Грузы и транспорт | API | ЛардиМаркет | Логист Today | SmartGPS | TrucksNearMe | Enki
Войти  или  Зарегистрироваться
   
Чат поддержки
Что сделать?

Cargo Trans Service Украина, Одесса

 
Наименование:
ФОП МАСЛЕННИКОВ ВЛАДИСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ (Предприниматель)
ИНН предпринимателя:
3354603958
Проверить на
Страна: Украина
Область: Одесская обл.
Город: Одесса
Веб-страница: c-t-s.co
Дата регистрации на Ларди-Транс: 04 августа 2020 11:58
Дата последнего посещения: Cегодня 06:56
Состояние: не находится в процессе прекращения
Договір-оферта


м. Одеса
редакція від «13» грудня 2020р.1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Цей договір-оферта, надалі «Договір», є офіційною пропозицією фізичної особи-підприємця Масленникова Владислава Олександровича, надалі «Перевізник», по здійсненню послуг перевезення вантажів автомобільним транспортом згідно умов отриманих та обговорених із Замовником цих послуг.

1.2. Замовник замовляє, а Перевізник надає транспортні послуги з внутрішніх перевезень вантажів автомобільним транспортом згідно умов транспортного замовлення та/або Заявки.

1.3. Ухвалення (акцепт) даного Договору означає повне і беззастережне прийняття Замовником всіх умов без будь-яких винятків та/або обмежень і прирівнюється, відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, до укладення сторонами двостороннього письмового договору на умовах, які викладені нижче в цьому Договорі.

1.4. Даний Публічний Договір вважається укладеним (акцептованим) з моменту погодження між Замовником та Перевізником умов надання послуг та вартості цих послуг.

1.5. Перевізник і Замовник надають взаємні гарантії своєї право- та дієздатності необхідні для укладення та виконання цього Договору.


2. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

2.1. Умови перевезень та транспортного обслуговування регулюються Цивільним та Господарським кодексом України, Правилами перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, Статутом автомобільного транспорту України, Законом України «Про транспортно-експедиторську діяльність». Міжнародні перевезення вантажів виконуються у відповідності до умов Конвенції 1956 року про договір міжнародного перевезення вантажів по дорогах (КДПВ), митної Конвенції про міжнародне перевезення вантажів (Конвенція МДП), Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів іншими нормативними актами та угодами, що регулюють правовідносини при здійсненні перевезень вантажів автомобільним транспортом.

2.2. Конкретні умови кожного замовлення узгоджуються з Перевізником.

2.3. Транспортне замовлення може бути надане виключно такими шляхами: за телефоном +380735090110(усно або у повідомленні яке надсилається через Viber або Telegram) або на адресу електронної пошти disp@c-t-s.co.

2.4. Заявка може бути надана виключно такими шляхами: за телефоном +380735090110(виключно у повідомленні яке надсилається через Viber або Telegram) або на адресу електронної пошти disp@c-t-s.co.


3. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Замовник зобов’язується:
3.1.1. Надавати Перевізнику транспортне замовлення або Заявку за один день до дати завантаження.
У транспортному замовленні або Заявці зазначаються: точна адреса завантаження/розвантаження, дата і час прибуття на завантаження/розвантаження, найменування вантажовідправника/вантажоодержувача, місце митного оформлення/очищення, назва митного переходу на кордоні України, строк доставки, контактні особи та їх телефони, відомості про вантаж, включаючи вагу брутто, вартість послуг, додаткові умови, узгоджена між сторонами сума фрахту за перевезення.
3.1.2. Узгодити з Перевізником умови транспортного замовлення або Заявки.
3.1.3. Забезпечити завантаження кожного автомобіля, наданого Перевізником, пред’явити до перевезення вантаж, зазначений у Заявці.
У разі відмови від підтвердженого транспортного замовлення або Заявки (анулювання замовлення) Замовник зобов`язується письмово повідомити про це Перевізника не пізніше ніж за 12 годин до часу завантаження.
3.1.4. Забезпечити своєчасне і правильне оформлення товарно-транспортних накладних (ТТН) для внутрішніх перевезень, подорожніх листів, товарно-супровідних документів (міжнародних товарно-транспортних накладних (СМR)) та інших документів, які гарантують безперешкодний рух по території і перетин кордонів країн відправлення та призначення.
3.1.5. Забезпечити завантаження транспортного засобу відповідно до вказівок водія щодо розміщення і кріплення вантажу та у спосіб, що не перешкоджає проведенню митного контролю, забезпечує збереження вантажу при перевезенні, безпечний рух і маневрування автомобіля.
До початку завантаження забезпечити приведення вантажу у транспортабельний стан, а також його належну упаковку, яка забезпечує збереження вантажу при транспортуванні.
3.1.6. Організувати здійснення вантажно-розвантажувальних робіт, оформлення документів на приймання вантажів до перевезення та їх здачу не більше ніж за 4 години (2 години на завантаження і оформлення документів, 2 години на розвантаження і оформлення документів), якщо інше не вказано в заявці.
Вищенаведені терміни вважаються нормативним простоєм і є складовою транспортного процесу.
3.1.7. При отриманні від Перевізника інформації в порядку п. 3.2.7 Договору Замовник зобов’язаний в найкоротший строк надати Перевізнику інструкції (на вимогу Перевізника – письмові) про наступні дії водія.
3.1.8. Оформити попереднє повідомлення/декларацію і повідомити Перевізнику номер попереднього повідомлення/декларації до прибуття автомобіля на митницю України.
3.1.9. Зміна місця завантаження/розвантаження автомобіля або визначення додаткових місць завантаження/розвантаження можливі тільки після письмового узгодження з Перевізником.
3.1.10. Своєчасно оплачувати послуги, надані за цим Договором.
3.1.11. Застрахувати вантаж, який буде перевозитися, шляхом укладання договору страхування із організацією яка займається страхуванням вантажів, на термін виконання перевезення вантажу Перевізником, починаючи з моменту завантаження вантажу та до повного розвантаження вантажу з транспортного засобу Перевізника. Страхування повинно покривати ризики передбачених переліком ІСС «А».

3.2. Перевізник зобов’язується:
3.2.1. Не пізніше 24 годин з моменту отримання транспортного замовлення або Заявки направити Замовнику інформацію про державний реєстраційний номер автомобіля (тягача і напівпричепа) та прізвище водія.
У разі відмови від підтвердженого транспортного замовлення або Заявки Перевізник зобов`язується письмово повідомити про це Замовника не пізніше ніж за 24 години.
3.2.2. Забезпечити виконання всіх послуг, зазначених у транспортному замовленні або Заявці.
3.2.3. Подати автомобіль під завантаження, доставити і здати вантаж вантажоодержувачу за адресами і в строки, визначені у транспортному замовленні або Заявці.
3.2.4. Направляти у розпорядження Замовника автомобілі у належному технічному стані, що відповідають вимогам, визначеним Замовником у транспортному замовленні або Заявці.
3.2.5. Забезпечити наявність у водіїв належним чином оформлених документів для безперешкодного виконання перевезень за вказаним у транспортному замовленні або Заявці маршрутом.
3.2.6. Подати транспортний засіб, що є годним для виконання перевезення згідно умов транспортного замовлення або Заявки. Надання транспортного засобу у неналежному тех­нічному стані дорівнюється до неподання автомобілю (транспортного засобу). У випадку невідповідності автомобілю вказаним у транспортному замовленні або Заявці вимогам (з урахуванням габаритів та ваги вантажу, його властивостей), технічної поломки тягача або напівпричепа, нездатності водія здійснювати керування автомобілем, відсутність віз, дозвільних документів, тощо, Перевізник зобов’язаний власними силами та за власний рахунок здійснити заміну автомобілю чи окремо тягача/напівпричепа, у разі необхідності – водія. Невиконання цієї умови є відмовою від перевезення з наслідками, що передбачено п.6.2 цього Договору.
3.2.7. Водій, який є представником Перевізника, зобов’язаний особисто контролювати хід завантаження, розміщення й закріплення вантажу, регулювати розподіл навантаження на вісі автомобілю з метою забезпечення безпечності руху й цілісності і неушкодженості вантажу у процесі перевезення.
3.2.8. Водій, який є представником Перевізника, зобов’язаний візуально перевірити правильність записів у то­варно-транспортних накладних (ТТН/CMR) у відповідності до транспортного замовлення або Заявки та звірити фактичну кількість вантажних місць з кількістю місць у документах. У випадку виявлення невідповідностей водій негайно повідомляє про це робітників складу вантажовідправника та обов’язково Замовника та очікує виправлення документів.
3.2.9. Водій, який є представником Перевізника, при завантаженні автомобілю, зобов’язаний візуально перевірити цілісність вантажу та його пакування. Якщо виявлено пошкодження (розриви, пом’ятості, протікання, розтріскування) пакування вантажу, водій у присутності представника вантажовідправника робить у товаро-супровідних накладних відповідні зауваження (запис), та обов’язково повідомляє про це Замовника.
3.2.10. Негайно повідомляти Замовника усіма можливими засобами про виникнення будь-яких перешкод виконанню перевезення (ДТП, вилучення вантажу компетентними органами, відмова вантажоодержувача прийняти вантаж, технічна поломка, тощо).
3.2.9. Нести матеріальну відповідальність за цілісність і неушкодженість вантажу, у випадках які не входять до переліку ризиків передбачених договором страхування вантажу ICC «А», з моменту прийняття вантажу до перевезення до моменту здачі вантажу вантажооотримувачу. Факт, дата і час здачі-прийому вантажів має бути зафіксованими у відповідній товарно-транспортної накладної (ТТН, CMR) та завірені печаткою (штампом) вантажоотримувача.


