1. Визначення

 

1.1. Користувач або Ви — фізична особа, фірма та її представники, які здійснюють доступ до Сайту та/або користування Сервісами.

 

1.2. Фізична особа — людина, яка володіє громадянською правоздатністю та повною громадянською дієздатністю, яка не є суб'єктом господарювання та яка використовує Сайт та/або Сервіси для особистих потреб та виключно від свого ім'я.

 

1.3. Фірма — комерційний суб’єкт ("суб’єкт господарювання"), включає в себе поняття як юридичної особи, так і фізичної особи-підприємця, що здійснює комерційну (господарську) діяльність з використанням Сайту та/або Сервісів.

 

1.4. Сайт — "Транспортно-інформаційний сервер lardi-trans.com", інформаційний ресурс, доступний в мережі Інтернет із використанням доменного імені lardi-trans.com (у т.ч. також за допомогою інших доменних імен, що спрямовують на lardi-trans.com).

 

1.5. Ларді-Транс або Ми — товариство з обмеженою відповідальністю "Ларді", юридична особа, що зареєстрована та діє за законодавством України, код ЄДРПОУ 30516477.

 

1.6. Сервіс/Сервіси — інформаційні послуги, що надаються Користувачеві (Фірмі) за допомогою Сайту та/або іншим способом (зокрема, але не виключно, за допомогою e-mail розсилання) із легітимним використанням торговельних марок "Lardi-Trans", "Ларді-Транс" та/або інших подібних (похідних) позначень, а також відповідні функціональні розділи Сайту та способи надання послуг.

 

2. Загальні положення

 

2.1. Ця Угода Користувача (далі — "Угода") регулює між Вами, а також Фірмою, представником якої Ви є, з однієї сторони, та Ларді-Транс, з іншої сторони, відносини, що виникають в результаті функціонування Сайту та/або надання Сервісів. Зокрема, але не виключно, ця Угода встановлює Користувачеві права користування Сайтом та/або Сервісами.

2.1.1 За допомогою сайту ми надаємо онлайн-платформу, через яку Користувачі в рамках своєї професійної діяльності можуть рекламувати, просувати на ринку, реалізовувати та/або пропонувати свої послуги для замовлення, купівлі, резервування транспортних та/або (транспортно-експедиторських) послуг, а інші Користувачі сайту можуть знаходити такі послуги, порівнювати, замовляти, купувати або оплачувати їх. Використовуючи Сайт та сервіси, Ви можете вступати в прямі (юридично зобов'язуючі) договірні відносини з постачальником послуг, у якого ви резервуєте або купуєте послугу. Ларді-Транс діє виключно як посередник між Вами та іншими Користувачами Сайту, надаючи їм можливість перегляду відповідних даних про умови надання Вами послуг або послуг, які Вас цікавлять. Ларді-Транс не (пере)продає й не реалізує будь-які продукти чи послуги.

2.1.2 При наданні наших Сервісів, інформація, що розміщується, заснована на відомостях, наданих нам Користувачами Сайту. Користувачі, які розміщують і просувають свої послуги з перевезення та/або транспортно-експедиторські послуги, несуть повну відповідальність за оновлення інформації про ціни, тарифи, збори, наявність вільного транспорту, вантажів, правила, умови та інші дані, що відображаються на нашому Сайті. Незважаючи на те, що ми робимо все можливе, щоб забезпечити якість нашого Сервісу, ми не перевіряємо достовірність і не можемо гарантувати точність або повноту всієї інформації, а також не несемо відповідальності за будь-які помилки (включаючи явні помилки й друкарські помилки), збої ( що виникли через (тимчасові та/або часткові) поломки, ремонт, вдосконалення або технічне обслуговування нашого Сайту або з інших причин), неточну, недостовірну або помилкову інформацію або ненадання інформації. Кожен Користувач при будь-яких умовах несе відповідальність за точність, повноту і правильність наданої (описової) їм інформації (включаючи тарифи, збори, ціни, правила, умови та наявність вільного транспорту, вантажів), що відображається на Сайті. Наш Сайт не є і не повинен розглядатися як гарантія якості наданих Користувачами послуг, рівня сервісу тощо, якщо прямо не зазначено інше.

 

2.2. Ця Угода (включно з Правилами та Умовами використання окремих Сервісів, які є частиною Угоди), в частині застосування відповідних положень до безкоштовного/незареєстрованого доступу, поширює свою чинність як на зареєстрованих, так і на незареєстрованих Користувачів Сайту.

