Формула розрахунку балу облікового запису Користувача в Рейтингу надійності

Ваше право розміщувати відгуки і претензії

Правила розміщення відгуків і скарг

Правила розміщення та оскарження претензій

Правила подання та розгляду скарг на користувачів

 

 

Формула розрахунку балу облікового запису Користувача в Рейтингу надійності

 

Бал облікового запису Користувача в Рейтингу надійності розраховується як сума балів за такими критеріями:

 

Відгуки*

У розрахунок потрапляють позитивні відгуки за останні 24 місяці й негативні за останні 36 місяців, максимальне значення: 10 балів. Міжнародні перевезення враховуються з коефіцієнтом (х1.5) незалежно від того, позитивний відгук чи негативний.

   
Претензії Мінус 0,25 бала Рейтингу надійності за кожну відкриту претензію (незалежно від дати її створення).
   
Профіль перевірено

Профіль перевіряється при оплаті з р/р ФОП/ТОВ, за ЕЦП, або при отриманні нотаріально завірених копій документів. Максимальне значення: 2.0 бала.

   
Дата реєстрації на сайті

Повних років з ""Ларді-Транс"":
(0-1) - 0.0 бал.,
(1-2) - 0.2 бал.,
(2-3) - 0.4 бал.,
(3-4) - 0.6 бал.,
(4-5) - 0.8 бал.,
(5-6) - 1 бал.,
(6-7) - 1.2 бал.,
(7-8) - 1.4 бал.,
(8-9) - 1.6 бал.,
(9-10) 1.8 - бал.,
≥10 - 2 бал.

   
Є партнером

За кожне додання фірми у список ""Мої партнери"" іншою фірмою +0.01 бал. Максимальне значення: 1 бал (100 партнерів).

   

Скільки років не змінювалася назва

Повних років:
(0-2) - 0.0 бал.,
(2-3) - 0.2 бал.,
(3-4) - 0.3 бал.,
(4-5) - 0.4 бал.,
(5-6) - 0.5 бал.,
(6-7) - 0.6 бал.,
(7-8) - 0.7 бал.,
(8-9) - 0.8 бал.,
(9-10) - 0.9 бал.,
≥10 - 1 бал.
   
Усього  16,5

 

Коли декілька облікових записів Користувачів мають однаковий бал, ранжування у Рейтингу надійності виконується за особливою формулою з використанням довірчого інтервалу Вільсона для врахування як частки позитивних відгуків, так і загальної кількості отриманих відгуків.

 

 

Ваше право розміщувати відгуки і претензії

 

Вам надається можливість розміщувати відгуки та претензії на інші Фірми (відповідні облікові записи) при виконанні наступних умов:

1. використання платного пакету Сервісів; а також

2. одне з наступних:

 1. дійсність статусу успішного проходження Перевірки профілю; або
 2. дійсність бала Рейтингу надійності не нижче 4.

 

 

Правила розміщення відгуків і скарг

 

1. Першочерговим адресатом надання сторонами відгуку, заперечень, доказів тощо, є не адміністрація Ларді-Транс, а транспортна спільнота. Розміщення відгуків є пост-модерованим, тобто перевірка відгуків модератором, зокрема, за заявою отримувача відгуку, відбувається після розміщення відгуку до публічного доступу. Ми апріорі покладаємося на вашу добросовісність та коректність.

 

2. Відгук повинен стосуватись безпосередніх відносин між автором відгуку та користувачем, щодо якого розміщується відгук. Відгук не може ґрунтуватись на недостовірній інформації або інформації, яка стала відома автору відгуку з невідомих джерел або джерел, які неможливо перевірити.

 

3. Відгуки не оцінюються модератором Ларді-Транс у категоріях "правдивості" (модератор не має змоги та повноважень детально вивчати стосунки між сторонами, окрім тих, які забезпечує веб-сайт і форум Ларді-Транс). Водночас, Ларді-Транс вітає публічні висловлювання зі сторони як автора, так і отримувача відгуку, із вказівкою на відповідність або невідповідність дійсності конкретних обставин з наведенням доказів і аргументів.