4. ЦІНА ПОСЛУГ

4.1. Ціна на послуги узгоджується Сторонами для кожного конкретному перевезенні.


5. УМОВИ РОЗРАХУНКІВ

5.1. Розрахунки за транспортні послуги, що здійснюються у готівковій формі, здійснюються наступним чином:
Після виконання перевезення Замовник сплачує представнику Перевізника суму узгоджену при оформленні транспортного замовлення або Заявки, та додаткові витрати (напр. неустойка та/або непередбачені витрати, які поніс Перевізник з вини Замовника), у строк не який не перевищує 45 хвилин.

5.2. Розрахунки за транспортні послуги, що здійснюються за допомогою інтернет-еквайрінгу(банківською картою, GPay, ApplePay, тощо), здійснюються наступним чином:
Після виконання перевезення Перевізник створює рахунок-фактуру через сервіс інтернет-екварінгу та надсилає посилання на цей рахунок-фактуру Замовнику. Замовник, сплачує послуги перевезення у строк 24 години після отримання посилання на рахунок-фактуру.


6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У разі відмови Замовника від узгодженого перевезення після відправлення автомобіля в пункт завантаження, він сплачує компенсаційні витрати за порожній пробіг автомобіля, підтверджений показниками спідометра, зазначеними у подорожньому листі, виходячи з вартості: гривневого еквівалента 1 дол. США за один кілометр пробігу.

6.2. У разі відмови від транспортного замовлення або Заявки пізніше, ніж у строки, визначені у п.п. 3.1.3, 3.2.1 Договору, винна Сторона зобов`язується сплатити іншій Стороні штраф у розмірі, що становить гривневий еквівалент 75 долл. США, якщо інше не вказано в заявці.

6.3. У разі перевищення строку, вказаного у пункті 3.1.6 Договору, Замовник сплачує штраф за понаднормативний простій автомобіля на завантаженні/розвантаженні/прикордонній митниці у зв’язку з неналежним оформленням документів (у т.ч. внаслідок несвоєчасного або неправильного оформлення Замовником попереднього повідомлення/декларації) у розмірі, що становить 200 грн. за кожну годину простою, якщо інше не вказано в заявці .

6.4. У разі несвоєчасного подання автомобіля в пункт завантаження/розвантаження, за кожну добу запізнення Перевізник сплачує штраф у розмірі, що становить 500 грн. за кожну добу запізнення.

6.5. За несвоєчасну оплату наданих послуг Замовник сплачує Перевізнику пеню, яка обчислюється від вартості неоплачених послуг у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який нараховується пеня, за кожний день затримки оплати.