 

2.3. Кожен представник, до тих пір, поки немає достатніх підстав вважати інакше, вважається належним чином уповноваженим представником відповідної Фірми, і якщо прямо не вказано інакше, розуміється також, що положення Угоди Користувача стосуються цієї Фірми в повному обсязі.

 

2.4. Ця Угода стає доступною Користувачеві при вході на Сайт. Використання Сайту, будь-яких Сервісів та/або реєстрація облікового запису означає підтвердження згоди Користувача з усіма умовами цієї Угоди та беззастережного їх прийняття.

 

2.5. Ларді-Транс залишає за собою право на власний розсуд змінювати Угоду в будь-який час без спеціального попереднього та/або наступного сповіщення Користувача. Чинна редакція Угоди завжди доступна за адресою https://lardi-trans.com/agreement. Продовження використання Користувачем Сайту та/або Сервісів після будь-яких змін Угоди передбачає беззастережну згоду Користувача із такими змінами.

 

3. Обмежена відповідальність Ларді-Транс

 

3.1. Доступ до Сайту та Сервісів надається в тому вигляді, в якому Ларді-Транс вважає за доцільне й зручним для реалізації завдань, що стоять перед Сайтом та/або Сервісами, і Ларді-Транс не гарантує відповідність Сайту та/або Сервісів очікуванням та/або цілям Користувача.

 

3.2. Користувач розуміє та погоджується з тим, що Ларді-Транс має право, на власний розсуд і без спеціального повідомлення Користувача, змінювати набір доступних йому Сервісів та/або функціоналу Сайту.

 

3.3. Фізична особа, не суб'єкт господарювання, як Користувач Сайту та його Сервісів, розуміє та погоджується з тим, що з огляду на свій юридичний статус його доступ до Сервісів та/або функціоналу Сайту, у зв'язку з їх неактуальністю для Користувача, має ряд обмежень, в тому числі: в розміщенні заявок та відгуків, додаванні контактів , бренду, логотипу тощо -перелік яких Ларді-Транс вправі змінювати на свій розсуд і без спеціального сповіщення такого Користувача.

 

3.4. Користувач  розуміє та погоджується з тим, що Ларді-Транс не гарантує 100% безпомилкову та безперебійну роботу Сайту та/або Сервісів і не несе відповідальності за будь-яку можливу шкоду, заподіяну Користувачеві та/або третім особам технічними збоями апаратного та/або програмного забезпечення на будь-якій стороні.

 

3.5. Користувач розуміє та погоджується з тим, що Ларді-Транс не гарантує достовірність інформації (зокрема, але не виключно, заявок про вантажі, що пропонуються для перевезення, та/або про наявність вільного вантажного транспорту), розміщеної на Сайті третіми особами, і не несе відповідальності за будь-яку можливу шкоду, заподіяну Користувачеві та/або третім особам у результаті використання Сайту/Сервісів.

 

3.6. Користувач розуміє та погоджується з тим, що Ларді-Транс не несе відповідальності за достовірність рекламної інформації, розміщеної на Сайті, та за якість рекламованих товарів/послуг.

 

3.7. Ларді-Транс залишає за собою право у будь-який час на власний розсуд призупиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до Сайту або до окремих Сервісів, зокрема, але не виключно, у разі порушення Користувачем цієї Угоди та/або застосовного законодавства. При цьому, у разі порушень за вини Користувача, Ларді-Транс не несе обов’язку з повернення коштів, сплачених за доступ до Сервісів, та/або відшкодування збитків.

 

3.8. Усі взаємовідносини, що виникають між Користувачами Сайту та/або Сервісів обмежені колом таких користувачів. Ларді-Транс не несе фінансових або інших зобов'язань за зобов'язаннями, які виникають між Користувачами.

