1. Визначення

 

1.1. Користувач або Ви — фізична особа, фірма та її представники, які здійснюють доступ до Сайту та/або користування Сервісами.

 

1.2. Фізична особа — людина, яка володіє громадянською правоздатністю та повною громадянською дієздатністю, яка не є суб'єктом господарювання та яка використовує Сайт та/або Сервіси для особистих потреб та виключно від свого ім'я.

 

1.3. Фірма — комерційний суб’єкт ("суб’єкт господарювання"), юридична або фізична особа-підприємець, що здійснює комерційну діяльність із використанням Сайту та/або Сервісів.

 

1.4. Сайт — "Транспортно-інформаційний сервер lardi-trans.com", інформаційний ресурс, доступний в мережі Інтернет із використанням доменного імені lardi-trans.com (у т.ч. також за допомогою інших доменних імен, що спрямовують на lardi-trans.com).

 

1.5. Ларді-Транс або Ми — товариство з обмеженою відповідальністю "Ларді", особа, що зареєстрована та діє за законодавством України, код ЄДР 30516477.

 

1.6. Сервіс/Сервіси — інформаційні послуги, що надаються Користувачеві (Фірмі) за допомогою Сайту та/або іншим способом (зокрема, але не виключно, за допомогою e-mail розсилання) із легітимним використанням торговельних марок "Lardi-Trans", "Ларді-Транс" та/або інших подібних (похідних) позначень, а також відповідні функціональні розділи Сайту та способи надання послуг.

 

2. Загальні положення

 

2.1. Ця Угода Користувача (далі — "Угода") регулює між Вами, а також Фірмою, представником якої Ви є, з однієї сторони, та Ларді-Транс, з іншої сторони, відносини, що виникають в результаті функціонування Сайту та/або надання Сервісів. Зокрема, але не виключно, ця Угода встановлює умови та правила надання Сайту та/або Сервісів.

 

2.2. Ця Угода (включно з Правилами та Умовами використання окремих Сервісів, які є частиною Угоди), в міру принципової застосовності відповідних положень до безоплатного/незареєстрованого доступу, поширює свою чинність як на зареєстрованих, так і на незареєстрованих Користувачів Сайту.

 

2.3. Кожен представник, до тих пір, поки немає достатніх підстав вважати інакше, вважається належним чином уповноваженим представником відповідної Фірми, і якщо прямо не вказано інакше, розуміється також, що положення Угоди Користувача стосуються цієї Фірми в повному обсязі.

 

2.4. Ця Угода стає доступною Користувачеві при вході на Сайт. Використання Сайту, будь-яких Сервісів та/або реєстрація облікового запису означає підтвердження згоди Користувача з усіма умовами цієї Угоди та беззастережного їх прийняття.

 

2.5. Ларді-Транс залишає за собою право на власний розсуд змінювати Угоду в будь-який час без спеціального попереднього та/або наступного сповіщення Користувача. Чинна редакція Угоди завжди доступна за адресою http://lardi-trans.com/agreement/. Продовження використання Користувачем Сайту та/або Сервісів після будь-яких змін Угоди передбачає беззастережну згоду Користувача із такими змінами.

 

3. Обмежена відповідальність Ларді-Транс

 

3.1. Доступ до Сайту та Сервісів надається у тому вигляді, "як є", і Ларді-Транс не гарантує відповідність Сайту та/або Сервісів очікуванням та/або цілям Користувача.

 

3.2. Користувач розуміє та погоджується з тим, що Ларді-Транс має право, на власний розсуд і без спеціального повідомлення Користувача, змінювати набір доступних йому Сервісів та/або функціоналу Сайту.

 

3.3. Фізична особа, не суб'єкт господарювання, як Користувач Сайту та його Сервісів, розуміє та погоджується з тим, що з огляду на свій юридичний статус його доступ до Сервісів та/або функціоналу Сайту, у зв'язку з їх неактуальністю для Користувача, має ряд обмежень, у тому числі: в розміщенні заявок та відгуків, додаванні контактів , бренду, логотипу тощо -перелік яких Ларді-Транс вправі змінювати на свій розсуд і без спеціального сповіщення такого Користувача.

 

3.4. Користувач  розуміє та погоджується з тим, що Ларді-Транс не гарантує 100% безпомилкову та безперебійну роботу Сайту та/або Сервісів і не несе відповідальності за будь-яку можливу шкоду, заподіяну Користувачеві та/або третім особам технічними збоями апаратного та/або програмного забезпечення на будь-якій стороні.

