Загальні правила Перевірки профілю

 

Реєстрація та/або використання Вами облікового запису означає Ваше розуміння того, що Ми можемо природним чином звіряти дані про Вашу Фірму, що Ми маємо (отримані як від Вас, так і з інших законних джерел), з даними, що вказані Вами в обліковому запису. Далі, у кінцевому рахунку Ми маємо право приймати рішення стосовно дійсності Вашого облікового запису на підставі таких звірянь. Окрім того, Ми маємо намір особливим чином виділяти облікові записи, що задовольняють вимогам з достовірності згідно з критеріями спеціальної перевірки (далі — “Перевірка профілю”).

 

Перевірка профілю означає публічне підтвердження Нами, до відома Ваших реальних та потенційних партнерів, достовірності Вашого облікового запису. Перевіркою профілю Користувача Ми не поручаємося за якість послуг із перевезень вантажів, що надає Фірма, та/або “платоспроможність” Фірми у якості замовника перевезення (для оцінки бізнес-надійності/ефективності роботи з Фірмою, на Сайті призначено відгуки), однак Перевіркою профілю Ми фіксуємо достовірність ключових даних, які вказано в обліковому запису Фірми.

 

Перевірка профілю є безкоштовним Сервісом, але виконується, за замовчуванням, в автоматичному режимі на підставі даних про оплату Вами платних Сервісів Ларді-Транс.

 

Якщо Ви з будь-яких причин, відповідаючи умовам автоматичного проходження Перевірки профілю, бажаєте відмовитися від надання Вашому обліковому запису статусу успішного проходження Перевірки профілю, просимо повідомити Нас за адресою info@lardi-trans.com.

 

У разі якщо Ваші платіжні реквізити із будь-яких добросовісних причин не збігаються із даними з Вашого облікового запису, або ж якщо Ви ще не встигли оцінити переваги платних Сервісів Ларді-Транс — Вас однаково не позбавлено можливості пройти Перевірку профілю, надіславши Нам певні документи (“Перевірка профілю паперова”, див. нижче).

 

Успішне проходження Перевірки профілю не знімає з Вас відповідальності за достовірність облікового запису, що діє за замовчуванням для усіх Користувачів. Відповідні зобов’язання Користувача та можливі наслідки реєстрації та/або використання недостовірного облікового запису описано у розділі 4 основного тексту Угоди Користувача.

 

Ми не встановлюємо спеціально визначених обмежень стосовно будь-яких дат та/або строків, пов’язаних із чинністю Вашого статусу успішно пройденої Перевірки профілю.

 

Актуальність стану достовірності вашого профілю після деякого часу після проходження Перевірки профілю & mdash; належить до зони вашої відповідальності. Ви маєте право в будь-який момент відновити ваші дані шляхом проходження процедури Перевірки профілю будь-яким зручним для вас способом, опис якого наведено нижче.

 

Незважаючи на вищесказане, у разі якщо Ми надамо Вашому обліковому запису на підставі проходження Перевірки профілю додатковий бал у Рейтингу надійності та/або право розміщувати відгуки, такі привілеї будуть діяти також без спеціальних обмежень щодо терміну.

 

Ми залишаємо за собою право додатково перевіряти достовірність даних, пов’язаних із Вашим обліковим записом, зокрема, чинність реєстрації Вашої Фірми, а також відповідність найменування та реєстраційного (ідентифікаційного, податкового) коду (номеру) Вашої Фірми, у доступних офіційних джерелах, та відмовити Вам у Перевірці профілю або у подальшому скасувати Ваш статус у разі виявлення невідповідностей.

 

Підставами для відмови в наданні та підставами для скасування статусу успішного проходження Перевірки профілю є (з урахуванням того, що відповідні порушення також є підставами для блокування облікового запису):

 1. виявлена у будь-який момент, будь-якими легітимними способами, недостовірність даних в обліковому запису, що стосуються Перевірки профілю;
 2. порушення основоположних правил використання облікового запису, викладених в Угоді Користувача.

 

Перевірка профілю передбачає, що звірені Нами дані з Вашого облікового запису не повинні змінюватися без додаткового підтвердження для чинності Вашого статусу успішно пройденої Перевірки профілю. Ми залишаємо за собою право на Наш розсуд:

 1. встановлювати режим попередньої модерації для змін даних про Фірму в обліковому запису, заявленому для Перевірки профілю та/або з наданим статусом успішно пройденої Перевірки профілю (Вам буде заблоковано можливість самостійної зміни значень відповідних полів реєстраційних даних); або ж
 2. автоматично знімати статус успішно пройденої Перевірки профілю у разі внесення Вами змін.

 

Ми залишаємо за собою право на свій розсуд робити застереження для інших Користувачів про гарантії достовірності, що надаються тими чи іншими механізмами перевірки облікових записів.

 

 

Перевірка профілю шляхом здійснення контрольного платежу

 

Для проходження Перевірки профілю Вам потрібно:

 1. вказати у полі “Код підприємства” розділу “Інформація про фірму” на сторінці Вашого облікового запису — реєстраційний (ідентифікаційний, податковий; для України — ЄДРЮОФОП/ЄДРПОУ; для РФ — ІНПП) код (номер) Вашої Фірми;
 2. здійснити оплату Сервісів з поточного банківського рахунку Вашої Фірми.

 

Перевірка профілю вважається успішно пройденою, якщо

 1. найменування
 2. код (номер) Вашої Фірми, а також
 3. поточний рахунок, які вказано у реквізитах платника (відправника платежу),

відповідають Вашим даним в офіційному державному реєстрі країни Вашої реєстрації, а також даним, заявленим у вашому профілі.