 

4. Відповідальність за зміст відгуку несе користувач, який розмістив його і який, згідно з чинним законодавством України, є автором відповідного інформаційного повідомлення (відгуку).

 

5. Особа, яка поширює інформацію, несе тягар доведення її достовірності й правдивості, в разі оскарження відгуку в суді згідно з українським законодавством. Також оціночні судження не можуть спростовуватися або доводитися, оскільки є особистою думкою автора відгуку; "відповідати" або "не відповідати" дійсності можуть тільки фактичні обставини. Крім того, Ларді-Транс не є судовим органом і не уповноважений розглядати суперечки між користувачами по суті.

 

6. Виходячи із принципової неможливості перевіряти достовірність і правдивість інформації у відгуку, модератор оцінює відгуки, за критеріями добросовісності, відповідності вимогам чинного законодавства України та наявності або відсутності порушень чинного законодавства України, Угоди користувача Ларді-Транс і Правил розміщення відгуків Ларді-Транс.

 

7. Відгук підлягає видаленню, у разі:

7.1 якщо модератор має достатні підстави вважати, що автор відгуку розмістив його з недобросовісними намірами;

7.2 якщо відгук містить образи і погрози, ненормативну лексику та/або завуальовану ненормативну лексику (зокрема, але не виключно, слова (фрази) ненормативної лексики;

7.3 набрання законної сили рішенням суду України про неправдивість інформації в розміщеному відгуку на сайті Ларді-Транс та/або про її спростування.

 

8. Відгуки щодо користувача видаляються у повному обсязі у разі зміни у профілі користувача ідентифікаційного коду фізичної особи – підприємця або коду ЄДРПОУ юридичної особи, що свідчить про зміну суб’єкта господарювання.

 

9. Добросовісність автора відгуку припускається від початку. Модератор може розглядати питання про недобросовісність:

 1. для негативних відгуків — за ініціативою отримувача відгуку, за винятком наявності у відгуку образ. Образливі висловлювання у відгуку (у т.ч. у подальших коментарях від автора) є безумовною підставою для видалення відгуку, незважаючи на суть питання;
 2. для позитивних відгуків — за ініціативою власною та/або будь-якого Користувача.

 

10. Розглядаючи питання про недобросовісність відгуку за наявності оспорювання або сумнівів у достовірності викладеної інформації, модератор має право запитувати в автора копії документів, що підтверджують відповідні стосунки між автором та отримувачем відгуку, для подальшого винесення суджень щодо добросовісності на підставі отриманих документів, якщо автор відгуку не додав документів від початку. Надання автором відгуку документів не є обов’язковим, якщо відповідні стосунки між сторонами відгуку підтверджуються даними, пов’язаними із оформленням відповідної заявки на Сайті та її акцептування другою стороною.

 

11. При оцінці недобросовісності в розміщенні відгуку, модератор може брати до уваги, зокрема, але не виключно, такі фактори:

 1. явно та об’єктивно встановлена недостовірність інформації (фактів) у відгуку;
 2. брак доказів наявності стосунків між автором та отримувачем відгуку;
 3. ненадання автором відгуку, за відповідним запитом, будь-яких документів, що вказують на будь-які стосунки між автором та отримувачем відгуку;
 4. заяви отримувача відгуку про неавтентичність підписів/печаток на доданих автором відгуку документах, за наявності у модератора Ларді-Транс достатніх підстав вважати, що такі заяви є справедливими;
 5. розміщення автором більш ніж одного відгуку стосовно одного перевезення;
 6. наявність у відгуку образ;
 7. історія взаємних стосунків сторін між собою та з іншими користувачами Ларді-Транс.

 

12. Зловживання правом розміщувати відгуки може тягти за собою його позбавлення. Підставами для відключення можливості розміщувати відгуки є системні прояви недобросовісності при розміщенні відгуків, зокрема, але не виключно, масове розміщення та/або звернення до інших Користувачів із пропозиціями розміщення недостовірних відгуків. Строк позбавлення права розміщувати відгуки визначається у кожному разі з урахуванням усіх обставин на розсуд Ларді-Транс.