 

3.5. Користувач розуміє та погоджується з тим, що Ларді-Транс не гарантує достовірність інформації (зокрема, але не виключно, заявок про вантажі, що пропонуються для перевезення, та/або про наявність вільного вантажного транспорту), розміщеної на Сайті третіми особами, і не несе відповідальності за будь-яку можливу шкоду, заподіяну Користувачеві та/або третім особам у результаті використання Сайту/Сервісів.

 

3.6. Користувач розуміє та погоджується з тим, що Ларді-Транс не несе відповідальності за достовірність рекламної інформації, розміщеної на Сайті, та за якість рекламованих товарів/послуг.

 

3.7. Ларді-Транс залишає за собою право у будь-який час на власний розсуд призупиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до Сайту або до окремих Сервісів, зокрема, але не виключно, у разі порушення Користувачем цієї Угоди та/або застосовного законодавства. При цьому, у разі порушень за вини Користувача, Ларді-Транс не несе обов’язку з повернення коштів, сплачених за доступ до Сервісів, та/або відшкодування збитків.

 

4. Обліковий запис

 

4.1. Виконуючи дії із реєстрації облікового запису, Користувач гарантує, що він є належною мірою правоздатним, повністю дієздатним та/або, у відповідних випадках, уповноваженим Фірмою.

 

4.2. Користувач зобов’язується надавати в реєстраційних даних достовірну інформацію:

 • про Фірму, зокрема: найменування, юридичну та поштову адреси, реєстраційні (ідентифікаційний, податковий) коди (номери), телефонний номер, адресу електронної пошти, адресу веб-сайту за наявності, інші контактні дані, а також дані про здійснення підприємницької діяльності: дані про перебування фізичної особи-підприємця в процесі припинення підприємницької діяльності та дані про перебування юридичної особи у процесі припинення;
 • про фізичну особу, не суб'єкт господарювання, зокрема: прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний код, адреса реєстрації, контактні телефони;

та постійно підтримувати надавану інформацію в актуальному стані.

 

4.3. Користувач несе відповідальність і самостійно вживає заходів для убезпечення свого облікового запису на Сайті (включаючи контроль за зв’язкою логін-пароль, адресою електронної пошти тощо). Користувач несе повну відповідальність за всі дії, вчинені з використанням облікового запису Користувача. Користувач зобов’язується невідкладно сповістити Ларді-Транс про будь-які випадки несанкціонованого використання облікового запису Користувача третіми особами. Користувач зобов’язується не використовувати в реєстраційних даних інформацію, що може ввести в оману, зокрема, але не виключно: позначення, які відтворюють торговельні марки та/або комерційні найменування третіх осіб або є подібними до них до ступеня змішання; дані, що дублюють дані будь-якого іншого облікового запису.

 

4.4. Користувач зобов’язується не реєструвати та не використовувати одночасно більш ніж один обліковий запис.

 

4.5. Фірма зобов’язується використовувати обліковий запис виключно для задоволення потреб Фірми, безпосередньо пов’язаних із перевезенням вантажів.

 

4.6. Фізична особа, не суб'єкт господарювання, зобов'язується використовувати обліковий запис виключно для вдоволення особистих потреб, зокрема, але не виключно, пов'язаних із перевезенням вантажів.

 

4.7. Ларді-Транс залишає за собою право запитувати, як на індивідуальний розсуд, так і в рамках системи верифікації (атестації), підтвердження наданих Користувачем даних, і приймати рішення стосовно дійсності облікового запису Користувача на підставі результатів таких запитів.

 

4.8. Ларді-Транс залишає за собою право блокувати та/або скасувати (видалити) реєстрацію облікового запису Користувача, зокрема, але не виключно, у таких випадках:

 1. порушення наведених у цьому розділі умов реєстрації та/або використання облікового запису;
 2. порушення правил розміщення (повідомлення) та/або іншого використання інформації;
 3. успішні або неуспішні спроби обходу технічних засобів захисту інформації, що їх використовує Ларді-Транс при наданні Сервісів, різноманітного роду атаки, спрямовані проти Сайту, зокрема, але не виключно, із умисним використанням можливих помилок у скриптах Сайту.

 

4.9. Ларді-Транс залишає за собою право вести історію змін Користувачем будь-яких реєстраційних даних для облікового запису, із тим самим рівнем публічності доступу до історії змін, що й до самих даних. Будь-які дані, що їх збережено в історії змін для облікового запису, визнаються релевантними для встановлення будь-яких формально значущих фактів та стосунків, що пов’язані з обліковим записом та, крім того — у спірних та/або сумнівних випадках, за умови додаткового документального підтвердження Користувачем добросовісности зміни даних та користування обліковим записом до і після таких змін — посилаючих до моменту актуальності вказівки таких реєстраційних даних.