 

У разі, якщо хоча б один з Ваших реквізитів, що міститься в реквізитах платника (відправника платежу), не відповідає Вашим даними в офіційному державному реєстрі країни Вашої реєстрації та заявленим у вашому обліковому записі, Ми залишаємо за собою право відмовити Вам у підтвердженні Вашого профілю. Для резидентів деяких країн, в яких при здійсненні платежу може не вказуватися один з Ваших реквізитів, допускається його відсутність (за винятком Вашого найменування). При цьому ми будемо більш ретельно вивчати Ваші реквізити, зазначені Вами при здійсненні контрольного платежу, і в разі повного збігу з даними, що містяться в офіційному державному реєстрі країни Вашої реєстрації та з даними, заявленими у вашому обліковому записі, перевірка Вашого профілю буде вважатися успішно пройденою.

 

За умови успішного проходження Перевірки профілю, Ми додамо особливі візуальні позначення на сторінках Сайту, пов’язаних із Вашим обліковим записом, із доведенням до загального відома (безпосередньо цю інформацію зможуть бачити платні Користувачі) дати останнього звіряння Нами Ваших даних та дати платежу, на підставі якого було виконано звіряння даних.

 

Первісна Перевірка профілю виконується за замовчуванням автоматично протягом, як правило, 5 робочих днів після отримання Нами Вашого платежу. Якщо за вказаний період Ви не отримали повідомлення про успішне проходження Перевірки профілю та/або на сторінці Вашого облікового запису не з’явилася спеціальна відмітка, просимо Вас зв’язатися за Службою підтримки будь-яким зручним для Вас способом для з’ясування причини.

 

Якщо Ви забажаєте оновити для загального відома дату звіряння Нами Ваших даних після здійснення Вами більш пізньої оплати Сервісів, Ми просимо Вас звернутися до Служби підтримки для проходження заново Перевірки профілю.

 

 

Перевірка профілю документальна

 

Для проходження документальної Перевірки профілю Вам необхідно вислати Нам оригінал або, у відповідних випадках, нотаріально завірену копію документа, що засвідчує реєстрацію Вашої Фірми і перебуває в ексклюзивному володінні Вашої Фірмою (свідоцтва, довідки, виписки, витяги з відповідного реєстру, за законодавством країни, резидентом якої є Ваша Фірма; Ми залишаємо за собою право в якості умови Перевірки профілю вимагати від Вас посилання на законодавство Вашої країни у разі виникнення сумнівів). Зокрема:

 • для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців України належним документом є свідоцтво про державну реєстрацію або виписка з ЄДРЮОФОП ;
 • для юридичних осіб РФ — одне з переліченого нижче:
  • свідоцтво/сповіщення про взяття на облік у податковому органі; або
  • свідоцтво про державну реєстрацію;
 • для індивідуальних підприємців РФ — поєднання переліченного нижче :
  • свідоцтво/сповіщення про взяття на облік у податковому органі; та
  • свідоцтво про державну реєстрацію ІП або свідоцтво про внесення запису до ЄДР ІП.

 

На папері має бути вказаний написанням від руки, завіреним власноручним підписом із зазначенням дати а також імені та посади підписувача, Ваш унікальний ідентифікатор Користувача на Ларді-Транс .

 

Документальна перевірка профілю вважається успішно пройденою, якщо найменування та відповідний код (номер) Вашої Фірми, що зазначені в документах, відповідають заявленим у Вашому обліковому записі.

 

За умови успішного проходження документальної перевірки профілю Ми додамо особливі візуальні позначення на сторінках Сайту, пов’язаних із Вашим обліковим записом, із доведенням до загального відома (безпосередньо цю інформацію зможуть бачити платні Користувачі) такої інформації про документи, які Ви Нам надіслали: тип (назва) документу; дата документу; дата нотаріального засвідчення копії (якщо застосовується); дата звіряння Нами даних.

 

До документальної Перевірки профілю застосовуються всі загальні правила Перевірки профілю, викладені вище, в тій частині, які застосовні для цього типу перевірки Профілю.

 

 

Перевірка профілю за допомогою електронного цифрового підпису

 

Перевірка на Сайті профілю Користувача за допомогою електронного цифрового підпису (далі - «ЕЦП») доступна для юридичних осіб, фізичних осіб або фізичних осіб-підприємців, в країнах, де чинним законодавством передбачена можливість використання ЕЦП. Отримання ЕЦП, який прирівнюється до власноручного підпису особи, проводиться в акредитованому центрі сертифікації ключів, який уповноважений видавати ключі ЕЦП.

При цьому ЕЦП повинен відповідати таким критеріям:

 • ЕЦП має бути виданий акредитованою на це організацією, згідно з чинним законодавством країни вашої реєстрації;
 • Термін дії ЕЦП не може бути прострочений і його легітимність повинна підтверджуватися центром або організацією, яка його видала.

Для отримання Перевірки профілю в акаунті обов'язково повинен бути зазначений код юридичної особи або фізичної особи-підприємця, а для фізичної особи - вказується її ідентифікаційний код, недоступність якого для інших користувачів гарантується Ларді-Транс. Якщо код в обліковому записі Користувача співпаде з кодом в ключі ЕЦП, то перевірка вашого профілю буде вважатися пройденою і знак "Профіль перевірений" буде проставлено.

 

Дата останнього оновлення: 2021-08-18