1. Ці Правила розміщення та оскарження претензій на транспортно-інформаційному сервері Ларді-транс (далі по тексту «Сайт» або «Ларді-транс») розроблені на основі вимог законодавства України і звичаїв ділового обороту.

 

2. Стосовно до Ларді-транс: Претензія — це перевірене інформаційне повідомлення, адресоване зареєстрованим користувачем Сайту іншому суб'єкту підприємницької діяльності, що містить фінансову вимогу про усунення порушень виконання норм законодавства України або договірного зобов'язання.

 

3. Стосовно до Ларді-Транс: претензія може бути тільки фінансової (тобто будь-які інші порушення прав ‒ матеріальні (майнові), нематеріальні (немайнові) перед подачею претензії повинні бути виражені в фінансовому еквіваленті), а усуненням порушення є: або виплата повної/часткової суми претензії, або обопільне врегулювання без виплати.

 

4. Стосовно до Ларді-Транс: сторонами в Претензії є: Кредитор (зареєстрований користувач Ларді-Транс, який подав Претензію; автор Претензії) і Боржник (зареєстрований користувач Ларді-Транс, до якого висувається вимога в Претензії; одержувач Претензії).

 

5. Обов'язкові елементи Претензії:

5.1. опис обставин і суті Претензії з обґрунтуванням суми Претензії (пояснення автора Претензії);

5.2. електронні копії документів, що підтверджують факт наявності договірних відносин та їх порушення (договір, заявка, ТТН, акт, виписка тощо);

5.3. точна сума Претензії.

 

6. Мета розміщення Претензії – інформування користувачів Ларді-Транс про допущене порушення іншим суб'єктом підприємницької діяльності законодавства України, звичаїв ділового обороту або умов договору при здійсненні підприємницької діяльності в області вантажоперевезень і про наявність вимоги про фінансове стягнення.

 

8. Після розміщення Претензії, вона може бути видалена лише сайтом Ларді-Транс.

 

9. Встановлений цим Положенням порядок розміщення та оскарження Претензій на Сайті є обов'язковим для всіх фізичних осіб і суб'єктів підприємницької діяльності, які обрали як спосіб вирішення спірних взаємовідносин шляхом розміщення та/або оскарження Претензії на сайті Ларді-Транс.

 

10. Відповідальність за достовірність інформації (відповідність інформації дійсності) несе автор Претензії, який розмістив її.

 

11. Ларді-Транс залишає за собою право відмовити в розміщенні Претензії або видалити Претензію в разі наявності будь-яких сумнівів у достовірності, точності та об'єктивності Претензії та/або документів, що додаються до Претензії. Ларді-Транс не перевіряють Претензію на відповідність або невідповідність дійсності, а також не перевіряють наявність або відсутність провини в діях автора і одержувача Претензії, так як не мають реальної можливості для здійснення такої перевірки.

 

12. Подача і розміщення Претензії є безкоштовними.

 

13. Претензія на Сайті може бути розміщена тільки зареєстрованим користувачем Ларді-транс.

 

14. Перевірка тексту Претензії та документів, які додаються до Претензії, юристами Ларді-Транс перед її розміщенням (предмодерація), являє собою перевірку суті та обставин Претензії на відповідність вимогам законодавства України, поданим документам, зокрема:

14.1. наявність необхідних документів, що підтверджують факт надання (ненадання) послуг, тобто підстав для Претензії;

14.2. відповідність юридичної або фізичної особи, зазначеної в документах, автору Претензії та зареєстрованому користувачу Ларді-Транс;

14.3. наявність на документах усіх необхідних та обов'язкових реквізитів та інформації;

14.4. перевірка тексту Претензії на відповідність нормам чинного законодавства України та Правилам розміщення та оскарження Претензій на Сайті.