 

13. Ларді-Транс не є судовою інстанцією і не є експертною установою. У суперечливих ситуаціях, думка модератора в оцінці (не-)добросовісності спочатку приймається як особисте судження, що не підлягає оскарженню, не для цілей вирішення спору або використання як доказу, а для цілей вирішення питання про відображення відгуку на Ларді-Транс.

 

14. Після прийняття рішення модератором, адміністрація Ларді-Транс може вибірково переглядати рішення і вступати до подальшого обговорення доречності відгуку виключно на власний розсуд, за винятком випадків появи нововиявлених обставин (рішення суду тощо). Сторони відгуку не обмежені в праві надавати спільноті подальші заяви.

 

15. При розміщенні негативного відгуку, Ларді-Транс, у відповідності до українського законодавства, в усіх випадках надає отримувачу відгуку можливість публічної відповіді, для чого належить використовувати функціонал коментарів, для можливого спростування негативної інформації наведенням конкретних фактів по суті питання. Коментарі модеруються, образи та неконструктивний "флейм" можуть бути видалені.

 

16. Автор відгуку має принципове право відкликати відгук.

 

17. У разі, якщо автор відгука видаляє свій негативний відгук протягом 14 календарних днів з дати його розміщення, то такий відгук не впливає на статистику видалених відгуків в паспорті надійності одержувача відгука.

 

18. Ларді-Транс завжди вітає дружнє вирішення суперечок, і так само завжди виконує рішення судів відповідної юрисдикції.

 

 

Правила розміщення та оскарження претензій

 

1. Ці Правила розміщення та оскарження претензій на транспортно-інформаційному сервері Ларді-Транс (далі по тексту «Сайт» або «Ларді-Транс») розроблені на основі вимог законодавства України і звичаїв ділової мови.

1.1. При цьому Сайт не підміняє собою суд або інший орган, уповноважений розглядати спори згідно з чинним законодавством України, а є лише інформаційною інтернет платформою, що сприяє у тому числі досудовому врегулюванню спорів, що вже виникли або потенційно можливих спорів між користувачами Сайту.

 

2. Стосовно до Ларді-Транс: Претензія — це перевірене інформаційне повідомлення, адресоване зареєстрованим користувачем Сайту іншому суб'єкту підприємницької діяльності, що містить фінансову вимогу про усунення порушень виконання норм законодавства України або договірного зобов'язання.

 

3. Стосовно до Ларді-Транс: претензія може бути тільки фінансовою (тобто будь-які інші порушення прав ‒ матеріальні (майнові), нематеріальні (немайнові) перед подачею претензії повинні бути виражені в фінансовому еквіваленті), а усуненням порушення є: або виплата повної/часткової суми претензії, або обопільне врегулювання без виплати.

 

4. Стосовно до Ларді-Транс: сторонами в Претензії є: Заявник (зареєстрований користувач Ларді-Транс, який подав Претензію; автор Претензії) і Порушник (зареєстрований користувач Ларді-Транс, до якого висувається вимога в Претензії; одержувач Претензії).

 

5. Обов'язкові елементи Претензії:

5.1. опис обставин і суті Претензії з обґрунтуванням суми Претензії (пояснення автора Претензії);

5.2. електронні копії документів, що підтверджують факт наявності договірних відносин та їх порушення (договір, заявка, ТТН, акт, виписка тощо);

5.3. точна сума Претензії;

5.4. скан копії документів, що підтверджують вимоги Заявника, викладені в Претензії.

 

6. Мета розміщення Претензії – інформування користувачів Ларді-Транс про наявність суперечки між конкретними користувачами Сайту та максимальне сприяння користувачам у вирішенні такої суперечки в досудовому порядку.

 

7. Після розміщення Претензії, вона може бути видалена лише сайтом Ларді-Транс.

 

8. Встановлений цим Положенням порядок розміщення та оскарження Претензій на Сайті є обов'язковим для всіх фізичних осіб і суб'єктів підприємницької діяльності, які обрали спосіб вирішення спірних взаємовідносин шляхом розміщення та/або оскарження Претензії на сайті Ларді-Транс.

 

9. Відповідальність за повноту і достовірність документації та/або інформації (відповідність інформації дійсності) несе виключно Заявник Претензії, що розмістив її.