 

3.9. Ні Ларді-Транс, ні хто-небудь з наших посадових осіб, директорів, працівників, представників, дочірніх компаній, афілійованих осіб, дистриб'юторів, агентів та інших осіб, які беруть участь у створенні, просуванні й будь-який інший діяльності, спрямованій на підтримку Сайту та/або Сервісів і його інформаційного наповнення, не несе відповідальності відповідно до законодавства за (i) будь-які штрафні санкції, прямі, непрямі та подальші збитки і шкоду, будь-які втрати виробництва, упущену вигоду, зниження доходу, неукладення договору, втрату або шкоду діловій репутації і незадоволення позову про відшкодування шкоди, (ii) неточність, що стосується (описової) інформації (в тому числі, але не виключно умови, ціни, наявність вільного транспорту, вантажу тощо), представленої Користувачем на Сайті (ііі) будь-які (прямі, непрямі, подальші або штрафні) збитки, шкоду або витрати, понесені, прийняті або оплачені Вами та які виникли в зв'язку або в результаті використання, неможливості використання або перерви в роботі Сайту та/або Сервісів (іv) (особисті) тілесні ушкодження, смерть, псування майна або інші (прямі, непрямі, подальші або штрафні) збитки, шкоду або витрати, понесені, прийняті або оплачені Вами внаслідок (юридичних) дій, помилок, порушень, недбалості, умисних неправомірних дій, бездіяльності, невиконання, неправильного трактування, правопорушень Користувачів, чиї продукти або послуги (прямо чи опосередковано) доступні, пропонуються або просуваються на або через Сайт, включаючи будь-яке (часткове) скасування, страйк, форс-мажорні обставини або будь-які інші неконтрольовані нами події.

 

3.10. Завантажуючи фотографії/зображення в нашу систему (наприклад, як додаток до відгуку), ви підтверджуєте, гарантуєте і погоджуєтеся, що ви є власником авторських прав на ці фотографії/зображення та даєте свою згоду на використання компанією Ларді-Транс завантажених фотографій/зображень на Сайті , в публікаціях (розміщених онлайн і оффлайн), а також будь-яким іншим чином на розсуд Ларді-Транс. Ви надаєте Ларді-Транс невиключне, чинне в усьому світі, безвідкличне, безумовне й безстрокове право і дозвіл на використання, відтворення, відображення, копіювання, розповсюдження, ліцензування, передачу та розміщення фотографій/зображень будь-яким способом на розсуд Ларді-Транс. Компанія Ларді-Транс не є власником прав на завантажені фотографії/зображення і не схвалює їх будь-яким чином. Відповідальність за достовірність інформації, дійсність і право на використання всіх фотографій/зображень приймає на себе особа, яка завантажила фотографію/зображення. Ларді-Транс не здійснює премодерацію або якусь іншу попередню перевірку фотографій/зображень, що завантажуються Користувачами, і не несе ніякої відповідальності та зобов'язань щодо розміщених фотографій. Особа, яка завантажила фотографію, гарантує, що фотографії/зображення не містять віруси, троянські програми або файли, заражені вірусами, а також не містять ніяких порнографічних, незаконних, непристойних, образливих, неприйнятних або недоречних матеріалів і не порушують права третіх осіб (право інтелектуальної власності, авторські права або право на недоторканність приватного життя). Будь-які фотографії/зображення, які не відповідають вищевказаним критеріям, не будуть опубліковані та/або можуть бути видалені Ларді-Транс у будь-який час і без попереднього сповіщення.

 

4. Обліковий запис

 

4.1. Виконуючи дії із реєстрації облікового запису, Користувач гарантує, що він є належною мірою правоздатним, повністю дієздатним та/або, у відповідних випадках, уповноваженим Фірмою.

 

4.2. Користувач зобов’язується надавати в реєстраційних даних достовірну інформацію:

 • про Фірму, зокрема: найменування, юридичну та поштову адреси, реєстраційні (ідентифікаційний, податковий) коди (номери), телефонний номер, адресу електронної пошти, адресу веб-сайту за наявності, інші контактні дані, а також дані про здійснення підприємницької діяльності: дані про перебування фізичної особи-підприємця в процесі припинення підприємницької діяльності та дані про перебування юридичної особи у процесі припинення;
 • про фізичну особу, не суб'єкт господарювання, зокрема: прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний код, адреса реєстрації, контактні телефони;

та постійно підтримувати надавану інформацію в актуальному стані.