6.6. Замовник оплачує всі додаткові витрати (штрафи за осьове і загальне перевантаження автомобіля, оплата конвою тощо), підтверджені документально, які поніс Перевізник у зв’язку з перевезенням вантажу Замовника, якщо компетентними органами було виявлено факт розходження між фактичною вагою та вагою вантажу, що вказана у товаро-супровідних документах або якщо водія не було допущено до місця завантаження і його рекомендації з розміщення вантажу не враховувались.

6.7. У разі покладення будь якою Стороною виконання зобов’язання, що виникло з цього Договору, на третю особу, відповідальність за невиконання чи неналежне виконання зобов’язання такою третьою особою несе Сторона за цим Договором, інтереси якої представляла(є) третя особа.

6.8. Замовник несе відповідальність перед Перевізником за дії третіх осіб, які були залучені до зазначеного перевезення, або інтереси яких він представляє перед Перевізником, як за свої власні.

6.9. Штрафи, визначені у п.п. 6.1, 6.2, Договору, нараховуються і сплачуються у гривнях, виходячи з офіційного курсу гривні до долл. США, встановленого Національним банком України на день оформлення рахунка-фактури.

6.10. У разі відмови Замовника від обов’язків передбачених п. 3.1.11, Договору, Перевізник звільняться від відповідальності яка входить до переліку ризиків, що покриваються договором страхування вантажу ICC «А».

6.11. У разі надання Замовником завідомо недостовірної інформації стосовно часу навантаження і розвантаження або інформації відносно розмірів та ваги вантажу - Замовник сплачує Перевізнику пеню в розмірі 1000 грн.


7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони погодились, що при виникненні форс-мажорних обставин (тобто таких, які не залежать від волі Сторін, а саме: війна і військові дії, громадські заворушення, терористичні акти, страйки; ембарго, блокади, економічні санкції, валютні обмеження інші дії держав або «недружні заходи» іноземних держав які можуть проявлятися в обмеженні або забороні ввезення товарів, застосуванні антидемпінгових заходів, а також у зловживанні контролюючими органами своїми правами, тощо; пожежі, повені, землетруси інші стихійні лиха або сезонні природні явища - сніжні замети, тощо), які роблять неможливим виконання Сторонами своїх зобов’язань, Сторони звільняються від виконання своїх зобов’язань за даним Договором на час дії таких обставин.

7.2. Якщо будь-яка з таких обставин безпосередньо спричинила невиконання зобов`язання у строк, цей строк відповідно продовжується на час дії такої обставини.

7.3. Якщо ці обставини будуть тривати понад 3 (три) місяці, кожна зі Сторін має право на розірвання Договору і не несе відповідальності за таке розірвання у випадку, якщо вона письмово повідомила про це іншу сторону не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати розірвання.

7.4. Факт настання форс-мажорних обставин повинен бути підтверджений довідкою Торгово-промислової палати тієї країни, в якій вони настали.


8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спори, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, будуть вирішуватися Сторонами шляхом переговорів або обміну листами.

8.2. Якщо Сторони не досягнуть згоди, спір вирішується у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.


9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. З метою фіксації домовленостей усі телефонні дзвінки записуються, зберігаються та можуть бути оброблені та/або використані при вирішенні спірних питань.


10. АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ

ПЕРЕВІЗНИК:

Масленников Владислав Олександрович, ФОП
ІПН: 3354603958

Місце реєстрації:
м. Одеса, вул. Середня, буд. 24, корп. 7, кв. 90

Банківські реквізити:
IBAN: UA543287040000026004054223075,
в Южне ГРУ АТ КБ "ПриватБанк"

Електрона пошта:
info@c-t-s.co

тел.: +380735090110
Автопарк
Контактная информация
Сотрудники:Телефоны:E-mail:ICQ:Skype:History
ФОП МАСЛЕННИКОВ ВЛАДИСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Влад
+380(73)9331755

 
 
 
 
Отдел: Диспетчеры
Александр
+380(73)5090110
Сообщения: 41 Открыть
Темы: 2 Открыть
О lardi-trans.com | Новости сайта | Статистика | Реклама на сайте | Пользовательское Соглашение | Служба поддержки
Загрузите наше приложение