 

4.10. Ларді-транс залишає за собою право зберігати у своїх базах даних усі відомості, дані та інформацію, які були отримані від користувачів, самостійно розміщені користувачами або отримані з інших офіційних джерел. Ларді-Транс забезпечує конфіденційність зазначених відомостей, даних та інформації та їх збереження у відповідності до положень Політики конфіденційності, вимог національного законодавства та положень міжнародних нормативно-правових документів.

 

4.11. Видалення відомостей з баз даних Ларді-Транс здійснюється у відповідності до Політики конфіденційності, вимог національного законодавства та положень міжнародних нормативно-правових документів

 

5. Персональні дані та приватність

 

5.1. Користувач — фізична особа, що не є суб'єктом господарювання, цим надає Ларді-Транс згоду (дозвіл) на обробку персональних даних у відповідності до Політики конфіденційності. Зазначений дозвіл може бути відкликаний у будь-який час, шляхом звернення до адміністрації Ларді Транс такої фізичної особи за умови беззаперечного підтвердження її особи. У випадку відкликання дозволу на обробку, персональні дані такої фізичної особи зберігаються у базах даних Ларді-Транс та є недоступними для будь-яких третіх осіб, крім випадків, передбачених національним законодавством та положеннями міжнародних нормативно-правових документів. Видалення відомостей з баз даних Ларді-Транс здійснюється у відповідності до Політики конфіденційності, вимог національного законодавства та положень міжнародних нормативно-правових документів.

 

5.2. При наданні, зокрема, але не виключно, при розміщенні на Сайті, Користувачем (для Фірм) будь-якої інформації, що містить персональні дані третіх осіб. Користувач (для Фірм) гарантує, що кожна така дія не порушує встановлені законом та/або договором права третіх осіб, і зокрема гарантує, що на кожну таку дію поширюється забезпечена відповідальністю Користувача (Фірми) згода суб’єкта відповідних персональних даних.

 

5.3. Користувач несе самостійну відповідальність за коректність вибору, де такий застосовується, індивідуальних налаштувань приватності/публічності розміщуваної інформації при використанні в рамках Сервісів облікового запису Користувача, зокрема, але не виключно, для Сервісу зберігання документів (зображень). Це положення стосується рівною мірою як захисту персональних даних, так і захисту комерційної таємниці та/або іншої конфіденційної інформації.

 

5.4. При використанні Сайту та Сервісів Ларди-Транс заборонено розміщення персональних даних фізичної особи щодо расового чи етнічного походження, політичних поглядів, релігійних та інших філософських переконань, членства у профсоюзних організаціях, а також інформація щодо біометричних даних, даних про здоров’я, про особисте та сексуальне життя. У разі виявлення такої інформації, вона буде видалена адміністрацією без будь-яких додаткових повідомлень.

 

5.5. Ларді-Транс не несе відповідальність за будь-які наслідки використання персональних даних фізичної особи, що не є суб'єктом господарювання, іншими Користувачами у разі, якщо такі дані були самостійно розміщені цією фізичною особою із порушенням вимог цієї Угоди користувача та інших Правил та Умов використання Сайту та окремих Сервісів Ларді-Транс або стали відомі третім особам через недотримання самим користувачем Угоди користувача та Політики конфіденційності.

 

5.6. Для дотримання вимог національного законодавства та положень міжнародних нормативно-правових документів у Ларді-Транс призначено уповноважену особу з питань щодо захисту даних, зв’язок з якою здійснюється через сторінку «Контакти» або через адміністрацію Ларді-Транс.

 

6. Використання інформації Користувачем

 

6.1. Незалежно від використовуваних каналів комунікації з іншими Користувачами та/або Ларді-Транс, Користувач зобов’язується дотримуватися загальноприйнятих норм ввічливості.

 

6.2. Користувач зобов’язується не використовувати, без спеціального дозволу Ларді-Транс, Сайт та/або Сервіси для повідомлення будь-якого виду рекламної інформації та/або для масового повідомлення будь-якої інформації, що не відповідає тематиці Сайту (Сервісів).

