1. Знак «Власник транспорту» може отримати будь-який зареєстрований користувач (фізична особа-підприємець або юридична особа) транспортно-інформаційного сервера (сайта) lardi-trans.com.

 

2. Для отримання знака «Власник транспорту» користувач подає відповідну заявку адміністрації сайта шляхом натискання відповідної програмної кнопки на сторінці користувача.

 

3. Знак «Власник транспорту» надається користувачеві, якщо адміністрації були надані документи, які підтверджують право власності або право користування транспортним засобом (транспортними засобами). Такими документами можуть бути, але не виключно:
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт), в якому користувач вказаний власником, співвласником або особою з правом користування транспортним засобом;
- ліцензія, дозвіл чи інший документ на право здійснення міжнародних перевезень автомобільним транспортом, виданий на ім'я користувача;
- договір оренди, лізингу транспортного засобу або інший письмовий договір, за яким стороною, яка отримує право користування транспортним засобом (транспортними засобами), є користувач;
- доручення на право використання транспортного засобу на ім'я користувача.

 

4. У разі наявності сумнівів щодо достовірності наданих відповідно до пункту 3 документів, адміністрація сайта має право вимагати завірення копій наданих документів підписом уповноваженої особи користувача і відбитком печатки користувача (у разі її використання), а також надання додаткових документів або відомостей для підтвердження підстави для отримання знака.

 

5. Знак «Власник транспорту» надається на термін не більший, ніж термін дії відповідного договору або доручення, які надавалися адміністрації, але, в будь-якому випадку, не більше, ніж на 6 календарних місяців з дати отримання знака.

 

6. За скаргами інших користувачів або за власною ініціативою, адміністрація транспортно-інформаційного сервера lardi-trans.com може запитувати зазначені в пункті 3 документи або інші документи та/або відомості для підтвердження наявності у користувача права власності або права користування транспортним засобом (транспортними засобами).

 

7. Адміністрація сайта має право відмовити в присвоєнні знака «Власник транспорту» користувачеві без пояснення причин такої відмови незалежно від наданих документів.

 

Дата останнього оновлення: 2019-06-21