9.1. У разі розміщення Заявником Претензії викладені факти в якій в подальшому не підтвердилися або виявилися помилковими, хибними, бездоказовими, такими, що спотворюють реальний стан речей (далі - «Неналежна Претензія»), Ларді-Транс такому Заявнику виносить попередження і бере під контроль його наступні Претензії, розміщені на Сайті.

9.2. У разі повторного розміщення Неналежної Претензії Ларді-Транс блокує можливість такого Заявника розміщувати Претензії на Сайті терміном на 1 (один) місяць з дати виявлення фактів, які свідчать про те, що ця Претензія відноситься до категорії Неналежних Претензій.

9.3. У разі, якщо Заявник втретє розмістив Неналежну Претензію на Сайті, Ларді-Транс блокує можливість такого Заявника розміщувати Претензії на Сайті терміном на 12 (дванадцять) місяців з дати виявлення фактів, які свідчать про те, що ця Претензія відноситься до категорії Неналежних Претензій.

 

10. Ларді-Транс залишає за собою право відмовити в розміщенні Претензії або видалити Претензію в разі наявності будь-яких сумнівів у достовірності, точності та об'єктивності Претензії та/або документів, що додаються до Претензії. Ларді-Транс не перевіряє Претензію на відповідність або невідповідність дійсності, а також не перевіряє наявність або відсутність провини в діях автора і одержувача Претензії, тому що не має реальної можливості для здійснення такої перевірки.

 

11. Ларді-Транс може розмістити на Сайті Претензію Заявника на його прохання у разі, якщо вона відповідає таким критеріям:

11.1. наявність необхідних документів, що підтверджують факт надання (ненадання) послуг, тобто підстав для Претензії;

11.2. відповідність юридичної або фізичної особи, зазначеної в документах, автору Претензії та зареєстрованому користувачу Ларді-Транс;

11.3. наявність на документах усіх необхідних та обов'язкових реквізитів та інформації;

11.4. перевірка тексту Претензії на відповідність Правилам розміщення та оскарження Претензій на Сайті.

 

12. Ларді-Транс не приймає до розгляду:

12.1. переписку за допомогою будь-яких месенджерів;

12.2. скріншоти з телефону (смс, дзвінки, контакти або будь-які інші повідомлення та інформацію);

12.3. фото, а також -аудіо та -відео записи, якщо вони не є невід'ємною частиною наданих документів;

12.4. платіжні доручення або документи про оплату без позначки банку;

12.5. документи з нечитабельним текстом або погано помітними текстом, печатками і графічними елементами;

12.6. документи в форматах *.doc, *.txt, *.xls та інших аналогічних форматах, що дозволяють редагування стандартними офісними програмами та їх аналогами.

 

13. Стислий опис можливих Претензій та обов'язкових документів до них

13.1. Можливі Претензії до перевізника:

Суть Претензії Обов'язкові документи, що додаються до Претензії
Запізнення на завантаження/ розвантаження - Договір, договір-заявка, замовлення або інший документ, що підтверджує договірні відносини з вантажоперевезення
- ТТН, CMR або інший документ, що підтверджує здійснення вантажоперевезення
або Судове рішення
Втрата, псування або нестача вантажу - Договір, договір-заявка, замовлення або інший документ, що підтверджує договірні відносини з вантажоперевезення
- ТТН, CMR або інший документ, що підтверджує здійснення вантажоперевезення
- Акт про втрату, псування або нестачу вантажу
- Документ, що підтверджує вартість вантажу
- Документ, що свідчить про оплату суми збитку, заподіяного вантажеві внаслідок перевезення
або Судове рішення
Викрадення вантажу - Договір, договір-заявка, замовлення або інший документ, що підтверджує договірні відносини з вантажоперевезення
- ТТН, CMR або інший документ, що підтверджує здійснення вантажоперевезення
- Документ, що підтверджує існування кримінального провадження (кримінальної справи) або офіційний лист з правоохоронних органів про прийняття заяви про викрадення вантажу
- Документ, що підтверджує вартість вантажу
або Судове рішення
Зрив завантаження - Договір, договір-заявка, замовлення або інший документ, що підтверджує договірні відносини з вантажоперевезення
- Документ, що підтверджує факт зриву завантаження
або Судове рішення
Стягнення матеріального збитку і моральної шкоди, судові витрати Судове рішення
Передоплата - Договір, договір-заявка, замовлення або інший документ, що підтверджує договірні відносини з вантажоперевезення
- Документ, який підтверджує переказ передоплати
або Судове рішення
Помилково сплачені кошти - Договір, договір-заявка, замовлення або інший документ, що підтверджує договірні відносини з вантажоперевезення
- Документи, що підтверджують платіж, у тому числі помилковий
або Судове рішення
Несплата послуг диспетчера - Договір, договір-заявка, замовлення або інший документ, що підтверджує договірні відносини з вантажоперевезення
- Документ, що підтверджує оплату коштів перевізнику, що включають у тому числі оплату послуг диспетчера
або Судове рішення