 

6.3. Завантажуючи будь-яким способом будь-які документи та/або зображення на Сайт, Користувач гарантує, що:

 1. Користувач має право використовувати документ/зображення для тих цілей, для яких воно завантажується на Сайт, не порушуючи прав (зокрема, але не виключно, прав інтелектуальної власності) третіх осіб, зокрема, закріплених будь-якими договірними зобов’язаннями Користувача;
 2. завантаження документу/зображення до публічного доступу не порушує публічно-правових інтересів (зокрема, але не виключно, застосовного кримінального права).

 

6.4. Користувач зобов’язується не вчиняти недобросовісних дій, спрямованих проти інших Користувачів та/або Ларді-Транс, зокрема, але не виключно, повідомлення з використанням Сайту/Сервісів будь-якої інформації із наведенням, без достатніх на те повноважень, реєстраційних, персональних або контактних даних інших осіб, а також будь-якого іншого повідомлення інформації, що може ввести в оману стосовно істинної особистості фізичної особи або достовірних даних про Фірму, відносин представництва між Користувачем та/або намірів Користувачів. Користувач розуміє, що подібні дії можуть також бути кваліфіковані як шахрайство і таким чином бути кримінально караними.

 

6.5. Ларді-Транс є власником виключних прав інтелектуальної власності на компіляцію даних (бази даних), доступ до яких надається Користувачеві у рамках Сервісів, зокрема, але не виключно, компіляції даних про заявки, про вантажі, що пропонуються для перевезення, та/або про наявність вільного вантажного транспорту. Користувачеві надається невиключне право використовувати вищевказані результати інтелектуальної діяльності, права на які належать Ларді-Транс, виключно для задоволення своїх потреб, безпосередньо пов’язаних із перевезенням вантажів. Усі права на використання (способи використання) компіляцій даних, не вказані прямо у цій Угоді як надані Користувачеві, вважаються не наданими Користувачеві та зберігаються за Ларді-Транс. Зокрема, але не виключно, Користувач не вправі здійснювати відтворення та/або розповсюдження об’єктів інтелектуальної власності Ларді-Транс будь-якими прямо не обумовленими у цій Угоді способами.

 

6.6. Фізичні особи, що не є суб'єктом господарювання, мають право на експорт своїх персональних даних, якщо їм необхідна копія цих даних або вони планують використовувати цю інформацію у сторонніх сервісах. Експорт персональних даних фізичної особи, що не є  що не є суб'єктом господарювання, здійснюється адміністрацією Ларді-Транс на підставі звернення такої фізичної особи за умови беззаперечного підтвердження її особи.

 

6.7. Фізичні особи, що не є  що не є суб'єктом господарювання, мають право на видалення своїх персональних даних у випадках, передбачених положеннями національного законодавства та положень міжнародних нормативно-правових документів, інформація буде видалена повністю або частково. Видалення персональних даних фізичної особи, що не є суб'єктом господарювання, здійснюється особисто Користувачем на його особистій сторінці та/або адміністрацією Ларді-Транс на підставі звернення такої фізичної особи за умови беззаперечного підтвердження її особи.

 

7. Склад та чинність Угоди Користувача

 

7.1. Для уникнення різнотлумачень, викладені вище правила є загальними і поширюються на всі Сервіси/розділи Сайту, зокрема, але не виключно: розміщення заявок про вантажі, що пропонуються для перевезення, та/або про наявність вільного вантажного транспорту, розміщення відгуків у "Зоні надійності", Автомаркет, Форум.

 

7.2. Перераховані нижче документи та/або супровідні інструкції до функціоналу на відповідних сторінках Сайту встановлюють спеціальні правила користування окремими Сервісами і є невід’ємною частиною цієї Угоди:

 1. Послуги та ціни
 2. Правила розміщення Заявок
 3. Правила Зони надійності
 4. Правила розміщення відгуків
 5. Політика конфіденційності
 6. Правила Форуму

 

8. Контакт з Ларді-Транс

 

8.1. Інформацію про те, яким чином зв’язатися з Нами, розміщено на сторінці "Контакти". Ви також можете використовувати окрему веб-форму "Звернутися до служби підтримки" або Чат підтримки.

 

8.2. При виявленні явищ, що, як припускається, є несправностями або інших явищ, які відрізняються від уявлень про звичайну роботу Сайту та/або Сервісів, Ми також рекомендуємо перевіряти розділ "Новини Сайту".

 

8.3. Ви розумієте та погоджуєтеся з тим, що в інтересах Ваших і Наших, так само як і всіх інших добросовісних сторін, які можуть бути залучені до різноманітних питань, Ми маємо право здійснювати запис телефонних розмов зі службою підтримки.

 

Дата останнього оновлення: 2018-05-24