 

4.3. Користувач несе відповідальність і самостійно вживає заходів для убезпечення свого облікового запису на Сайті (включаючи контроль за зв’язкою логін-пароль, адресою електронної пошти тощо). Користувач несе повну відповідальність за всі дії, вчинені з використанням облікового запису Користувача. Користувач зобов’язується невідкладно сповістити Ларді-Транс про будь-які випадки несанкціонованого використання облікового запису Користувача третіми особами. Користувач зобов’язується не використовувати в реєстраційних даних інформацію, що може ввести в оману, зокрема, але не виключно: позначення, які відтворюють торговельні марки та/або комерційні найменування третіх осіб або є подібними до них до ступеня змішання; дані, що дублюють дані будь-якого іншого облікового запису.

 

4.4. Користувач зобов’язується не реєструвати та не використовувати одночасно більш ніж один обліковий запис.

 

4.5. Фірма зобов’язується використовувати обліковий запис виключно для задоволення потреб Фірми, безпосередньо пов’язаних із перевезенням вантажів.

 

4.6. Фізична особа, не суб'єкт господарювання, зобов'язується використовувати обліковий запис виключно для вдоволення особистих потреб, зокрема, але не виключно, пов'язаних із перевезенням вантажів.

 

4.7. Ларді-Транс залишає за собою право запитувати, як на індивідуальний розсуд, так і в рамках системи верифікації (атестації), підтвердження наданих Користувачем даних, і приймати рішення стосовно дійсності облікового запису Користувача на підставі результатів таких запитів.

 

4.8. Ларді-Транс залишає за собою право блокувати та/або скасувати (видалити) реєстрацію облікового запису Користувача, зокрема, але не виключно, у таких випадках:

 1. порушення наведених у цьому розділі умов реєстрації та/або використання облікового запису;
 2. порушення правил розміщення (повідомлення) та/або іншого використання інформації;
 3. успішні або неуспішні спроби обходу технічних засобів захисту інформації, що їх використовує Ларді-Транс при наданні Сервісів, різноманітного роду атаки, спрямовані проти Сайту, зокрема, але не виключно, із умисним використанням можливих помилок у скриптах Сайту.

 

4.9. Ларді-Транс залишає за собою право вести історію змін Користувачем будь-яких реєстраційних даних для облікового запису, з тим же рівнем доступу до історії змін, що й до самих даних. Будь-які дані, що їх збережено в історії змін для облікового запису, визнаються прийнятними і застосовними для встановлення будь-яких обставин, що пов’язані з обліковим записом та, крім того — у спірних та/або сумнівних випадках, за умови додаткового документального підтвердження Користувачем добросовісности зміни даних та користування обліковим записом до і після таких змін — посилаючих до моменту актуальності вказівки таких реєстраційних даних.

 

4.10. Ларді-транс залишає за собою право зберігати у своїх базах даних усі відомості, дані та інформацію, які були отримані від користувачів, самостійно розміщені користувачами або отримані з інших офіційних джерел. Ларді-Транс забезпечує конфіденційність зазначених відомостей, даних та інформації та їх збереження у відповідності до положень Політики конфіденційності, вимог національного законодавства та положень міжнародних нормативно-правових документів.

 

4.11. Видалення відомостей з баз даних Ларді-Транс здійснюється у відповідності до Політики конфіденційності, вимог національного законодавства та положень міжнародних нормативно-правових документів

 

4.12. Усі суперечки, що виникають у зв'язку з Сайтом та/або Сервісів і стороною яких є Ларді-Транс, повинні вирішуватися шляхом переговорів. У разі неможливості досягнення згоди шляхом переговорів, спір передається на розгляд компетентного суду, відповідно до вимог чинного законодавства України. Право, що застосовується: матеріальне і процесуальне право України.

 

5. Персональні дані та приватність

 

5.1. Користувач — фізична особа, що не є суб'єктом господарювання, цим надає Ларді-Транс згоду (дозвіл) на обробку персональних даних у відповідності до Політики конфіденційності. Зазначений дозвіл може бути відкликаний у будь-який час, шляхом звернення до адміністрації Ларді Транс такої фізичної особи за умови беззаперечного підтвердження її особи. У випадку відкликання дозволу на обробку, персональні дані такої фізичної особи зберігаються у базах даних Ларді-Транс та є недоступними для будь-яких третіх осіб, крім випадків, передбачених національним законодавством та положеннями міжнародних нормативно-правових документів. Видалення відомостей з баз даних Ларді-Транс здійснюється у відповідності до Політики конфіденційності, вимог національного законодавства та положень міжнародних нормативно-правових документів.