 

13.2 Можливі Претензії до замовника

Суть Претензії Обов'язкові документи, що додаються до Претензії
Зрив завантаження - Договір, договір-заявка, замовлення або інший документ, що підтверджує договірні відносини з вантажоперевезення
- Документ, що підтверджує факт зриву завантаження або Судове рішення
Простій (розвантаження/ вивантаження) - Договір, договір-заявка, замовлення або інший документ, що підтверджує договірні відносини з вантажоперевезення
- ТТН, CMR або інший документ, що підтверджує здійснення вантажоперевезення
- Документ, що підтверджує факт простою
або Судове рішення
Повна/часткова несплата послуг перевезення - Договір, договір-заявка, замовлення або інший документ, що підтверджує договірні відносини з вантажоперевезення
- Акт виконаних робіт (завірений усіма сторонами-учасниками договору) або ТТН або CMR або ТН (Транспортна накладна)) або інший документ, що підтверджує належне виконання вантажоперевезення
або Судове рішення
Стягнення матеріального збитку і моральної шкоди, судові витрати - Судове рішення

 

14. Під час перевірки тексту Претензії та документів, які додаються до Претензії, Ларді-Транс мають право:

14.1. направляти вимоги про усунення невідповідності Претензії цим Правилам;

14.2. запитувати будь-які інші документи, пов'язані з текстом і змістом Претензії. Ненадання таких документів на вимогу Ларді-Транс може бути підставою для відмови в розміщенні Претензії;

14.3. запитувати пояснення в автора Претензії;

14.4. відмовити в розміщенні Претензії у разі наявності будь-яких сумнівів у достовірності, точності та об'єктивності Претензії та/або документів, що додаються до Претензії;

14.5. видалити Претензію у випадках, передбачених цими Правилами або законодавством України.

 

15. Підстави для відмови в розміщенні Претензії або її видалення з Сайту:

15.1. відмова автора від розміщення Претензії;

15.2. відсутність будь-якого обов'язкового елемента Претензії, передбаченого цими Правилами, і недодання цього елемента Претензії автором протягом однієї доби з моменту запиту Ларді-Транс;

15.3. ненадання документів до Претензії, запитаних Ларді-Транс, протягом трьох діб з моменту запиту Ларді-Транс;

15.4. наявність у тексті образ і погроз, ненормативної лексики та/або завуальованої ненормативної лексики (зокрема, але не виключно, слова (фрази) ненормативної лексики, окремі літери в якій замінено іншими символами), пропаганди расової, національної та релігійної ворожнечі, а також будь-яких інших висловлювань, які порушують чинне законодавство України;

15.5. ненадання Заявником протягом двох діб документів, що підтверджують його позицію, викладену в Претензії;

15.6. отримання від Порушника документальних контраргументів (скарги), які спростовують твердження Заявника, викладені в Претензії;

15.7. наявність у Ларді-Транс будь-яких сумнівів у достовірності, точності та об'єктивності Претензії та/або документів, що додаються до Претензії;

15.8. в інших випадках, передбачених цими Правилами або нормами законодавства України.

 

16. Підстави для видалення Претензії:

16.1. вимога автора Претензії про її видалення,

16.2. задоволення скарги одержувача Претензії.

