairesine kayıt belgesi / bildirimi; veya
  • devlet tescil belgesi;
 • Rusya Federasyonu'nun bireysel girişimcileri için - aşağıdakilerin bir kombinasyonu:
  • vergi dairesine kayıt belgesi / bildirimi
  • ve IP durum tescil belgesi veya IP IPR giriş belgesi
 
Kağıt üzerinde, el yazısı ile, tarihi gösteren el yazısı imzası ve imza sahibinin adı ve konumu, Lardi-Trans'taki benzersiz Kullanıcı Kimliğinizle onaylanmış olarak belirtilmelidir.

Şirketinizin belgelerde belirtilen adı ve ilgili kodu (numarası) hesabınızda belirtilenlere karşılık geliyorsa, kağıt profili kontrolünün başarıyla tamamlandığı kabul edilir.

Kağıt Profili Doğrulamasının başarıyla tamamlanmasının ardından, bize gönderdiğiniz kağıt hakkında aşağıdaki bilgilerin genel bilgilerini (ücretli kullanıcılar doğrudan görebilir) hesabınızla ilişkili Site sayfalarına özel görsel atamalar ekleyeceğiz: tür (ad) belge; Belge tarihi kopyanın noter tasdiki tarihi (varsa); tarafımızdan uzlaşma tarihi.

Kağıt profilinin doğrulanması için, asıl uygulanabilirlik kapsamında, yukarıda belirtilen profilin doğrulanması ile ilgili tüm genel kurallar uygulanır.

 

Son güncelleme tarihi: 2020-10-29