 

5.2. При розміщенні на Сайті, Користувачем (для Фірм) будь-якої інформації, що містить персональні дані третіх осіб. Користувач (для Фірм) гарантує, що кожна така дія не порушує встановлені законом та/або договором права третіх осіб, і зокрема гарантує, що на кожну таку дію поширюється забезпечена відповідальністю Користувача (Фірми) згода суб’єкта відповідних персональних даних.

 

5.3. Користувач несе самостійну відповідальність за коректність вибору, де такий застосовується, індивідуальних налаштувань приватності/публічності розміщуваної інформації при використанні в рамках Сервісів облікового запису Користувача, зокрема, але не виключно, для Сервісу зберігання документів (зображень). Це положення стосується рівною мірою як захисту персональних даних, так і захисту комерційної таємниці та/або іншої конфіденційної інформації.

 

5.4. При використанні Сайту та Сервісів Ларди-Транс заборонено розміщення персональних даних фізичної особи щодо расового чи етнічного походження, політичних поглядів, релігійних та інших філософських переконань, членства у профсоюзних організаціях, а також інформація щодо біометричних даних, даних про здоров’я, про особисте та сексуальне життя. У разі виявлення такої інформації, вона буде видалена адміністрацією без будь-яких додаткових повідомлень.

 

5.5. Ларді-Транс не несе відповідальність за будь-які наслідки використання персональних даних фізичної особи, що не є суб'єктом господарювання, іншими Користувачами у разі, якщо такі дані були самостійно розміщені цією фізичною особою із порушенням вимог цієї Угоди користувача та інших Правил та Умов використання Сайту та окремих Сервісів Ларді-Транс або стали відомі третім особам через недотримання самим користувачем Угоди користувача та Політики конфіденційності.

 

5.6. Для дотримання вимог національного законодавства та положень міжнародних нормативно-правових актів у Ларді-Транс призначено уповноважену особу з питань щодо захисту даних, зв’язок з якою здійснюється через сторінку «Контакти» або через адміністрацію Ларді-Транс.

 

6. Використання інформації Користувачем

 

6.1. Незалежно від використовуваних каналів комунікації з іншими Користувачами та/або Ларді-Транс, Користувач зобов’язується дотримуватися загальноприйнятих норм ввічливості.

 

6.2. Користувач зобов’язується не використовувати, без спеціального дозволу Ларді-Транс, Сайт та/або Сервіси для повідомлення будь-якого виду рекламної інформації та/або для масового повідомлення будь-якої інформації, що не відповідає тематиці Сайту (Сервісів).

 

6.3. Користувач зобов'язується не здійснювати недобросовісних дій, спрямованих проти інших Користувачів та/або Ларді-Транс, зокрема, але не виключно, повідомлення з використанням Сайту/Сервісів будь-якої інформації із зазначенням, без достатніх на те повноважень, реєстраційних, персональних або контактних даних інших осіб, а також будь-яке інше повідомлення інформації, що може ввести в оману щодо справжньої особистості фізичної особи або достовірних даних про фірму, відносин представництва між Користувачами та/або намірів користувачів. Користувач розуміє, що подібні дії можуть також бути кваліфіковані як шахрайство і таким чином бути кримінально караними.

 

6.4. Фізичні особи, які не є суб'єктом господарювання, мають право на експорт своїх персональних даних, якщо їм необхідна копія цих даних або вони планують використовувати цю інформацію на сторонніх сервісах. Експорт персональних даних фізичної особи, яка не є суб'єктом господарювання, здійснюється адміністрацією Ларді-Транс на підставі звернення такої фізичної особи за умови беззастережного підтвердження її особистості.

 

6.5. Ларді-Транс є власником виключних прав інтелектуальної власності на компіляцію даних (бази даних), доступ до яких надається Користувачеві у рамках Сервісів, зокрема, але не виключно, компіляції даних про заявки, про вантажі, що пропонуються для перевезення, та/або про наявність вільного вантажного транспорту. Користувачеві надається невиключне право використовувати вищевказані результати інтелектуальної діяльності, права на які належать Ларді-Транс, виключно для задоволення своїх потреб, безпосередньо пов’язаних із перевезенням вантажів. Усі права на використання (способи використання) компіляцій даних, не вказані прямо у цій Угоді як надані Користувачеві, вважаються не наданими Користувачеві та зберігаються за Ларді-Транс. Зокрема, але не виключно, Користувач не вправі здійснювати відтворення та/або розповсюдження об’єктів інтелектуальної власності Ларді-Транс будь-якими прямо не обумовленими у цій Угоді способами.