 

17. У разі визнання Претензії одержувачем або в разі виплати суми Претензії, така Претензія не підлягає видаленню, а змінюється її статус.

 

18. Порушник (одержувач Претензії) має право оскаржити Претензію.

 

19. Скарга на Претензію може бути подана тільки один раз.

 

20. Розгляд повторних скарг можливо на розсуд Ларді-Транс у разі наявності нових виняткових обставин.

 

21. Обов'язкові елементи скарги на Претензії:

21.1. опис обставин і суті скарги на Претензію;

21.2. електронні копії документів, що підтверджують скаргу на Претензію, або пояснення причин їх відсутності.

 

22. Скарга на Претензію розглядається протягом п'яти днів.

 

23. Під час розгляду скарги на претензію Ларді-Транс мають право:

23.1. направляти вимоги про усунення невідповідності скарги на Претензію цим Правилам;

23.2. запитувати в автора та/або одержувача Претензії будь-які інші документи, пов'язані з текстом і змістом скарги на Претензію і Претензії. Ненадання таких документів на вимогу Ларді-Транс може бути підставою для відмови в задоволенні скарги або для видалення Претензії;

23.3. запитувати пояснення в автора та/або одержувача Претензії;

23.4. відмовити в задоволенні скарги або видалити Претензію в разі наявності будь-яких сумнівів у достовірності, точності та об'єктивності Претензії та/або документів, що додаються до Претензії;

23.5. видалити Претензію у випадках, передбачених цими Правилами або законодавством України.

 

24. Висновки Ларді-Транс, зроблені під час розгляду Претензій і скарг на Претензії, не можуть використовуватися як доказ у суді й не мають заздалегідь встановленої юридичної сили.

 

25. У разі наявності зустрічної фінансової вимоги про усунення порушень виконання норм законодавства України або договірного зобов'язання, одержувач Претензії має право розмістити зустрічну Претензію, яка приймається і розміщується в тому випадку, якщо вимоги зустрічної Претензії стосуються тих самих взаємин між автором і одержувачем Претензії.

 

26. Деякі твердження користувачів Сайту можуть носити оціночний характер, за які Ларді-Транс відповідальності не несе.

 

27. Ці Правила діють для всіх зареєстрованих користувачів Ларді-Транс, які є авторами або одержувачами Претензії.

 

28. Ларді-Транс залишає за собою право змінювати ці Правила в будь-який момент. Чинними є Правила, які розміщено на сайті Ларді-Транс.

 

 

Правила подання та розгляду скарг на користувачів

 

1. На сайті Ларді-транс зареєстровані користувачі мають можливість подати скаргу на будь-якого користувача Ларді-Транс.

 

2. Підставою для подання скарги може бути: фіктивна реєстрація, невідповідність статусу "Власник вантажу", недостовірна реєстраційна інформація, повторна реєстрація, порушення правил розміщення інформації на сайті.

 

3. Подання скарги на користувача тягне за собою перевірку достовірності даних користувача, зазначених їм на сайті Ларді-Транс, і, на розсуд адміністрації сайту, перевірку наявності реєстраційних документів.

 

4. Скарги на користувача через відсутність оплати за перевезення, шахрайство, некоректну поведінку та з інших причин не підлягають розгляду по суті, оскільки звернення користувачів із подібними заявами здійснюється шляхом подання негативного відгуку на користувача на сайті Ларді-Транс.

 

5. Рішення адміністратора за скаргою є остаточним і перегляду не підлягає. Адміністратор сайту може відхилити будь-яку скаргу без обґрунтування причини.

 

6. Розміщення більше 10 скарг на добу може розглядатися адміністрацією сайту Ларді-Транс як порушення правил Угоди і може призвести до блокування можливості подавати скарги на певний період або безстроково.

 

7. Не допускається подання скарг із недобросовісними намірами або з метою нашкодити користувачеві сайту Ларді-Транс. У разі встановлення факту подання скарг із недобросовісними намірами або з метою нашкодити користувачеві сайту Ларді-Транс, право подавати скарги також може бути заблоковано на певний період або безстроково.

 

Дата останнього оновлення: 2021-08-18