1. ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ

 

1.1. Тендер — конкурентна форма відбору пропозицій на оплачуване перевезення вантажів по заздалегідь оголошеним Умовам, у визначені терміни на принципах змагальності, справедливості та ефективності.

 

1.2. Ініціатор тендеру — будь-яка юридична особа або фізична особа-підприємець, зареєстрована на Сайті, яка ініціює проведення тендера із зазначенням його Умов .

 

1.3. Учасник тендеру — будь-яка юридична особа або фізична особа-підприємець, зареєстрована на Сайті, яка бажає взяти участь у тендері і має всі необхідні засоби для його реалізації (автотранспорт необхідної вантажопідйомності та інше).

 

1.4. Сайт — “сайт в мережі Інтернет з використанням доменного імені lardi-trans.com, а також інші сайти lardi-trans, в країнах присутності даного сайту.

 

1.5. Умови проведення тендеру — такі що визначаються Ініціатором тендеру умови його проведення (маршрут, параметри вантажу, що перевозиться, вимоги до транспорту, ціна доставки вантажу або крок ставки, терміни доставки вантажу, інше).

 

1.6. Переможець тендеру — Учасник тендеру, який надав найкращу пропозицію, якого обирає за підсумками проведення тендеру Ініціатор тендеру.

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

2.1. Метою проведення тендерів є підвищення ефективності операцій при транспортуванні вантажів, а також зниження витрат і ризиків при перевезеннях.

 

2.2. Основними принципами організації та проведення тендерів є створення рівних конкурентних умов для всіх транспортних компаній, гласність, об'єктивність оцінки і єдність вимог.

 

2.3. Ці Правила визначають загальний порядок організації і проведення тендерів з транспортування вантажів на Сайті, умови участі в них потенційних перевізників, порядок розгляду пропозицій Учасників та прийняття рішень Ініціатором тендеру.

 

3. ПРИНЦИПИ І ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРІВ

 

3.1. Ініціатор тендера має право розмістити заявку на проведення тендеру, зайшовши за посиланням: https://lardi-trans.com/tender/ або з інших посиланнь на сайті Lardi-Trans згідно Вашій країні реєстрації .

 

3.2. Для активації проведення тендеру, Ініціатор тендеру зобов'язаний заповнити всі наявні поля, надавши повну, об'єктивну, правдиву інформацію про Умови проведення тендера. Заповнення інформацією форми для активації тендера має проводитися виключно у відповідності з призначеннями полів.

 

3.3. Забороняється розміщувати заявку на проведення тендеру для встановлення контактів з перевізниками, без реального бажання провести тендер і відсутності нагальної необхідності в транспортуванні вантажів.

 

3.4. Розмістивши заявку на тендер, Ініціатор тендеру на час його проведення зобов'язується не здійснювати пошук потенційних вантажоперевізників самостійно поза Сайтом.

 

3.5. Період проведення тендеру і терміни визначення його Переможця визначаються Ініціатором тендера на свій розсуд (мінімальний – 15 хвилин, максимальний – 30 днів).

 

3.6. Ініціатор тендеру має право:

  • встановити фіксовану ціну перевезення вантажів або
  • надати Учасникам тендеру можливість самим заявляти свої пропозиції за ціною перевезення вантажів (менше встановленої ціни тендеру з урахуванням кроку ставки визначеного Ініціатором тендеру)

3.6.1. Тендер з фіксованою ціною перевезення.

3.6.1.1 В період проведення тендера з фіксованою ціною перевезення, Учасники тендера, яких влаштовують запропоновані Ініціатором тендеру Умови, заявляють про це Ініціатору тендеру. Перший, хто заявив про свою згоду здійснити перевезення на Умовах тендеру може бути оголошений Переможцем тендеру. При цьому фінальне рішення про Переможця тендеру залишається за Ініціатором тендеру.

3.6.1.2 Ініціатор тендера має право або затвердити Переможця тендеру і закрити тендер, або скасувати тендер і закрити його.

3.6.1.3 Про результати проведення тендера всім Учасникам тендеру висилаються відповідні повідомлення: Переможцю тендеру – про його перемогу в зазначеному тендері, іншим Учасникам тендеру – про те, що інший учасник тендера обраний його Переможцем. При цьому в разі скасування тендера, Ініціатор тендеру висилає всім Учасникам повідомлення про скасування тендера із зазначенням причин його скасування.

3.6.1.4 Переможець тендеру зобов'язується здійснити перевезення за фіксованою ціною, яку встановив Ініціатор тендеру до його початку .

3.6.1.5 У разі відсутності бажаючих здійснити перевезення вантажів за фіксованою ціною перевезення, тендер підлягає закриттю.

3.6.2. Тендер без зазначення фіксованої ціни перевезення з можливістю надання своїх пропозицій Учасниками тендеру за ціною перевезення вантажів.

3.6.2.1 В період проведення тендера, всі Учасники тендеру подають свої пропозиції з ціною перевезення з урахуванням заявлених Ініціатором тендеру Умов.