 

15. Ларді-Транс не приймає до розгляду:

15.1. переписку за допомогою будь-яких месенджерів;

15.2. скріншоти з телефону (смс, дзвінки, контакти або будь-які інші повідомлення та інформацію);

15.3. фото, а також -аудіо та -відео записи, якщо вони не є невід'ємною частиною наданих документів;

15.4. платіжні доручення або документи про оплату без позначки банку,

15.5. документи з нечитабельним текстом або погано помітними текстом, печатками і графічними елементами,

15.6. документи в форматах *.doc, *.txt, *.xls та інших аналогічних форматах, що дозволяють редагування стандартними офісними програмами та їх аналогами.

 

16. Стислий опис можливих Претензій та обов'язкових документів до них

16.1. Можливі Претензії до перевізника:

Суть Претензії Обов'язкові документи, що додаються до Претензії
Запізнення на завантаження/ розвантаження - Договір, договір-заявка, замовлення або інший документ, що підтверджує договірні відносини з вантажоперевезення
- ТТН, CMR або інший документ, що підтверджує здійснення вантажоперевезенн
або Судове рішення
Втрата, псування або нестача вантажу - Договір, договір-заявка, замовлення або інший документ, що підтверджує договірні відносини з вантажоперевезення
- ТТН, CMR або інший документ, що підтверджує здійснення вантажоперевезення
- Акт про втрату, псування або нестачу вантажу
- Документ, що підтверджує вартість вантажу
- Документ, що свідчить про оплату суми збитку, заподіяного вантажеві внаслідок перевезення
або Судове рішення
Викрадення вантажу - Договір, договір-заявка, замовлення або інший документ, що підтверджує договірні відносини з вантажоперевезення
- ТТН, CMR або інший документ, що підтверджує здійснення вантажоперевезення
- Документ, що підтверджує існування кримінального провадження (кримінальної справи) або офіційний лист з правоохоронних органів про прийняття заяви про викрадення вантажу
- Документ, що підтверджує вартість вантажу
або Судове рішення
Зрив завантаження - Договір, договір-заявка, замовлення або інший документ, що підтверджує договірні відносини з вантажоперевезення
- Документ, що підтверджує факт зриву завантаження
або Судове рішення
Стягнення матеріального збитку і моральної шкоди, судові витрати Судове рішення
Передоплата - Договір, договір-заявка, замовлення або інший документ, що підтверджує договірні відносини з вантажоперевезення
- Документ, який підтверджує переказ передоплати
або Судове рішення
Помилково сплачені кошти - Договір, договір-заявка, замовлення або інший документ, що підтверджує договірні відносини з вантажоперевезення
- Документи, що підтверджують платіж, у тому числі помилковий
або Судове рішення
Несплата послуг диспетчера - Договір, договір-заявка, замовлення або інший документ, що підтверджує договірні відносини з вантажоперевезення
- Документ, що підтверджує оплату коштів перевізнику, що включають у тому числі оплату послуг диспетчера
або Судове рішення

16.2 Можливі Претензії до замовника

Суть Претензії Обов'язкові документи, що додаються до Претензії
Зрив завантаження - Договір, договір-заявка, замовлення або інший документ, що підтверджує договірні відносини з вантажоперевезення
- Документ, що підтверджує факт зриву завантаження або Судове рішення
Простій (розвантаження/ вивантаження) - Договір, договір-заявка, замовлення або інший документ, що підтверджує договірні відносини з вантажоперевезення
- ТТН, CMR або інший документ, що підтверджує здійснення вантажоперевезення
- Документ, що підтверджує факт простою
або Судове рішення
Повна/часткова несплата послуг перевезення - Договір, договір-заявка, замовлення або інший документ, що підтверджує договірні відносини з вантажоперевезення
- Акт виконаних робіт (завірений усіма сторонами-учасниками договору) або ТТН або CMR або ТН (Транспортна накладна)) або інший документ, що підтверджує належне виконання вантажоперевезення
або Судове рішення
Стягнення матеріального збитку і моральної шкоди, судові витрати - Судове рішення

 

17. Під час перевірки тексту Претензії та документів, які додаються до Претензії, Ларді-Транс мають право:

17.1. направляти вимоги про усунення невідповідності Претензії цим Правилам,

17.2. запитувати будь-які інші документи, пов'язані з текстом і змістом Претензії. Ненадання таких документів на вимогу Ларді-Транс може бути підставою для відмови в розміщенні Претензії,

17.3. запитувати пояснення в автора Претензії,

17.4. відмовити в розміщенні Претензії у разі наявності будь-яких сумнівів у достовірності, точності та об'єктивності Претензії та/або документів, що додаються до Претензії,

17.5. видалити Претензію у випадках, передбачених цими Правилами або законодавством України,

 

18. Підстави для відмови в розміщенні Претензії:

18.1. відмова автора від розміщення Претензії,

18.2. відсутність будь-якого обов'язкового елемента Претензії, передбаченого цими Правилами, і недодання цього елемента Претензії автором протягом однієї доби з моменту вимоги Ларді-Транс,

18.3. ненадання документів до Претензії, запитаних Ларді-Транс, протягом трьох діб з моменту запиту Ларді-Транс.

18.4. наявність у тексті образ і погроз, ненормативної лексики та/або завуальованої ненормативної лексики (зокрема, але не виключно, слова (фрази) ненормативної лексики, окремі літери в якій замінено іншими символами), пропаганди расової, національної та релігійної ворожнечі, а також будь-яких інших висловлювань, які порушують чинне законодавство України,

18.5. наявності у Ларді-Транс будь-яких сумнівів у достовірності, точності та об'єктивності Претензії та/або документів, що додаються до Претензії,

18.6. в інших випадках, передбачених цими Правилами або нормами законодавства України.

 

19. Підстави для видалення Претензії:

19.1. вимога автора Претензії про її видалення,

19.2. задоволення скарги одержувача Претензії,

 

20. У разі визнання Претензії одержувачем або в разі виплати суми Претензії, така Претензія не підлягає видаленню, а змінюється її статус.

 

21. Боржник (одержувач Претензії) має право оскаржити Претензію.

 

22. Скарга на Претензію може бути подана тільки один раз.

 

23. Розгляд повторних скарг можливо на розсуд Ларді-Транс у разі наявності нових виняткових обставин.

 

24. Обов'язкові елементи скарги на Претензії:

24.1. опис обставин і суті скарги на Претензію;

24.2. електронні копії документів, що підтверджують скаргу на Претензію, або пояснення причин їх відсутності.

 

25. Скарга на Претензію розглядається протягом п'яти днів.

 

26. Під час розгляду скарги на претензію Ларді-Транс мають право:

26.1. направляти вимоги про усунення невідповідності скарги на Претензію цим Правилам,

26.2. запитувати в автора та/або одержувача Претензії будь-які інші документи, пов'язані з текстом і змістом скарги на Претензію і Претензії. Ненадання таких документів на вимогу Ларді-Транс може бути підставою для відмови в задоволенні скарги або для видалення Претензії,

26.3. запитувати пояснення в автора та/або одержувача Претензії,

26.4. відмовити в задоволенні скарги або видалити Претензію в разі наявності будь-яких сумнівів у достовірності, точності та об'єктивності Претензії та/або документів, що додаються до Претензії,

26.5. видалити Претензію у випадках, передбачених цими Правилами або законодавством України.

 

27. Висновки Ларді-Транс, зроблені під час розгляду Претензій і скарг на Претензії, не можуть використовуватися як доказ у суді й не мають заздалегідь встановленої юридичної сили.

 

28. У разі наявності зустрічної фінансової вимоги про усунення порушень виконання норм законодавства України або договірного зобов'язання, одержувач Претензії має право розмістити зустрічну Претензію, яка приймається і розміщується в тому випадку, якщо вимоги зустрічної Претензії стосуються тих самих взаємин між автором і одержувачем Претензії.

 

29. Ці Правила діють для всіх зареєстрованих користувачів Ларді-Транс, які є авторами або одержувачами Претензії.

 

30. Ларді-Транс залишає за собою право змінювати ці Правила в будь-який момент. Чинними є Правила, які розміщено на сайті Ларді-Транс.

 

Дата останнього оновлення: 2020-08-14