 

7. Права інтелектуальної власності

 

7.1. За відсутності іншої домовленості, все програмне забезпечення, необхідне для надання наших Сервісів та/або яке використовується на нашому Сайті, і права на інтелектуальну власність (включаючи авторські та суміжні з ними права) щодо контенту, інформації та матеріалів, розміщених на Сайті, належать компанії Ларді-Транс.

 

7.2. Ларді-Транс зберігає за собою виключне право володіння, користування і розпорядження (всі права на інтелектуальну власність) (стиль оформлення (включаючи функціонал)) Сайтом, на якому пропонуються Сервіси (у тому числі відгуки) і Ви не наділені правами копіювання, автоматичного або програмного зчитування/збору/аналізу даних, створення (гіпер-/зовнішніх) посилань, публікації, просування, маркетингу, інтеграції, використання, об'єднання чи іншого застосування контенту (включаючи будь-які його переклади та відгуки Користувачів) або нашого бренду та товарних знаків без нашого прямого письмового дозволу. У разі, якщо Ви (повністю або частково) використовуєте або поєднуєте наш (перекладений) контент (у тому числі відгуки Користувачів) або іншим чином володієте правом інтелектуальної власності на будь-який (перекладений) контент або відгуки Користувачів, цим Ви передаєте і поступаєтеся всіма правами на інтелектуальну власність такого роду на користь Ларді-Транс. Будь-яке незаконне використання або вчинення будь-яких з вищезазначених дій буде являти собою істотне порушення наших прав на інтелектуальну власність (включаючи авторські права і суміжні з ними права і права виробника бази даних).

 

7.3. Ларді-Транс є власником виключних прав інтелектуальної власності на компіляції даних (бази даних), доступ до яких надається Користувачеві в рамках Сервісів, зокрема, але не виключно, компіляції даних про заявки, про вантажі, пропоновані до перевезення, та/або про наявність вільного вантажного транспорту. Користувачеві надається невиключне право використовувати вищевказані результати інтелектуальної діяльності, права на які належать Ларді-Транс, виключно для задоволення своїх потреб, безпосередньо пов'язаних з перевезенням вантажів. Усі права на використання (способи використання) компіляцій даних, які не вказані прямо в цій Угоді як надані Користувачеві, вважаються не наданими Користувачеві і зберігаються за Ларді-Транс. Зокрема, але не виключно: Користувач не має права здійснювати відтворення та/або розповсюдження об'єктів інтелектуальної власності Ларді-Транс будь-якими прямо не обумовленими в цій Угоді способами.

 

8. Склад та чинність Угоди Користувача

 

8.1. Для уникнення різнотлумачень, викладені вище правила є загальними і поширюються на всі Сервіси/розділи Сайту, зокрема, але не виключно: розміщення заявок про вантажі, що пропонуються для перевезення, та/або про наявність вільного вантажного транспорту, розміщення відгуків у "Зоні надійності", Автомаркет, Форум.

 

8.2. Перераховані нижче документи та/або супровідні інструкції до функціоналу на відповідних сторінках Сайту встановлюють спеціальні правила користування окремими Сервісами і є невід’ємною частиною цієї Угоди:

 1. Послуги та ціни
 2. Правила розміщення Заявок
 3. Правила Зони надійності
 4. Правила перевірки достовірності облікового запису
 5. Політика конфіденційності
 6. Правила Форуму

 

9. Контакт з Ларді-Транс

 

9.1. Інформацію про те, яким чином зв’язатися з Нами, розміщено на сторінці "Контакти". Ви також можете використовувати окрему веб-форму "Звернутися до служби підтримки" або Чат підтримки.

 

9.2. При виявленні явищ, що, як припускається, є несправностями або інших явищ, які відрізняються від уявлень про звичайну роботу Сайту та/або Сервісів, Ми також рекомендуємо перевіряти розділ "Новини Сайту".

 

9.3. Ви розумієте та погоджуєтеся з тим, що в інтересах Ваших і Наших, так само як і всіх інших добросовісних сторін, які можуть бути залучені до різноманітних питань, Ми маємо право здійснювати запис телефонних розмов зі службою підтримки.

 

Дата останнього оновлення: 2021-08-18