3.6.2.2 Ініціатор тендеру встановлює мінімальний крок ставки, яким зобов'язані керуватися Учасники тендеру у своїх ставках.

3.6.2.3 При наявності ставок від Учасників тендеру, тендер переходить у статус «визначення переможця». Ініціатор тендеру вибирає переможця за принципом мінімальної заявленої ставки. При цьому Ініціатор тендеру може керуватися в якості критерія вибору Переможця тендеру іншими параметрами перевезення окрім її ціни (терміни доставки, якість автотранспорту, репутація перевізника, інше). Ухвалення рішення про Переможця тендеру здійснюється Ініціатором тендеру протягом 3-х діб з моменту заяви ставки з мінімальною ціною перевезення. Протягом даного періоду часу Ініціатор тендеру повинен прийняти рішення про Переможця тендеру або про скасування тендеру.

3.6.2.4 Про результати проведення тендера всім Учасникам тендеру висилаються відповідні повідомлення: Переможцю тендеру – про його перемогу в зазначеному тендері, іншим Учасникам тендеру – про те, що інший учасник тендеру обраний як його Переможець. При цьому в разі скасування тендера, Ініціатор тендеру висилає всім Учасникам повідомлення про скасування тендера із зазначенням причин його скасування.

3.6.2.5 Переможець тендеру зобов'язується здійснити перевезення за ціну, заявлену ним під час проведення торгів і обрану Ініціатором тендеру, як таку, що перемогла.

3.6.2.6 У разі відсутності пропозицій від Учасників тендера, тендер підлягає закриттю.

 

3.7. Завершені тендери, в яких встановлено Переможця, не підлягають видаленню і є доступними для Ініціатора і Переможця тендеру.

 

4. ОБМЕЖЕННЯ ПРИ РОЗМІЩЕННЯ ЗАЯВОК НА ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРІВ

 

4.1. Забороняється подавати заявки на проведення тендерів в інтересах третіх осіб та / або від імені фізичних осіб, юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців, які не є зареєстрованими користувачами Сайту.

 

4.2. Забороняється розміщення заявок на проведення тендерів, які містять інші пропозиції, ніж пропозиції про необхідність перевезення вантажів.

 

4.3. Забороняється використання ненормативної лексики та / або завуальованої ненормативної лексики (зокрема, але не виключено слова (фрази) ненормативної лексики, окремі літери яких замінені іншими символами).

 

4.4. Забороняється написання слів повністю великими літерами, за винятком офіційних найменувань, назв і / або абревіатур.

 

4.5. Забороняється вказувати в заявці відомості, які не збігаються з відомостями в профілі Ініціатора або Учасника тендеру.

 

4.6. Забороняється розміщувати заявки на проведення тендеру аналогічні вже наявним і розміщеним на Сайті (клони).

 

4.7. Забороняється написання слів через пробіл, наприклад, так «К и ї в» та ін.

 

5. ПІДСТАВИ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ЗАЯВОК НА ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРІВ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ДАНИХ ПРАВИЛ

 

5.1. У разі порушення Ініціатором тендеру положень пунктів 3.3, 3.4, 4.1-4.6 цих Правил заявка на проведення тендеру видаляється, а Ініціатору тендеру, котрий її розмістив, блокується можливість подавати подібні заявки.

 

5.2. Розблокування можливості подавати заявки на проведення тендерів проводиться адміністрацією Сайту після розгляду звернення Ініціатора тендеру до адміністрації сайту з роз'ясненням причин порушення вимог цих Правил .

 

5.3. У разі повторного порушення Ініціатором положень пунктів 3.3, 3.4, 4.1-4.6 цих Правил зазначена заявка на розміщення тендера видаляється, а Ініціатору тендеру, котрий її розмістив, блокується можливість подавати подібні заявки назавжди.

 

5.4. У разі порушення Учасниками тендерів положень підпунктів 3.6.1.4 та 3.6.2.5 і пунктів 4.3-4.5 цих Правил блокується можливість участі в подібних тендерах терміном на 3 місяці.

 

5.5. Розблокування можливості участі в тендерах проводиться адміністрацією Сайту після розгляду звернення користувача до адміністрації сайту з роз'ясненням причин порушення вимог цих Правил.

 

5.6. За адміністрацією сайту зберігається право видаляти заявки на проведення тендерів, які не відповідають вимогам чинного законодавства України, вимогам Правил користування Сайту і вимогам цих Правил, а також право відмовити користувачеві в розблокуванні можливості подавати заявки на проведення тендерів або участі в них за результатами розгляду звернення користувача.

 

6. ВИДАЛЕННЯ НЕАКТУАЛЬНИХ ЗАЯВОК НА ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРІВ

 

6.1. У разі, якщо заявка на проведення тендеру закрита її Ініціатором без визначення Переможця, то Ініціатор тендеру зобов'язаний самостійно видаляти закриті або неактуальні заявки.

 

Дата останнього оновлення: 2021-05-11